(Mimarlar Derneği 1927)’de: “Mimarlıkta Yeni Bir Yönteme Doğru”

Mimarlar Derneği 1927, 17 Ocak Salı günü Can Uzun tarafından gerçekleştirilecek “Mimarlıkta Yeni Bir Yönteme Doğru” söyleşisine ev sahipliği yapacak.


“Mimarlıkta Yeni Bir Yönteme Doğru”
Söyleşi

Sunuş: Can Uzun
Tarih: 17 Ocak 2022 Salı
Saat: 
19.30
Yer:
Çevrim içi | Zoom, Youtube


Etkinlik Tanıtım Metninden: 

Bugün mimarlık disiplini yeni bir yöntem olarak makine öğrenmesinin etkileri kullanım alanları, potansiyelleri ve limitleri ile yanıtlanmayı bekleyen birçok soru barındırmaktadır. Soruların yanıtlanabilmesi ise makine öğrenmesinin en azından kavramsal modelinin anlaşılabilmesi ile mümkün olacaktır. Makine öğrenmesi mimarlıkta bir tasarım aracı mıdır, yoksa mimarlık disiplini içerisinde yeni bir araştırma yöntemi mi sunmaktadır? Bu ikilem ve henüz yanıtlanmamış sorular, mimarlık disiplininin gelecek potansiyellerine ışık tutmaktadır.

Etkinlik, Mimarlar Derneği 1927 Youtube ve Zoom hesabından eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Dernekte gerçekleşecek diğer etkinlikler ve ayrıntılı bilgi için: https://www.md1927.org.tr/etkinlikler/


Can Uzun
Yüksek lisans derecesini (2015) İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım programında tamamlamış, doktora derecesini (2020) İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim programında “Yapay Zeka Ve Mimari Etkileşimi Üzerine Bir Çalışma: Üretken Düşmanlık Ağları İle Mimari Plan Üretimi ve Değerlendirmesi” isimli teziyle tamamlamıştır. VR, AR, ML ve tasarım bilişi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Makine öğrenmesi ve mimarlık ilişkili çalışmalarına devam eden Can Uzun, Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık ve makine öğrenmesi ilişkisi üzerine yüksek lisans derslerini yürütmektedir. Can Uzun şu anda Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.