“4. Archifest Mimarlık Festivali” 13-14 Ekim Tarihlerinde Bursa’da Düzenlenecek!

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 13-14 Ekim 2023 tarihinde, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) binası içinde yer alan mekânlarda, 4. Archifest Mimarlık Festivali’ni düzenleyecek.


“4. Archifest Mimarlık Festivali”

Küratör: Murat Sönmez
Katılım:
Çevrim İçi Kayıt Formu
Tarih:
13-14 Ekim 2023
Yer:
Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Binası, Odunluk Mah., Akpınar Cd., No: 8, Nilüfer/Bursa


Küratörlüğünü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sönmez’in yaptığı bu yılki festivalde mimarlığın bu yüzyılda kat ettiği yol ve sınırlarının tartışılması amaçlanıyor. Farklı alanlarından ve farklı disiplinlerden konuşmacıların yer alacağı festivalde sunumlar, paneller, çalıştaylar, performanslar ve konserler gerçekleştirilecek.

Küratör Murat Sönmez tarafından oluşturulan ve “Ne değişti?” sorusu etrafında biçimlenen festival metni, farklı etkenler nedeniyle birçok alanda ve disiplinde köklü değişimlerin yaşandığı 21.yüzyıl bağlamında mimarlığın tasarım, üretim, etik, mimar kimliği, eğitim gibi alanlarında “bir dönemin muhasebesinin” yapılmasına odaklanmakta.

Sönmez‘in Bursa Archifest için oluşturduğu festival metni ise şöyle:

İçinde olduğumuz yüzyıl, farklı etkenler nedeniyle birçok alanda ve disiplinde köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Teknoloji, sürdürülebilirlik, küresel ısınma, ekonomi, salgınlar, doğal felaketler, toplumsal hareketlilik, vb. gibi farklı unsurlardan mimari düşünce ve üretimin tüm alanlarını etkilendi. Bu çerçevede, Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen bu yılki festivalin ana teması, sade ama bir o kadar da kapsamlı bir soru etrafında şekilleniyor; ‘Ne değişti?’ Başta mekânı tasarlama ve üretme koşullarımız olmak üzere, mimarlığın kentle ve ekosistemle olan ilişkilerinde, teknolojinin getirileriyle, mesleki etik alanında, toplumla ve kültürle kurduğu etkileşimde ‘Ne değişti?’.

Aslında ‘Ne Değişti?’ sorusu, bir provokasyon bir çağrı niteliği taşıyor. Bu çağrı, bizler için güncel dünyanın sürekli değişen ve evrilen dinamiklerini anlama çabasının simgesel bir karşılığıdır. Böylece bu soru ile bu yüzyılda mimarlığın ve onun etkileşimde bulunduğu disiplinlerin bugüne kadar maruz kaldığı dönüşümleri kavramak ve yakın geçmişin, bugünün ve geleceğin mimarlığına yönelik tartışmalar oluşturarak bir çağın muhasebesini yapmak ve geleceği kucaklamak mümkün olacaktır.

Yapılacak değerlendirme ve tartışmalar, mimarlığı yeniden düşünmeyi ve çok daha fazlasını barındırıyor:

  • Big data, yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik, parametrik tasarım, vb. araçların/alanların mimarlık için nasıl bir etkileşim ağı oluşturduğu ve bu ağın, mimarlığın fiziksel ve dijital dünyadaki içeriğinde neleri değiştirdiği,
  • Mimarlığın ekosistemle olan ilişkisinde nelerin değiştiği,
  • Göç hareketlerinin ve demografik değişikliklerin mimarlıkta neleri değiştirdiği,
  • Küresel kültür olarak tanımlanabilecek toplumlar arası etkileşimin mimarlıkta neleri değiştirdiği,
  • Depremler ve çevresel felaketlerin neleri değiştirdiği,
  • Artan şehirleşmenin ve ekonominin tasarım perspektifimizi nasıl dönüştürdüğü,
  • Mimarlık eğitiminde nasıl değişmesi gerektiği Archifest kapsamında yapılacak tartışmalar için önemli alt başlıklar olacak.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, tüm mimarları ve ilgilileri içeriği gelişen ve dönüşen mimarlık mesleğini Archifest’te yeniden düşünmeye ve anlamaya çağırıyor.

Ayrıntılı bilgi için: www.bursaarchifest.com