(Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Haziran Ayı Sonuçları Açıklandı

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Haziran 2023 sonuçları açıklandı.

Türkiye İMSAD’ın Haziran 2023 raporuna göre; Bileşik Endeks, haziran ayındaki çalışma gün sayısının azalmasına bağlı olarak bir önceki aya göre 0,35’lik gerilemeyle 71,10 puana düştü. Rapora göre, ekonomide rasyonel zemine geri dönüşün güven ve beklentiler üzerinde yarattığı iyimserlik, haziran ayında yerini temkinli durağanlığa bıraktı. Bu çerçevede Güven Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 0,47’lik düşüş ile 34,23 puana gerilerken, Faaliyet Endeksi ise 0,2’lik azalma ile 137,8 puan seviyesinde gerçekleşti.

Rapora göre depremin olumsuz etkilerini ve seçimlere ilişkin belirsizlikleri büyük ölçüde geride bırakan inşaat malzemesi sanayisi haziran ayında çalışma gün sayısında yaşanan önemli düşüşe takıldı. Ekonomide rasyonel zemine geri dönüşün güven ve beklentiler üzerinde yarattığı iyimserlik de haziran ayında yerini temkinli bir durağanlığa bıraktı.

Mevsimselliğin sektöre katkısı sınırlı oldu.

Türkiye İMSAD raporuna göre; haziran ayındaki çalışma gün sayısının azlığı nedeniyle sınırlanan Bileşik Endeks, bir önceki aya göre 0,35’lik gerilemeyle 71,10 puana düştü. İç satışlar, üretim, ihracat ve cirolar haziran ayında durağanlaşırken, mevsimselliğin sektöre katkısı da sınırlı oldu. Bileşik Endeks yılın ilk yarısında dalgalı ve durağan eğilim içinde kalırken, yılın ikinci yarısındaki performansın büyük ölçüde yeni ekonomi politikaları ve dış pazardaki koşullar tarafından belirleneceği vurgulandı.

Rapora göre haziran ayındaki çalışma gün sayısının azalması, faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Haziran ayındaki mevsimsellik ise endekse olumlu katkı sağladı. Tüm bu gelişmeler sonucu haziran ayında alt faaliyet gruplarında sınırlı hareketler gerçekleşti. Çalışma gün sayısındaki önemli düşüşe rağmen ihracat ve üretimdeki artış dikkat çekici olurken, Faaliyet Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 137,8 puan seviyesinde gerçekleşti. Seçimler sonrası belirsizliklerin en aza inmesi ve ekonomide rasyonel politikalara dönüş tercihleri de Faaliyet Endeksi’ni olumlu etkiledi.

Güven Endeksi yurt içinde geriledi, ihracat pazarında yükseldi.

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; mayıs ayında belirgin bir yükseliş gösteren Güven Endeksi haziran ayında yeniden sınırlı ölçüde geriledi. Raporda, ekonomide rasyonel zemine geri dönüş tercih edilmesine rağmen, güvenin desteklenmesi için uygulamaların görülmesi gerektiği belirtildi. Buna göre Güven Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 0,47’lik düşüşle 34,23 puana indi. Yurt içi pazarlarda güven haziran ayında sınırlı ölçüde azalırken, ihracat pazarlarına olan güven sınırlı ölçüde yükseldi. Rapora göre ekonomi politikalarında rasyonel zemine geri dönüş hedefi de ilk aşamada olumlu karşılandı. Ancak haziran ayında döviz kurları, maliyetler ve faizler tarafında önemli artışlar yaşanmasının faaliyetlere etkisi sınırlayıcı oldu. Haziran ayında çalışma gün sayısının azalması ile bu etkinin tam olarak görülemediği, önümüzdeki aylarda politikaların etkilerinin daha net hissedileceği belirtildi.

Beklentilerde iyileşme haziran ayında durağanlaştı.

Rapora göre, haziran ayında düşüş gösteren bir diğer alan ise Beklenti Endeksi oldu. Ekonomide rasyonel zemine dönüş hedefi beklentileri olumlu etkiledi. Ancak haziran ayında döviz kurları, faizler, ücretler, vergilerdeki artış beklentisi ve maliyetlerdeki artışların olası enflasyonist ve işleri yavaşlatıcı etkileri, beklentileri sınırladı. Beklenti Endeksi’ni etkileyen en önemli unsur ise seçimlerin tamamlanması ve seçimler sonrasına ilişkin siyasi ve ekonomik belirsizliklerin azalması oldu. Ancak ekonomide rasyonel zemine geri dönüş uygulamaları haziran ayında beklentileri tam olarak etkilemedi. Haziran ayında döviz kurları, faizler, ücretler, vergiler ve diğer maliyetlerdeki artışlar beklentileri sınırladı. Tüm etkenler göz önüne alındığında, Beklenti Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azaldı. Böylece Beklenti Endeksi, haziran ayında seçim sonrası döneme ilişkin olarak durağan bir tepki gösterdi. Alınan iç ve dış siparişlerde artışlar yaşanırken, önümüzdeki döneme ilişkin üretim, yatırım ve istihdamda büyümeler öngörüldü.