(Borusan Contemporary) Sezonu İki Yeni Sergiyle Karşılıyor!

UVA, Etimolojiler, 2022

Britanyalı sanatçı kolektifi United Visual Artists (UVA)’in Julia Kaganskiy küratörlüğünde hazırlanan “UVA: Kaosun Eşiği” ile Necmi Sönmez’in küratörlüğünü üstlendiği Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi “Hibrit Mekanlar”, 17 Eylül 2022 – 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek.


“UVA: Kaosun Eşiği”
Sergi

Sanatçı: UVA
Küratör:
Julia Kaganskiy
Tarih: 17 Eylül 2022 – 27 Ağustos 2023
Yer:
Borusan Contemporary, Perili Köşk, Sarıyer / İstanbul


Borusan Contemporary, yeni sezon için hazırladığı sergileriyle günümüz sanatının farklı bileşenlerine odaklanıyor. Borusan Contemporary, geçici sergi mekânında yaklaşık yirmi yıldır algının ve bilişselliğin doğasını araştıran sanatçı kolektifi UVA’yı ağırlıyor. Aynı zamanda Borusan Holding’in yönetim merkezi olan Perili Köşk’ün ofis katlarına yayılan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi ise izleyicileri mimari ve çağdaş sanat arasındaki kesişim noktalarını keşfetmeye davet ediyor.

Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren, sergilerle ilgili görüşlerini paylaşırken “Perili Köşk’ün mimari özellilerini ve çok katmanlı yapısını odağına alan sergilerimiz UVA: Kaosun Eşiği ve Hibrit Mekanlar arasında bağlam açısından kurulan sıra dışı diyalog izleyicilerimizin dikkatini çekecektir. Her iki sergi de Antik Yunandan bugüne tartışılan, mekan ve uzam fikirlerini gerek ontolojik gerekse de pratik olarak ele alıyor. Sanatseverlerin, UVA’nın çalışmaları aracılığıyla yeni medyanın pozitif bilimlerle sosyal bilimler arasında nasıl bir arayüz olarak işlev gördüğüne tanık olacaklarını ve mühendislik ile insan bilimlerinin biraradalığıyla şekillenen yeni anlatıların ilhamını yakalayacaklarını düşünüyorum.” dedi.

“UVA: Kaosun Eşiği” sergisinin küratörü Julia Kaganskiy ise sergi için şunları söylüyor: “UVA yaklaşık 20 yıldır yeni medya sanatının önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Tam da bu yüzden çoğunluğu yeni işlerden oluşan ve kolektifin Türkiye’de gerçekleştirdikleri ilk büyük solo sergi olma özelliğini taşıyan UVA: Kaosun Eşiği’ni İstanbul’a getirmek son derece heyecan verici. Bu sergi için Boğaz kıyısındaki tarihi binası ve medya sanatı koleksiyonuyla bilinen Borusan Contemporary’den daha iyi bir partner olamazdı. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, UVA’nın çalışmalarını yeni izleyicilere tanıtmak için bizlere mükemmel bir bağlam sundu.”

Borusan Contemporary, yeni geçici sergisi “UVA: Kaosun Eşiği” ile sanatseverleri deneyimin evrenselliği ve sübjektifliği üzerine düşünmeye davet ediyor. Britanyalı sanatçı kolektifi UVA’nın eserleriyle Julia Kaganskiy küratörlüğünde hazırlanan sergi, 17 Eylül 2022 – 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında hafta sonları ziyaret edilebilecek.

Ağırlıklı olarak Borusan Contemporary’nin siparişi üzerine üretilen eserlerden oluşan “UVA: Kaosun Eşiği”, ışık, form ve hareketin iç içe geçtiği heykel, performans ve mekâna özgü yerleştirmeler ile dikkat çeken izleyenlerin duyularını harekete geçirerek ziyaretçilerini kozmikten dünyeviye doğru bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

UVA, İstanbul’daki ilk büyük solo sergisi ile astronomi, kuramsal fizik, doğa olayları, sayısal kültür ve insan psikolojisi gibi çeşitli konuları baştan başa katederek, insanın bilişsel kapasitesinin yapay zekâ yoluyla git gide daha çok artırıldığı bir çağda, bilgi ve anlam üretiminin sınırlarını araştırıyor.


“Hibrit Mekanlar”
Sergi

Sanatçılar: Karma
Küratör:
Necmi Sönmez
Tarih:
17 Eylül 2022 – 27 Ağustos 2023
Yer:
Borusan Contemporary, Perili Köşk, Sarıyer / İstanbul


Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği yeni Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi, “Hibrit Mekanlar” dikkat çekici görsel tecrübeleri Perili Köşk’te izleyicilere sunmaya devam ediyor. Sergi, çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki diyaloğun merkezine çok katmanlı kimliği ile Perili Köşk’ü yerleştirerek mimarinin perspektifinden “var olmayan”, sürekli değiştiği için melez bir karaktere sahip olan “müze mekanını” büyüteç altına alıyor. “Hibrit Mekanlar”, mimariyi mekânsal tasarımdan öteye geçirerek sosyal, politik ve ekolojik duruş açılarıyla yeni kavramları tartışmaya açıyor ve çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki diyaloğu yoğunlaştırmayı hedefliyor. 17 Eylül 2022 – 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Perili Köşk’te görülebilecek sergi, içinde bulunduğu binanın melez yapısını ele alarak mimarinin çağdaş sanat karşısındaki konumlarına odaklanırken çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekiyor.

