“Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına Doğru” Sempozyum ve Sergisi 28 Ekim’de Ankara Goethe Enstitüsü’nde!

TMMOB Mimarlar Odası tarafından 28 Ekim 2023 Cumartesi düzenlenecek olan “Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına Doğru” sempozyumu Ankara Goethe Enstitüsü’nde gerçekleştiriliyor.


“Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına Doğru”
Sempozyum ve Sergi

Katılımcılar: Tezcan Karakuş Candan, Eyüp Muhcu, Osman Aydın, Ruşen Keleş, Tarık Şengül, Zeynep Eres, N. Cansen Kılıççöte, Zeynep Ahunbay, İclal Dinçer, Mehmet Özdoğan, Deniz İncedayı, T. Elvan Altan, İpek Akpınar, Ebru Omay Polat, Bülent Batuman
Tarih: 28 Ekim 2023 Cumartesi | Saat: 9.30 – 18.00
Yer: Ankara Goethe Enstitüsü, Atatürk Blv., No: 131, Çankaya/Ankara


Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümünü karşılamaya hazırlanırken çeşitli disiplinlerden isimleri bir araya getirecek sempozyumda, yüz yıllık mimarlık bilançosu üzerinden Cumhuriyet’in yol haritası tartışmaya açılacak.


Etkinlik Programı

09.30 – 10.30 | Açılış Konuşmaları

 • Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
 • Eyüp Muhcu, TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı

10.30 – 11.30 | I. Oturum

 • 10.30 – 10.50 | Kamusal Politikalar Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı,
  Prof. Dr. Ruşen Keleş
 • 10.50 – 11.10 | Cumhuriyet Projesini Kentleşme Serüveni Üzerinden Anlamak, Prof. Dr. Tarık Şengül
 • 11.10 – 11.30 | Cumhuriyet’in Kırsal Alanda Çağdaşlaşma Politikaları: Mimarlık Üzerinden Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Zeynep Eres

Oturum Başkanı: Osman Aydın

11.30 – 11.50 | Ara

11.50 – 12.50 | II. Oturum

 • 11.50 – 12.10 Cumhuriyet Döneminde Kültür Mirasını Koruma Çabaları, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay
 • 12.10 – 12.30 | Cumhuriyetin Kentsel Koruma Politikaları ve Uygulamalarını Geleceğe Aktarırken… | Prof. Dr. İclal Dinçer
 • 12.30 – 12.50 | Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Türk Arkeolojisi – Nereden Nereye? | Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Oturum Başkanı: N. Cansen Kılıççöte

12.50 – 14.00 | Yemek Arası

14.00 – 15.00 | III. Oturum

 • 14.00 – 14.20 Cumhuriyetin Başkenti Ankara’da Mimarlık: Modern Yapılı Çevrenin Oluşumu ve Dönüşümü, Prof. Dr. T. Elvan Altan
 • 14.20 – 14.40 | Cumhuriyet İdeası ve İstanbul’un Kentsel Kamusal Mekânlarının Modernizasyon Süreci, Prof. Dr. İpek Akpınar
 • 14.40 – 15.00 | Cumhuriyetin Mimarlık Mirasını Geleceğe Taşımak, Doç. Dr. Ebru Omay Polat

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz İncedayı

15.00 – 15.20 | Ara
15.20 – 17.00 | Forum

 • Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Mimarlık, Kent ve Toplum

Forum Yöneticisi: Doç. Dr. Bülent Batuman

18.00 | Sergi Açılışı


Tezcan Karakuş Candan ve Eyüp Muhcu’nun açılış konuşmalarının ardından Osman Aydın, Ruşen Keleş, Tarık Şengül, Zeynep Eres, N. Cansen Kılıççöte, Zeynep Ahunbay, İclal Dinçer, Mehmet Özdoğan, Deniz İncedayı, T. Elvan Altan, İpek Akpınar, Ebru Omay Polat ve Bülent Batuman’ın katılımıyla gerçekleşecek programa ilişkin detaylı bilgiye buradan erişilebilir.

Etkinliğin ardından sempozyumun kaydına ise Mimarlar Odası’nın “TMMOB Mimarlar Odası” isimli YouTube kanalından ulaşılabilecek.