7. SİNOP BİENALİ Mona Mahall ve Aslı Serbest Küratörlüğünde Düzenleniyor!

Sinop Bienali ana mekânı, buluşma ve çalışma alanı: Hal, Sinop, Fotoğraf: Asli Serbest

Aslı Serbest ve Mona Mahall’in küratörlüğünü yaptığı 7. Sinop Bienali, bir konum politikasının inceleneceği Burada ve Nerede’nin kavramsal çerçevesini duyuruyor. 


Burada ve Nerede Bir Konum Politikası
Tarih: 16 Ağustos – 20 Eylül

Sinop’ta üretim süreçleri, zamanla gelişen sergi
Tarih: 16 Ağustos – 6 Eylül
Yer: Hal (pazar yeri)
Kaleyazısı Mahallesi, Azaklıoğlu Sk. 2-13, 57000 Sinop
Türkiye Eski Buz Fabrikası, Camiikebir, Derin Boğaz Ağzı Sk. No:1, 57000 Sinop
Türkiye Sinop ve Karadeniz Bölgesi’ndeki Kamusal alanlar ve peyzajlar
Açılış resepsiyonu: 16 Ağustos, 19:00, Hal 

İstanbul’da üretim süreçleri, arşivsel sergi
Tarih: 12 – 20 Eylül
Yer: Tophane-i Amire Istanbul, Kılıçali Paşa Mh., 34433 Beyoğlu/Istanbul, Türkiye
Açılış resepsiyonu: 12 Eylül, 19:00, Tophane-i Amire 


“Sinop Bienali, yerleşik uygulamalara ve işbirlikçi süreçlere dayanmaktadır. Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi’ndeki çeşitli alanları ele almak için Türkiye’nin en kuzeydeki sahil kenti olan Sinop’un merkezinde bulunan eski pazar yeri Hal’de başlangıç noktasını bulmayı planlamaktadır. Amaç; ortak güzergahlarda hareket ederek, çeşitli geçmişleri, deneyimleri ve sanatsal soruları – yerel jeo-politik ve sosyo-politik gerçekliklerde, Karadeniz’in arşivsel ve kolonileştirilmiş yeryüzü biçimlerinde ve su kütlesinde – yerlerinde ele almaktır. Tüm bu unsurlar, ulus devletleri aşar ve geçmiş ile gelecekten parçalar içerirler, soğuk Savaş zamanlarından bir Rus casus balinanın (Aydın) hatırasının yanı sıra tonlarca plastikle birlikte karanlık denizin derinliklerinde tamamen sağlam bulunan antik gemilerle birliktedirler. Bunlar, belirli ilişkilerin ve adetlerin, politik direnişin ve ısrarla devam eden (alt yapılar ile ve kasıtlı olsun ya da olmasın buradan ayrılanların ve buraya gelenlerin hareketleri ile şekillenen) tarihin mekanıdır. 

Burada şurada (here and there) deyimini değiştirerek elde edilen, “burada ve nerede” (here and where) başlığı, algı sınırlarımızın ötesindeki bir yeri ifade eder; baskın anlatılarımızın ve hikayelerimizin dışındaki bir yeri. Bu yer, jeo-politik ve jeo-kültürel gerçekliklerin maddi, dilbilimsel ve mitolojik değişim tarihi ile güncel yaşam dünyamızı şekillendiren bir yerdir. Bu durum bir konum politikası anlamına gelir. Feminist şair Adrienne Rich (1929–2012) tarafından tanımlanan konum politikası, yerel deneyimler, özellikler, coğrafya ve bedene bağlı düşünce ve konuşmayı bir araya getirmeyi amaçlar. Bununla birlikte, konum politikası, yerelliği temel bilginin yeri olarak değil, kökenden ziyade güzergah veya izlenecek yol olarak, bir bağlantı ve kesişim noktası olarak tanımlar. Çünkü yerel, sınırlı bir yerle değil, tarihsel temasla, ilişkilerle ve çevirilerle, yer değiştirmeyle başlar. Yerel, canlıların ve nesnelerin hareketlerini mümkün kılan ve aynı zamanda onları yola sokan güzergahlarda, bir dizi karşılaşma, temas ve çatışma şeklinde gerçekleşir. 

Karadeniz’de takip edilebilecek güzergahlar ve rotalar Tuna nehrinin akışı, Diyojen’in memleketi Sinop’tan Atina’ya doğru yaptığı efsanevi yolculuk, kıyı boyunca yer alan altı komşuyu bağlayan çevre yolu, İstanbul Boğazı’ndan gelen petrol, çöp, veri, sürüler ve feromonların akışıdır; bu rotalardan bazılarını takip etmek, konumu bir nesne ve bir canlı arasındaki ilişki olarak anlamamıza yardımcı olabilecektir. 

Bienal, harekette olan nesneler ve canlılar arasında bağlantı oluştururken, özellikle sapma potansiyelleriyle, çeviri ve dönüşüm taktikleriyle, karşılaşmalar sonucu ortaya çıkan politik ve estetik dürtülerle ilgilenmektedir. Bu güzergahları ve rotaları izlerken, aktif temaslar başlatmayı, mekânın sakinleri, konuklar ve kırsal bölge arasında kolektif projeler oluşturmayı; başka yerlerde üretilip yerleştirilen sanat yerine, orada, yerinde üretilmiş bir sanatı amaçlamaktadır. Bienal, alternatif bilgi süreçleri başlatmaya, yeni kolektif uygulamaları test etmeye, müşterek bir sanat üretimine odaklanmaktadır; misafirler, yerel ve küresel çevre ve çevre sakinleri (hayvanlar, insanlar, bitkiler, teknoloji) arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışmaktadır. 

