Hisseli Tapu Ne Demek? Hisseli Tapu Nasıl Bölünür?*

Birden fazla sahibi olan tapular hisseli tapu olarak biliniyor. Hisseli tapu söz konusu olduğunda gerek yönetim gerekse de satış aşamasında birtakım zorluklar yaşanabiliyor. Hal böyle olunca da hisseli tapu sahipleri hisseli tapu nasıl bölünür sorusunun yanıtını arıyor. İşte, hisseli tapu ile ilgili merak edilenler ve detayları…*

Hisseli Tapu Nedir?

Hisseli tapu, bir taşınmaz malın (ev, arsa, dükkân vb.) ortaklarını gösteren tapu türüdür. Hisseli tapuda gayrimenkul sahiplerinin adı açık bir şekilde yazılır ve gayrimenkulün kaç ortağının bulunduğu da belirtilir. Böylece o gayrimenkulün kaç ortağa sahip olduğu belgelenmiş olur. Hisseli tapuda belirtilmeyen tek detay, hangi ortağın hangi bölümün sahibi olduğudur.

Bir taşınmaz mal tek kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir. İşte böyle durumlarda belgeleme, hisseli tapu ile yapılır. 2 türde hisseli tapu bulunur:

  1. El Birliği Mülkiyeti: Elbirliği mülkiyeti hisseli tapuda, paydaşların hangi bölgede ne kadar hak sahibi olduğu belirtilmez. Yani elbirliği mülkiyetinde paydaşların hangi bölgenin ne kadarında hak sahibi olduklarını kendilerinin belirlemesi gerekir.
  2. Paylı Mülkiyet: Paylı mülkiyet hisseli tapuda ise; taşınmaz üzerinde hak sahibi olan paydaşların hangi oranda hak sahibi olduğu açıkça belirtilir.

Hisseli Tapuda Satış Nasıl Gerçekleşir?

Hisseli tapuda satış gerçekleşmesi için öncelikle tüm hisse sahiplerinin tapuda bulunması gerekir. Eğer tapuda bulunamayacaklarsa tıpkı diğer tapulu satışlarda olduğu gibi avukat ya da başka birine vekaletlerini verebilirler. Hisseli tapuda satışı zorlaştıran en önemli husus hisse sahiplerinden birinin satışı onaylamamasıdır. Eğer hissesini satmak istemeyen bir hissedar varsa bu kişi, satış iptali davası açabilir. Dolayısıyla satışın olabilmesi için tüm hisse sahiplerinin anlaşmış olması gerekir. Eğer anlaşma sağlanamıyorsa hisse sahiplerinden biri İzale-i Şuyu Davası açabilir. Bu durumda mahkeme, tüm hissedarları haberdar eder ve bilirkişilerin fiyat belirlemesiyle satış işlemini icra yoluyla gerçekleştirir. Satıştan elde edilen ücretin tamamı mahkeme tarafından tüm hissedarlara paylaştırılır. Bu davanın açılabilmesi için hisse sahiplerinden yalnızca birinin rızası olması bile yeterlidir ve bu kişi davayı açabilir. Ancak eğer tüm paydaşların da satışta onayı varsa herhangi bir dava ya da mahkeme ile uğraşmaya gerek kalmadan tıpkı diğer tapulu satış işlemlerinde olduğu gibi kolayca satış gerçekleştirilebilir.

 

Hisseli Tapu Nasıl Bölünür?

Hisseli tapu sahiplerinin en çok merak ettiği sorulardan biri de hisseli tapu nasıl ayrılır sorusu oluyor. Hisseli tapu, tapu kütüğünde yapılan ayırma işlemi olarak bilinen ifraz ile bölünebiliyor. Hisseli tapu ayırma işlemi ifraz olarak bilinirken tapuları birleştirme işlemi de tevhid olarak biliniyor. Eğer bir taşınmaz üzerinde birden fazla paydaşın hakkın söz konusu ise dilerseniz hisseli tapuyu ayırma yöntemine başvurabilirsiniz. Hisseli tapu ayırmak için gerekenler şu şekilde:

Hisseli Tapuyu Ayırmak İçin Gerekenler:

  • Hisseli tapu ayırma işlemli için ilk olarak serbest çalışan harita ve kadastro mühendislerine detaylı olarak arsa ayırma planı hazırlatmanız gerekiyor. Arsaya dair çap ve kroki ölçümlerinin yapılmasının ardından bu planı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü onayına sunuluyor. Ardından Kadastro Müdürlüğü tarafından verilen onaylanmış plan ve ek belgeler gerekiyor,
  • Mal sahibinin ya da temsilcilerin nüfus cüzdanları ve temsil belgeleri,
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (bölünmek istenilen parça sayısı kadar),
  • Gayrimenkulün olduğu yerde bulunan belediye encümeni onayı.

Tüm bu belgeler toplandıktan sonra hisseli tapu bölme süreçleri başlayabilir.


*Bu bir reklam içeriğidir.