“Hibrit Mekanlar” sergisi kapsamında Dr. Emin Mahir Balcıoğlu moderatörlüğünde Ekim ve Aralık 2022 ile Şubat ve Nisan 2023’te toplam dört oturumda düzenlenecek etkinlik serisi “Hibrit Mekanlar – Mimari İçerik ve Çağdaş İmge Üretimi”, önde gelen mimarları bir araya getirerek çağdaş görsel sanatlar ve mimarlık arasındaki geçişmeleri masaya yatıracak.

Etkinlik serisi kapsamında davet edilen mimarların, çalışmalarında sanatsal ve mimari perspektif arasında nasıl bir ayrıma gittiklerine, çağdaş sanat ile hangi bağlamlarda bir araya geldiklerine, mekan ilişkilerini ve sanatsal pratikleri yakınlaştırırken sanatçılarla geliştirdikleri iş birliklerine odaklanılacak.

Borusan Contemporary ile ilgili güncel gelişmeler için web sitesi ve sosyal medya sayfaları (Instagram, Facebook, Twitter) takip edilebilir.


UVA 
UVA (United Visual Artists) 2003 yılında İngiliz sanatçı Matt Clark tarafından kurulmuş, Londra merkezli bir kolektiftir. UVA’nın çok çeşitli eserler bütünü, yeni teknolojileri heykel, performans ve mekâna özgü yerleştirme gibi geleneksel ifade araçlarıyla birleştirir. Antik felsefeden teorik fiziğe kadar çeşitli kaynaklardan yararlandıkları sanat pratikleri, algımızı yönlendiren ve deneyimlerimizin göreceliğini teşhir eden araçlar yaratmak yoluyla bilişselliğimizin şekillendiği kültürel çerçeveleri ve doğa olaylarını araştırır. UVA’nın eserlerini maddi nesnelerden ziyade zaman içinde ışığın, sesin ve hareketin yavaş yavaş açıldığı olaylar olarak düşünmek gerekir.

Julia Kaganskiy 
Julia Kaganskiy sanat, bilim ve teknoloji üzerine çalışan bir bağımsız küratör ve kültürel strateji uzmanıdır. Alışılmadık iş birliklerini ve epistemolojik karşılaşmaları kolaylaştırmayı hedefleyen pratiği, çoğunlukla disiplinler ve kurumsal bağlamlar arasındaki alanda işler. New York’taki New Museum Contemporary Art’ın bir inisiyatifi olarak kurulan ve bir müzenin öncülük ettiği, sanat, tasarım ve teknoloji odaklı ilk kültür inkübasyon merkezi olan NEW INC’nin kurucu direktörüdür. Öncesinde ise The Creators Project (VICE Media/Intel)’in kurucu editörlüğünü üstlenmişti. Light Art Space, Superblue, Science Gallery Dublin, Science Gallery London, Matadero Madrid, Eyebeam Center for Art & Technology ve bunların yanında pek çok kurumla küratör olarak çalıştı.

Borusan Contemporary 
Borusan Contemporary, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan beslenen sergiler, etkinlikler ve eğitim programlarına yer veren, sipariş yoluyla yeni sanat üretimlerini ve sanat yazarlığını destekleyen çok platformlu bir güncel sanat kurumudur. Kurumun 2011’den bu yana yürüttüğü faaliyetlerin belirleyici özelliği, fotoğraf, video, ses, ışık, yazılım, veri gibi teknolojilere sanat pratiğinde yer veren uluslararası sanatçılara ve en geniş tanımıyla yeni medya sanatına odaklanmasıdır. Sergiler ve etkinlikler, Borusan Holding’in merkez ofisi olan Perili Köşk’te gerçekleştirilmektedir. Bu konumlandırma sayesinde ofis ortamı içinde özgün bir sanat merkezi yaratılarak, iş dünyası için yenilikçi ve yaratıcı bir model oluşturulmuştur.

Programın çoğu Borusan Holding ofislerinin de bulunduğu, İstanbul’daki Perili Köşk’te gerçekleşir ve bu da özünde ofis ortamında hayat bulan benzersiz bir müze yaratır. Galeri, ofis alanları, cafe, Borusan Sanat Mağazası ve boğazın nefes kesici manzarasına hakim açık hava terasları da dahil olmak üzere tüm bina hafta sonları halka açıktır.