Bu bilgileri ve yöntemleri Karadeniz kıyılarından İstanbul’a ve diğer yerlere aktarabilmek için açık ve göçebe bir arşiv üreteceğiz. Bu arşiv sayesinde, Sinop’ta başlayan mekana özgü uygulamaları ve paylaşımcı süreçleri devam ettirebileceğiz ve paylaşabileceğiz.” Aslı Serbest, Mona Mahall 

Katılımcılar: Mobile Albania, Halil Altındere, Aristide Antonas, The Dynamic Archive, Mehtap Baydu, Banu Cennetoğlu, Övül Durmuşoğlu, Fulya Erdemci, Annika Eriksson, Hayırlı Evlat Collective, Ana Filipovic, Marina Fokidis, Kevser Güler, Pauline Curnier Jardin, Dejan Kaludjerović, Angela Melitopoulos, Pınar Öğrenci, Kemal Özen, Şener Özmen, theater.prekariat, Hito Steyerl, Johannes Vogl, Sheri Wills, Brian Kuan Wood, Adnan Yıldız, Sibel Yılmazer ve diğerleri.

Bienal kapsamındaki tüm işler Sinop’ta ya da yakınlarında geliştirilecektir. Tüm sanatçıların yer aldığı listeyi görmek için www.sinopbiennial.org/?p=1 adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Zaman Çizelgesi
Sinop [16 Ağustos – 6 Eylül]
16 Ağustos, 19:00 Hal’de Açılış resepsiyonu
16 Ağustos – 6 Eylül Sinop’ta ve Karadeniz Bölgesi’nde Atölyeler ve zamanla gelişen sergi
6 Eylül Sergi turu 

İstanbul [12 Eylül – 20 Eylül]
12 Eylül, 19:00 Tophane-i Amire’de Açılış resepsiyonu
13 Eylül, 14:00 Tophane-i Amire’de Konuşmalar, sunumlar
12 – 20 Eylül İstanbul Bienali paralel programı [Tophane-i Amire’de gösterimler, konuşmalar, sergi] 

Aralık 2019’dan itibaren Sinop Bienali Berlin ve Stockholm’de devam edecek.


Sinop Bienali:
Sinop Bienali’nin organizatörü olan ve bienali uzun vadeli, sürdürü- lebilir mikro-politik ve gönüllü çabalar üzerine kuran Avrupa Kültür Derneği, uluslararası küratörlerle iş birliği içinde, bienal, bienal etkinlikleri, tematik ve diyalojik konularda bağlamsal ve kolektif bir yaklaşım izliyor. Bienal, paylaşıma dayalı olarak yerel hareketler bağlamında, kentsel toplumsal girişimler ve sivil toplum politikaları yoluyla çeşitli katılım biçimlerini ve yöntemlerini teşvik etmektedir. 

Detalı bilgi için: www.sinopbiennial.org 
Instagram: @sinopale
Facebook: facebook.com/sinopale/
#SinopBiennial #Sinopale #HereAndWhere #MonaMahall #AsliSerbest

Sinop Bienali, farklı formatlarda pek çok sayıda etkinlikten oluşmak- tadır. Hiyerarşik sıralama olmadan, atölyeler, saha gezileri ve geçici performatif etkinlikler tüm Sinop şehrine ve bölgeye yayılmaktadır. Ek olarak, açık hava film gösterimleri, Sinop Yaz Akademisi ve Sinopale Çocuk eğitim programları yerel halkı ve misafirleri etkileşim ve değişim için davet etmektedir.

Aslı Serbest ve Mona Mahall

Aslı Serbest ve Mona Mahall:
Aslı Serbest ve Mona Mahall Berlin’de yaşıyorlar ve 2007’den beri kolektif olarak çalışıyorlar. Araştırma temelli olarak, çeşitli medya ve formatları aracılığı ile mekansal işler geliştiriyor ve üretiyorlar: Mimari çalışmalar, sergiler, yerleştirmeler, skenografiler, (video) makaleler, kavramlar ve yayınlar. Projeleri mimarlık, sanat ve politika (duyulur olanın şekillenmesi) arasındaki ilişkiyi ele alıyor ve geçmişte- ki, şimdiki, gelecekteki belirli bağlamları inceliyor. Venedik Bienali 2012, 2014, 2019; Württembergische Kunstverein Stuttgart, 2015, 2018; Riverrun Istanbul, 2018; Pinakothek der Moderne, Munih, 2017; Storefront for Art and Architecture, New York, 2014, 2015; HKW, Berlin, 2012; Vancouver Art Gallery, 2013; Künstlerhaus Stuttgart, 2013; New Museum, New York, 2009 gibi mekanlarda sergiler gerçekleştirip bienallere katıldılar. e-flux journal, Volume Magazine, Perspecta, Gradient: Walker Sanat Merkezi, AArchitecture, Deutschlandfunk gibi birçok çevrimiçi ve çevrimdışı yayınlarda yer aldılar.