[Proje]: Müze Gazhane İklim Müzesi

Proje Adı: MÜZE GAZHANE İKLİM MÜZESİ
İSTANBUL, 2023
Müze/Sergi Tasarımı: do[x]architecture
İşveren: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & GÜRSOY GRUP RESTORASYON
Fotoğrafçı: ALP EREN – ALTKAT ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY

Hasanpaşa, Kadıköy’de konumlanan Müze Gazhane İklim Müzesi’nin sergileme senaryosu ve müze/sergi tasarımı do[x]architecture imzası taşıyor. Mayıs, 2023’te tamamlanan 1.030m²’lik müze projesini tasarım ekibi şöyle anlatıyor:

1892 yılında Anadolu Yakasının enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Hasanpaşa Gazhanesi, 1993 yılında mevcut ihtiyacı karşılayamaması ve doğalgaz kullanımının yaygınlaşması sebepleriyle fabrika görevini tamamlayarak kapatıldı ve tasfiye edildi. Geçirdiği dönüşüm ile 130 yıl sonra, Temmuz 2021’de Müze Gazhane adıyla kamusal bir alan olarak kent hayatına katıldı. Müze Gazhane’nin iki binasında yer alan İklim Müzesi ise ikinci binanın da tamamlanmasıyla Mayıs 2023’te ziyarete açıldı. Gazhane’nin gaz temizleme tesisi olarak kullanılan iki binası bu proje kapsamında kalıcı sergi/müze yapıları olarak yeniden işlevlendirildi ve müze teması ‘İklim Krizi’ olarak belirlendi. Son yıllarda etkilerinin hızla hissedildiği iklim krizi konusunu merkezine alan İklim Müzesi’nin sergileme senaryosu ve müze/sergi tasarımı projelendirilerek hayata geçirildi.

Genel Yaklaşım

Dönemin fosil yakıttan (kömürden) enerji üreten hava gazı fabrikası Hasanpaşa Gazhanesi’nin müze binalarında, iklim krizine, krizin doğal ve insan kaynaklı sebeplerine ve yıkıcı sonuçlarına yer veren İklim Müzesi yer alır. Toplamda iki binaya yayılan sergi, endüstri devrimi ile hızla artan fosil yakıt (kömür, petrol, doğalgaz) kullanımına ve bir fabrika yapısı olan Gazhane’nin bu süreçteki yerine odaklanır ve mekânın kendi eleştirisi için bir zemin yaratır. İklim farkındalığı ve savunuculuğu için dönüştürücü potansiyele sahip Müze, ziyaretçileri iklim gerçeklerini keşfetmeye davet eder ve iklim krizinin yıkıcı sonuçları ile yüzleşmelerini sağlar. Sergide, müze deneyimini daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmek için bilgi verici görseller ve etkileşimli alanlar yer alır. Ziyaretçiler, yükselen deniz seviyeleri, aşırı hava olayları, eriyen buzullar ve yangınlar gibi iklim krizi etkilerini simüle eden etkileşimli sergiler aracılığı ile iklim krizini deneyimleyebilir ve gerçek zamanlı verilere/bilgilere ulaşabilirler. İklim değişikliğinin etkilerini yansıtan fotoğraflar, video projeksiyonlar, belgeseller ve iklim bilimciler ile yapılan röportajlar ise ziyaretçilere iklim değişikliği ile ilgili güçlü bir deneyim sunar. 

Müze Gazhane’nin yeni işlev şemasında atölye ve etkinlik alanları ile entegre çalışabilecek şekilde konumlandırılan İklim Müzesi, bu mekânlar aracılığı ile ziyaretçilerin araştırmacılar ve aktivistler ile bir araya gelmesini sağlar, iklim kriziyle mücadelede toplum katılımı ve iş birliğinin önemine vurgu yapar, eyleme geçilebilecek stratejilerin geliştirilmesine olanak tanır ve diyaloğu teşvik eder.

Sergi Tasarımı

Gazhane’nin düşey fırın binalarına ek olarak ve aynı dönemde inşa edilmiş olan gaz temizleme binaları, içerisinde kömürden üretilen gazın kimyasallardan ve partiküllerden arındığı büyük makinelerin, boruların ve süzgeçlerin yer aldığı makine binalarıdır. Her iki binada da günümüze ulaşan makineler ve beton makine kaideleri bulunmaktadır. Sergi tasarım yaklaşımını ise mevcut yapılara, yapıların içerisindeki makinelere ve kaidelere minimum noktada temas kaygısı oluşturur. Bu yaklaşım ile kendi taşıyıcı sistemini oluşturarak tüm yapıyı dolaşan, içerik ve senaryonun gerektirdiği bilgi alanlarına ve etkileşimli sergilere olanak tanıyan, hızlıca üretilip montajı yapılabilen esnek bir sergi tasarımı geliştirildi. İklim krizi konusunda değişen ve güncellenen verilere adaptasyonu sağlamak üzere tasarımda yer alan bilgi panolarının strüktüre asılması ve strüktürden kolayca ayrılmasını sağlayan bir sistem geliştirildi. Bu şekilde verilerin her yıl güncellenmesi gerekse bile atık malzeme oluşumu ortadan kaldırıldı. Doğal ışık kontrolünün zor olduğu endüstriyel yapılarda her bir sergi bölümü kendi aydınlatma çözümü ile ele alındı. Sergi strüktürü için sürekliliği sağlayan metal boru profil, bilgi panoları için MDF paneller kullanıldı. Mekânın zemin ve duvar malzemeleri/renkleri endüstriyel karakteri devam ettirecek nitelikte tercih edilerek serginin mekândan ayrışması ve sürekliliğinin algılanabilir olması sağlandı.

Proje Ofisi: do[x]architecture
Tasarım Ekibi: Dicle B. Özdemir, Kadir Uyanık
Proje Ekibi: Tuncay Güner, Damla Çolakoğlu
Proje Yöneticisi: Dicle B. Özdemir
Ana Yüklenici: Gürsoy Grup Restorasyon
Alt Yüklenici: Karınca Reklam, The Mob
Konsept Tasarım: do[x]architecture
Uygulama Projesi: do[x]architecture
Mobilya Tasarımı: do[x]architecture
Sergi İçerik: Prof. Dr. Levent Kurnaz, Dr. Ümit Şahin
Grafik Tasarım: Pompaa
Görsel – İşitsel Proje Yapım: Map Global
Danışman: Ömer Madra
Proje Başlangıç Yılı: 2019
Proje Bitiş Yılı: 2021
İnşaat Başlangıç Yılı: 2020
İnşaat Bitiş Yılı: 2023
Toplam İnşaat Alanı: 1.030


Aydınlatma

  • Zumtobel
  • Zenit Led

Mobilya Aksesuar

  • Karınca Reklam
  • TheMob Mobilya

Bitirme İşleri

  • Ipox Self Leveling
  • Riga [Ahşap]
  • Hemel [Boya]