“Ankara: Kent ve Bellek Atölyesi” Başvuruları Bekliyor!

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen “Ankara: Kent ve Bellek Atölyesi”, Dr. Öğr. Üyesi Melih Birik yürütücülüğünde 15-18 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Atölyeye son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 Pazartesi.


“Ankara: Kent ve Bellek Atölyesi”

Yürütücü: Melih Birik
Başvuru: Ücretsiz, Çevrim İçi (Koç Üniversitesi Başvuru Sistemi)
Program Çağrısı ve Başvuru Tarihleri: 
21 Eylül 2022 Çarşamba – 10 Ekim 2022 Pazartesi
Katılım Başvurularının Değerlendirilmesi ve Yedeklerin Seçilmesi: 15 Ekim 2022 Cumartesi – 22 Ekim 2022 Cumartesi
Katılım Hakkı Kazananların İlanı: 26 Ekim 2022 Çarşamba
Atölye Tarihleri: 15-18 Kasım 2022


Atölye Hakkında

Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Melih Birik, MSGSÜ

“Ankara’da, kentin gelişim sürecinde her dönemin sosyal, kültürel, politik ekonomik izlerini barındıran Atatürk Bulvarı ve yakın çevresini ele aldığımız Kent ve Bellek atölyesinde farklı disiplinlerden yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle mekânda belleğin izini sürmeyi amaçlıyoruz.

Atatürk Bulvarı erken Cumhuriyet döneminden başlayarak günümüze kadar farklı dönemlerin mekânsal müdahalelerini ve buna paralel olarak yaşam biçimini sunarken hâlâ kentin belleğinin kaydedildiği yapısal ve doğal izleri barındıran arayüz niteliğini korumaktadır. Zaman sürecinde özellikle 2000’li yıllarda, mekânın üretimde yıkarak yeniden yapma eğiliminin artmasıyla söz konusu belleğin nasıl değiştiği, bugüne etkileri ve yarın için söylediklerinin bütüncül olarak anlaşılması, kentin yaşayan merkezinin sürdürülebilmesi ve belleğin aktarılmasında önemli yer tutmaktadır. Bu niteliğiyle Atatürk Bulvarı ve yakın çevresi bir laboratuvar niteliğindedir.

Her mekânsal müdahalenin bir silme ve yazma eylemi olduğundan yola çıkarak atölye çalışmasında, belirlenen 7 kilometrelik kentsel koridor üzerinde, mekânda kayıtlı izlerin ve bunlar üzerinden kullanıcı deneyimi ve algısının nasıl etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Çeşitli disiplinlerden katılımcıların deneyim ve yorumları ile katkıda bulunacakları atölye ile mekanın bütüncül anlatısını zengin ve çok yönlü bir bakış açısıyla ortaya koymak hedeflenmektedir.”

Buradan yola çıkarak atölye çalışmasında aşağıdaki sorulara cevap aranacak:

 • Kalenin eteklerinden Ulus’a, oradan Kızılay ve Çankaya’ya kadar her dönemin farklı kentsel mekânlarını birbirine bağlayan güzergâhta yer alan yapılar, sokaklar, meydanlar, parklar, anıtlar, bitki örtüsü, ve topoğrafyaya ait nitelikler üzerinde kayıtlı kentin belleğini, bütüncül olarak okumak ve yorumlamak mümkün müdür?
 • Kentin kamusal açık alanları, farklı işlevleri barındıran yapıları , anıtları, doğal örtüsü bir medya olarak okunabilir mi? Ne söyler? Hangi kavramları aktarır?
 • Kentsel mekânda izleri silinenin yerine yeniden yazılan, çizilen, inşa edilen hangi dili kullanarak, hangi mesajı verir?
 • Belleğin mekânsal izleri gelecek için hangi potansiyelleri barındırır ?

Gerçekleştirilecek atölye ile, Ankara’nın bellek aksını oluşturan Atatürk Bulvarı ve yakın çevresinin kavramsal haritasının elde edilmesi amaçlanıyor.

