(ÇEİS) İş Hukuku Buluşmalarının İLKİ Gerçekleşti!

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), “Çimento Sektörü – İş Hukuku Buluşmaları” toplantısının ilkini sektörün ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirdi. Çimento sektörünün gündemindeki konulara ilişkin hukuki gelişmeler ile yargı kararlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda “Alt İşverenlik” ve “İş Güvencesi” konuları ele alındı. Toplantının açılış konuşmalarını ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ile T. Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye Nazlım gerçekleştirdi.

İki oturum olarak planlanan toplantının ilk oturumunda moderatörlüğü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın üstlendi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı oturumda alt işverenlik ve uygulama sorunları konuşuldu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise iş güvencesi ve uygulama sorunları ele alındı. Oturuma Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercüment Özkaraca konuşmacı olarak katıldı.

“Çimento Sektörü – İş Hukuku Buluşmaları” sektörün gündemindeki farklı başlıklarla düzenlenmeye devam edecek.


Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS):
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %95’inin üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 33 kuruluşa bağlı 64 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir.