Yapı Tasarım Yarışması 2021 Takvimi Güncellendi!

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS), çimentonun estetik ve yenilikçi kullanım alanlarını görünür kılmak amacıyla düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması’nın ikincisi “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” teması altında 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren başvuruları kabul ediyor. Yarışmanın son teslim tarihi ve kazananların duyuru tarihi ise “Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi” nedeniyle güncellendi.

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından, 26 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan “Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi”nde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam kapanma dönemine geçileceğinin açıklanmasıyla Yapı Tasarım Yarışması 2021’in takviminde bir güncelleme yapıldı. Katılımcılarının mağdur olmasını önlemek amacıyla son teslim tarihi 17 Mayıs 2021’den 03 Haziran 2021’e; kazananların duyurulacağı tarih ise 21 Haziran 2021’den 07 Temmuz 2021’e ertelendi.

“Yapı Tasarım Yarışması 2021’in güncel şartnamesine katılımcılar web sitesi üzerinden erişebilecek.


Yarışma Takvimi
Yarışma duyurusu: 15 Şubat 2021
Kayıtların açılması: 15 Şubat 2021
Soru sormak için son gün: 14 Mart 2021
Cevapların internet sitesinde yayınlanması: 22 Mart 2021
Teslim sisteminin açılması: 22 Mart 2021
Son teslim tarihi: 03 Haziran 2021
Kazananların duyurulması: 07 Temmuz 2021


Projeler, Tanımsız ve Atıl Kalmış Alanlara Yeni Bir Form Kazandıracak

2021 yılında “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” teması ile düzenlenen yarışma, bulunduğumuz coğrafyada “neredeyse tüm yapılı çevreyi kuran çimentonun sınırlarını, imkânlarını ne kadar tanıyıp kullandığımız” sorusunu merkezine alıyor. Alternatif tasarımlar üretme konusunda katılımcıları cesaretlendiren yarışmada, katılımcılardan; kentin geçiş noktalarındaki tanımsız, atıl veya kullanım karakteri tam oluşmamış yapıları (köprü altı, durak, üst geçit, alt geçit, metro girişi, trafo gibi) ve yakın çevrelerini yeniden düşünmeleri, iyileştirmeleri, işlevlendirmeleri isteniyor. Mevcut yapıların, müşterek alanlar yaratma konforunu yükseltecek, bekleme, buluşma, nefes alma gibi eylemlere imkan veren mekanlar olarak konumlanması; tasarımın yeni bir işlev öngörmesi, mevcut işlevleri iyileştirmesi veya bu işlevleri çeşitlendirmesi bekleniyor. Ortaya konulan fikrin, betonun/betonarmenin konvansiyonel kullanımlarına alternatif sunacak tasarımlarla desteklenmesi amaçlanıyor.

Mimarlık başta olmak üzere mühendislik ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyoneller ile üniversitelerin aynı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin başvurularına açık olan Yapı Tasarım Yarışması, 14 farklı kategoride toplamda 295 bin TL ödül dağıtacak. Yarışmanın jüri koltuğunda, sektörün saygın isimlerinden Dr. Öğr. Üyesi Tomris AKIN, Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELİK, Doç. Dr. Nurbin PAKER, Dr. Mimar Dürrin SÜER ve Prof. Dr. Ahmet TERCAN yer alıyor.

Yapı Tasarım Yarışması ile ilgili ayrıntılı ve güncel bilgiye www.yapitasarimyarismasi.com/  adresinden ulaşılabilir.


Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS):
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tamamına yakınının üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 32 kuruluşa bağlı 65 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir. ÇEİS Türkiye’nin 3. büyük işveren sendikasıdır.