[Kitap]: “Anadolu’nun İmarında Yarışmalar: 1930 – 1990”

Editörlüğünü Filiz Sönmez ve Semra Arslan Selçuk’un yaptığı “Anadolu’nun İmarında Yarışmalar: 1930 – 1990” adlı kitap İdealKent Yayınları’ndan çıktı. Kitap; literatüre eksik eklenmiş ya da literatürde hiç ele alınmamış olan, 1930 – 1990 yılları arasındaki mimari proje yarışmalarına ve dönemin yapılarının güncel durumuna odaklanıyor.


“Anadolu’nun İmarında Yarışmalar: 1930 – 1990”
Kitap

Editörler: Filiz Sönmez, Semra Arslan Selçuk
Yayınevi: İdealKent Yayınları
Yayın Tarihi: 2023
Sayfa Sayısı: 480
Boyut: 19 x 27 cm


Kitap Tanıtım Metninden:

“Kuşkusuz, mimari proje yarışmaları, Cumhuriyetin ilanının hemen ardından ülkede modern mimari kimliğin oluşturulması ve modern mimarlık anlayışının yaygınlaştırılması sürecinde önemli roller üstlenmiştir. Anadolu’nun farklı şehirlerinde kamu yapılarına odaklanan mimari proje yarışmaları düzenlenmiştir.

Bu kitap, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerin dışındaki Anadolu coğrafyasında, modern mimarlık örneklerinin belgelendiği bir çalışma olmanın ötesinde, 1930-1990 yılları arasındaki bir dönemin ‘mimarlık ortamının’ anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamıştır. Literatüre eksik olarak eklemlenmiş veya hiç ele alınmamış yarışmaları belgelemek, yapıların güncel durumlarını ortaya koymak ve sonuç olarak mimarlık yazınına bir kaynak eser kazandırmak hedefiyle tasarlanmış geniş katılımlı bir projedir. Mimari projelerin gerçekleştirildiği 10’ar yıllık periyotlar halinde ait oldukları dönemlerin sosyal, kültürel ve siyasi bağlamları da dikkate alınarak, seçilen yapılar değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir.”

Ayrıntılı bilgi için: www.idealkent.com.tr