 Katılımcılardan Beklenenler

Atölye sürecinde, gözlemlere dayalı saha çalışması, arşiv taraması, tarihi haritalar, plan ve projelerin yorumlanmasıyla, sanatsal, kültürel, politik, ekonomik ve gündelik hayata ait mekânsal ipuçlarının izleri sürülecek, bu izlerin mekâna nasıl anlam kattığı tartışılacak.

Katılımcılardan öncelikle, belirlenen yürüyüş rotası içerisinde seçecekleri 1 kilometrelik güzergâh içerisinde “anı mekânlarını” tespit etmeleri ve fotoğraflamaları istenmekte. Harita üzerinde işaretleyecekleri bu mekânların hangi kavramlarla örtüştüğünü belirlemeleri gerekiyor. Saha çalışmasını takiben yapacakları literatür taramasıyla katılımcılardan, belirledikleri mekânların tarihsel süreçte belirledikleri kavramla örtüşüp örtüşmediğini incelemeleri ve kısa metinler, anlatılar, fotoğraflar, çizimler, efemera, harita gibi farklı materyaller kullanarak ortak geliştirilecek harita üzerinde işaretlemeleri isteniyor.

Farklı uzmanlıklardan (mimarlık, şehircilik, sosyoloji, fotoğrafçılık, sanat tarihi vb.) en az 2, en çok 4 katılımcıdan oluşturulacak grupların; tespitlerini, çalışma alanın tamamını gösteren harita (ya da hava fotoğrafı) üzerinde birleştirerek mekânın bütüncül anlamını sorgulamaları bekleniyor.

Bu süreçte konuyla ilgili uzman akademisyenler ve profesyonellerin danışmanlığında atölye çalışmaları sürdürülecek.

Ankara’nın, tarihsel, sosyal, kültürel katmanları arasında belleğin izini sürmek, mekânı deneyimleyerek göstergelerin anlamlarını araştırmak isteyen yüksek lisans ve doktora (mimarlık, planlama, sosyoloji, tarih, sanat tarihi, güzel sanatlar, arkeoloji, edebiyat, coğrafya, grafik, fotoğraf ve sinema TV, görsel sanatlar gibi bölümlerin yanı sıra kentsel mekân çalışmalarına ilgi duyabilecek diğer bölümler) öğrencileri başvurabilir.

Başvuru Şartları

 • Bireysel ve ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip başvurularında üyelerde alan çeşitliliği aranacaktır; ekip başvurusu yapacak adayların, ekip üyelerini farklı alanlardan olduğuna dikkat etmeleri önemle duyurulur. Başvuru yapan ekipler en az 2 kişi en fazla 4 kişi olabilir.
 • Bireysel başvurular da kabul edilecek olup, etkinlik başlamadan önce organizasyon komitesi tarafından takım haline getirilecek.
 • Başvuru süresi tamamlandıktan sonra ekip üyelerinde olabilecek değişiklikler etkinlik tarihi öncesinde aayaokur@ku.edu.tr adresine bildirilmelidir.
 • Bir katılımcı ekip, atölyeye katılmak için sadece tek bir başvuru yapabilir.
 • Ekipler en az 2, en fazla 4 kişiden oluşabilir. Her katılımcı, sadece bir ekibe dahil olabilir.
 • Başvurular organizasyon komitesi tarafından değerlendirilerek uygun görülen başvuru sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecek.
 • Başvuru ve katılım ücretsizdir.
 • Katılım devamlılığı gereklidir.
 • Katılımcılar ihtiyaç duymaları durumunda kişisel bilgisayar ile katılım sağlayabilirler. Katılımcılar görselleştirme ile ilgili tercih ettikleri ek malzemeleri de (kağıt, eskiz malzemesi, marker vb.) kendileri sağlayabilir.
 • Atölyeye katılım hakkı kazanan kişilerin, atölye sonunda ortaya çıkan ürün ve çıktıların VEKAM tarafından yayımlanabilmesi için ilgili Beyan_belgesi‘ni aayaokur@ku.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
 • Atölye süresince Covid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan en son genelgelere uygun hareket edilecek.
 • Başvurular, Koç Üniversitesi başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için: www.vekam.ku.edu.tr/events/kentbellek_atolye/