(Marmara Belediyeler Birliği) “Etkin İklim Politikaları” Seminerini Düzenledi!

Etkin İklim Politikaları, MBB

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından planlanan “Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü” adlı seminer, 15 Şubat 2022 tarihinde 14:00 – 16:30 saatleri arasında, MBB Hızırbey Çelebi Salonu’nda gerçekleşti. Abdullah Buğrahan Karaveli, Yael Taranto, Ayşen Erdinçler, Can Gülcan & Cem Muslular katılımı ile düzenlenen seminerde “enerji kaynakları”, “enerji tüketimi” ve “iklim” gibi kavramlar teknik, yasal ve ekonomik boyutları ile ele alındı.

Marmara Belediyeler Birliği organizasyon ekibi semineri şöyle anlatıyor:

” … Enerji kaynaklı emisyonların azaltılmasının yanı sıra enerji temininde dışa bağımlılığın ve enerji tüketimine bağlı giderlerin azaltılması bakımından enerji verimliliği operasyonlarının çok boyutlu fonksiyonları bulunmaktadır. Yerel yönetim faaliyetlerini de kapsayan kamunun enerji tüketimlerinde yaklaşık %40 seviyesinde bir verimlilik potansiyelinin olduğu ifade edilmekte ve Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında kamuda enerji verimliliği ile binalarda enerji performansına yönelik yol gösterici nitelikte düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Gerek söz konusu düzenlemelerin yerelde iklim değişikliği politikaları açısından öneminin anlaşılması gerekse enerji yoğun yerel yönetim hizmetlerinde uygulanabilirliğinin paylaşılması ve bu konuda elde edilecek ekonomik kazanımların ne boyutlarda olabileceğinin anlaşılması açısından gerçekleştirilecek seminer … “

Seminer kapsamında ele alınan konular:

 • Çevre ve İklim Politikaları Perspektifinde Enerji Verimliliğinin Önemi: Fırsatlar ve Güçlükler
  Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli
  EVÇED Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Yerel Yönetimler Odağından Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı
  Yael Taranto
  Kıdemli Enerji Analisti, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi
 • Yerel SECAP Süreçlerinde Enerji Dönüşümünün Önemi ve İBB SECAP Çalışmaları
  Prof. Dr. Ayşen Erdinçler
  Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Enerji verimliliği için yeni iş ve finans modelleri: Uygulama Örnekleri
  Can GÜLCAN
  Genel Müdür Yardımcısı, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
  Cem MUSLULAR
  Projeler Müdürü, Akenerji / Escosolar Partnership

Seminer hakkında ayrıntılı bilgi için etkinlik sayfası ziyaret edilebilir.