(TMMOB Mimarlar Odası) İstanbul Büyükkent Şubesi’nde “Reha Günay” Söyleşisi!

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 21 Ocak 2023 Cumartesi günü yılın ilk söyleşi konuğu olarak 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında oy birliği ile Mimarlığa Katkı Dalı Ödülü verilen Reha Günay’ı ağırlıyor.


“Reha Günay ile Söyleşi”

Moderatör: M. Melih Güneş
Tarih: 21 Ocak 2023 Cumartesi | saat: 16.00
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Beyoğlu/İstanbul


Etkinlik Tanıtım Metninden:

Mimarlık tarihi, sanat tarihi ve arkeoloji ara kesitindeki hassas ve disiplinli alan çalışmalarının tümünde öne çıkan analitik bakış açısı ile taviz vermeyen titiz yaklaşımı öğrencilerinin ve okuyucularının ortak görüşüdür. Türkiye’de mimarlık ve kültürel ortamın 20. yüzyılın ortasından bugüne beslenmesine katkıda bulunan Günay’ın yoğun bir şekilde emek verdiği bir alan da mimarlık fotoğrafı olmuştur. Fotoğraf çalışmalarıyla kültürel, arkeolojik ve mimarlık mirasının tespit ve belgelenmesi konusunda önemli katkılar yapmış olan Günay, 1970’li yıllardan itibaren Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde ‘mimarlık fotoğrafı’ dersi de vermiş; böylece Türkiye’de fotoğraf sanatının mimari temsilin en etkin mecralarından biri olarak gelişmesini sağlayan önde gelen isimler arasında yer almıştır.”

Fotoğrafçılık ve belgelemenin yaşamdaki öneminden son kitaplarından biri olan Şile’deki Ev’e de uzanacak söyleşinin yürütücülüğünü Günay‘ın eski öğrencilerinden M. Melih Güneş yapacak.

Ayrıntılı bilgi: www.mimarist.org/etkinlik/reha-gunay-ile-soylesi/


Reha Günay
1937 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Reha Günay, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1960 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora yaptı. 1994 yılında profesör olan Reha Günay, emekli olana kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda çalıştıktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde bir süre öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1978’den 2011 yılına kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nde “Mimarlık Fotoğrafı” dersleri verdi. Fotoğraf çalışmalarına, kültür varlıklarının ve mimarlık mirasının belgelenmesi yönünde ağırlık verdi. 1983-2004 arasında Ağa Han Mimarlık Ödülleri Vakfı için İslam ülkelerinde yarışmaya katılan yapıları fotoğrafla belgeledi.

Prof. Dr. Reha Günay, yaşamı boyunca yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle 2020 yılında, TMMOB Mimarlar Odası 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında “Mimarlığa Katkı Ödülü”ne lâyık görülmüştür.