Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması: “Yeni Üzerine Spekülasyonlar: Mimar | Mimarlık | Kent”

Mimarlar Derneği 1927’nin bu yıl 8.’sini düzenlediği Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması’nın teması “Yeni Üzerine Spekülasyonlar: Mimar | Mimarlık | Kent” olarak duyuruldu.

1927 Mimarlar Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması, “Yeni Üzerine Spekülasyonlar” üst Başlığıyla, mimar, mimarlık ve kentin yakın gelecekteki halleri üzerine kafa yoran, yeni olanı tartışmaya açan metinler elde etmeyi hedeflemektedir. Açık şehir ve müşterek mekân; iklim krizi, enerji verimliliği ve kentli yaşam pratikleri; göç hareketleri ve barınma krizi; alternatif yaşam biçimleri ve birliktelik; sayısal gerçeklik, büyük-veri (big data) ve insan-sonrası (post-human); gelişen teknolojiler ve üretim biçimleri; yapılı çevrenin tahribatı ve koruma; hakikat-sonrası (post-truth) ve bilgi çağı gibi konular üzerine tartışmalar mimarlığı da şekillendirmekte ve dönüştürmektedir.

Yarışma, bu tartışma başlıklarını kapsayan ama bunlarla sınırlı olmayan gündem, söylem ve bağlamlar çerçevesinde mimarın rolü, mimarlık disiplininin ve kentin dönüşümü üzerine alternatif yeni yaklaşımlar ortaya koyan spekülatif metinler üretmeye çağırıyor.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı : 16 Eylül 2019
Son soru sorma tarihi : 21 Ekim 2019
Teslim tarihi ve saati : 10 Ocak 2020, Cuma, saat 23.59 (TSİ)
Yarışma sonuçlarının açıklanması : 10 Şubat 2020

Değerlendirme Kurulu Üyeleri:yarı

  • Selda Bancı
  • Deniz Can
  • Müge Cengizkan
  • Sıla Karataş Başoğlu
  • Esin Kömez Dağlıoğlu
  • Neslihan Şık

Ödüller

Yarışmanın toplam ödülü olan 7.500 (yedibinbeşyüz) TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.