(İstanbulSMD) “S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2022″yi Duyurdu!

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD) bu yıl PETRA The Flooring Co. sponsorluğunda, Binat Mimarlık Medya Grubu ile Arkitera’nın iletişim desteğiyle dokuzuncusu düzenlenen “D-100’den Öğrenmek” başlıklı S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması’nı duyurdu. İki aşamada gerçekleşecek yarışmanın birinci aşaması için projelerin son teslim tarihi ise 30 Mart 2022.


S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Öğrenci Yarışması 2022
“D-100’den Öğrenmek”

Jüri: Arzu Erdem (Jüri Başkanı), Çiğdem Eren, Birge Yıldırım, Gökhan Kodalak, Nilüfer Kozikoğlu, Sinan Logie, Zuhal Kol
Yarışma Duyuru Tarihi: 2 Şubat 2022, Çarşamba
Sorular İçin Son Tarih: 17 Şubat 2022, Perşembe
Yanıtların Duyurulması: 24 Şubat 2022, Perşembe
Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 30 Mart 2022, Çarşamba
Birinci Aşama Sonuçlarının Açıklanması: 15 Nisan 2022, Cuma
İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 16 Mayıs 2022, Pazartesi


Bu sene kuruluşunun 20. yılını kutlayan İstanbulSMD, 2005 yılından bu yana S.O.S. İstanbul Fikir Projesi aracılığı ile kentteki “sorunlu alanlar” için öğrencileri “alternatif projeler” üretmeye teşvik ediyor. Kent ve kentli yararına alternatif projeler üreterek toplumun karşısına çıkmanın önemine inanan İstanbulSMD, mimarlık öğrencilerini tartışmaya, düşünce üretmeye ve bu süreçlerde etkin rol almaya davet ediyor. İstanbul’un sorunlu alanları üzerine fikirler üretilmesini amaçlayan ve kentin öncelikli konuları üzerine düşünmek için platform açan S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması, bu sene konu olarak D-100 kara yolunu ele alıyor.

Yarışmanın Tanıtım Metninden: 

Denise Scott Brown ile Robert Venturi’nin 1972 yılında yayımlanan eleṣtirel kitabı “Las Vegas’tan Öğrenmek”, bugün hala Uluslararası Stil’i (International Style) ve tüketim toplumunun ikonlarını okumamız için bir temel oluşturur. Las Vegas’ı ve Los Angeles’ı bağlayan asfalt rübanlarında yaptıkları keṣifler üzerine kurulan anlatılarında, o dönemde metalaşan mimarinin yeni sembolik değerlerini tartışırlar. Brown ile Venturi’nin eseri, Post-Modernizm’in kavramsallaşmasında önemli bir yol oynar.

Bu keşiften tam 50 yıl sonra, D-100 kara yolunu arşınlayıp ne öğrenebiliriz? (…)”

Ödüller

1.’lik Ödülü | 15.000 TL (On beş bin Türk Lirası)
2.’lik Ödülü | 12.000 TL (On iki bin Türk Lirası)
3.’lük Ödülü | 9.000 TL (Dokuz bin Türk Lirası)
1. Mansiyon | 6.000 TL (Altı bin Türk Lirası)
2. Mansiyon | 6.000 TL (Altı bin Türk Lirası)
3. Mansiyon | 6.000 TL (Altı bin Türk Lirası)
4. Mansiyon | 6.000 TL (Altı bin Türk Lirası)
5. Mansiyon | 6.000 TL (Altı bin Türk Lirası)

Danışman Jüri Üyeleri

 • Durmuş Dilekci | İstanbulSMD Yönetim Kurulu Başkanı
 • Deniz Aslan | İstanbulSMD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Hasan Sıtkı Gümüşsoy | İstanbulSMD Yönetim Kurulu Üyesi

Jüri Üyeleri

 • Arzu Erdem | Jüri Başkanı
 • Çiğdem Eren
 • Birge Yıldırım
 • Gökhan Kodalak
 • Nilüfer Kozikoğlu
 • Sinan Logie
 • Zuhal Kol

Yedek Jüri Üyeleri

 • Elif Çelik Tangör
 • Süleyman Yıldız

Raportör

 • Yeşim Hafize Desticioğlu

S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması şartnamesi ve detaylı bilgi için:

https://ismd.org.tr/mimarligi-kesfet/sos-istanbul/sos-2022-d-100den-ogrenmek


İstanbulSMD
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), Temmuz 2002 tarihinde ülkemizdeki mimarlık kültürüne katkı sunmak, mimarlık mesleğinin toplumdaki saygınlığını ve etkinliğini artırmak, kentsel planlama kararlarının/kente müdahalenin topluma karşı sorumluluk anlayışı ile yapılmasını sağlamak ve yapılı çevrenin niteliğini yükseltmek amacıyla kurulmuştur. https://www.ismd.org.tr/

S.O.S İstanbul
İstanbul SMD, 2005 yılından bu yana S.O.S. İstanbul Fikir Projesi aracılığı ile kentin “sorunlu alanları” için öğrencileri “alternatif projeler” üretmeye teşvik ediyor. Aradan geçen on dört yılda, İstanbul’da kentleşme ve mimarlık üretimi ve özellikle kamusal alanda farklı kırılmalar yaşandı. Bu durum kentlinin
yaşadıkları yere dair deneyim ve farkındalıklarını kökten değiştirdi. Şehir bir anlamda tüm imgesinin, ölçeğinin, doğasının ve değerlerinin iç içe geçtiği bir girdap alanına dönüştü. Bu kaotik durumu yeni fikirler, yeni üretimler ve yeni başlangıçlar için potansiyelleri ile düşünmek de değerli.
https://www.ismd.org.tr/mimarligi-kesfet/sos-istanbul

Instagram: https://www.instagram.com/istanbulsmd
Twitter: https://twitter.com/Istanbul_SMD
Facebook: https://www.facebook.com/IstanbulSMD
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/istanbul-serbest-mimarlar-derneği