“Sürdürülebilir Normale Doğru” Yaz Akademisi 30 Temmuz’a Kadar (İPA Kampüs)te!

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi (AURA İstanbul) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) iş birliğiyle deprem sonrası hayatların normale dönmesi için verilen çabalara destek olmak amacıyla “Sürdürülebilir Normale Doğru” temalı yaz akademisini düzenliyor.


“Sürdürülebilir Normale Doğru”
Yaz Akademisi

Tarih: 17-30 Temmuz 2023
Yer: İPA Kampüs, Basınköy, Valilik Yolu Cd., Bakırköy/İstanbul


Yaz Akademisi, İstanbul’da sürdürülebilir, afete dayanıklı yaşam alanlarının oluşmasına sosyo-ekolojik bakış açısı ile mekânsal tasarım üzerinden çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Program, deprem coğrafyasındaki Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan dokuz üniversitede Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı eğitimi alan 2. 3. ve 4. sınıfı tamamlamış öğrencileri kapsıyor. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören programa başvuruda bulunan adaylar arasından şehir, üniversite, bölüm, lisans seviyesi gözetilerek yapılan seçim sonucunda 25 kişilik ekip oluşturuldu. Programa katılacak 25 öğrencinin ulaşım, konaklama ve yemek giderleri, programı düzenleyen AURA İstanbul, İstanbul Planlama Ajansı ve sponsor olan Aspen & Dendro, Klassis, Samet, Zivella firmalarının destekleriyle karşılanıyor.

Programa katılacak öğrenciler, alanında uzman akademisyen ve meslek profesyonellerinin seminerlerine katılarak mesleki donanımlarını artırma, farklı üniversitelerden öğrencilerle sosyalleşerek deneyimlerini paylaşma, İstanbul’un mimari ve kentsel gelişimine odaklanan gezilere katılma ve disiplinlerarası atölye ortamında kolektif çalışma yapma olanağı bulacak.

Atölye çalışmalarında Hayriye Eşbah Tunçay, Ebru Bingöl, Serhat Cengiz ve Sevgi Görmüş Cengiz‘in yürütücülüğünde “Sürdürülebilir Normale Doğru” teması işlenecek.

Sürdürülebilir Normale Doğru

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde oldukça geniş bir coğrafyayı etkileyen deprem yaşadığımız çevrenin fiziksel, sosyal, ekonomik dayanıklılığının ne kadar düşük olduğunu hepimize gösterdi. Şehirlerimizin afet sonrası yeniden yapılanmasında insan doğa ilişkisinin sağlıklı kurulması ve üretim süreçlerinin inovasyon ve ekoloji ekseninde yaşam alanlarımıza entegre edilmesi göz ardı edilmemelidir. Büyük bir çaba ile yeni normali oluştururken salt mimari eylemlere odaklanmak yerine, sürdürülebilir normalin uzun soluklu arayışı içinde gerçeklikle karşılaşmak ve bağlamı, insanları ve toplumu dikkate alarak sosyo-ekonomik ve ekolojik süreçleri merkezine alan bir mekan tasarım pratiği geliştirmek kıymetlidir.

Deprem coğrafyaları sürdürülebilir tarıma dayalı bir ekonomi ve yaşam biçimini inovatif ve kreatif sektörlerle destekleyerek nasıl yeniden kurgulanabilir? İnsanoğlunun toprakla asırlardır etkileşimi sonucu edindiği öğretiyi güncel yorumlarla yeniden keşfetmesi ve sosyal anlamda kırılgan kesimlerin kolektif üretim süreçleri sonucunda kendi ayakları üzerinde durmaları nasıl sağlanabilir? Mekân tasarımı tarımsal üretim ve inovasyon arasındaki diyalogda nasıl katalizör olabilir? İklim değişikliğine bağlı doğal veya antroposen kaynaklı afetlerle baş etmek doğa tabanlı çözümlerle ne kadar mümkündür? Bu ve ekseninde insan ve doğanın sağlıklı ilişkisini barındıran soruların deprem coğrafyalarındaki tasarım okullarından gelen bir grup öğrenciyle ele alınması hedefleniyor.

Program kapsamında atölye çalışmasını destekleyici seminerlerin yanı sıra İstanbullu öğrenciler ve profesyonellerle bir araya gelme ve paylaşım ortamı oluşturmak üzere salı ve cuma akşamları İPA Kampüs‘te herkese açık seminer dizisi düzenlenecek.

Seminer Programı

 • 18 Temmuz Salı, 19.00
  “Üreterek Onarmak: Sürdürülebilir Gıda Peyzajları”, Gülce Kantürer 
 • 21 Temmuz Cuma, 19.00
  “Antroposen Çağda Değişen Aktör-Ağ İlişkileri”, Ebru Bingöl
 • 25 Temmuz Salı, 19.00
  “Çatı Çiftliği ile Şehirde Onarıcı Uygulamalar”, Hasibe Akın
 • 28 Temmuz Cuma, 19.00
  “Malzemeden Mekana Döngüsel Tasarım Yaklaşımları”, Özgül Öztürk

“İstanbul Senin” uygulaması üzerinden kayıt olarak etkinliklere katılım sağlanabilecek.

Ayrıntılı bilgi: www.aura-istanbul.com/


İstanbul Planlama Ajansı
İstanbul’un bilimsel çalışmalar ışığında, farklı disiplinlerden uzman, akademisyenlerin katkıları ve İstanbulluların katılımıyla planlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak 2020 yılında kuruldu. İPA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum, üniversiteler, uzmanlar, özel sektör, uluslararası kurumlar ve İstanbullular ile birlikte çalışan bir ortak akıl mekanizmasıdır.

İPA, İstanbul’un güncel sorunlarını tespit eder, bu sorunların çözümüne yönelik veriye dayalı kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve politika önerileri geliştirir. İstanbul hakkında güncel nitel ve nicel verilerin üretilmesi, ikincil verilerin derlenmesi, kamusal alan tasarımına ilişkin süreç tasarımı, kentin dezavantajlı gruplarına yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi ve İstanbul Vizyon 2050 çalışmasının koordinasyonu İPA’nın temel sorumluluk ve uzmanlık alanları arasındadır.

İPA, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, mimarlık, endüstriyel tasarım ve istatistik gibi disiplinlerin bir araya geldiği birimlerden oluşur. Yenilikçi bir planlama anlayışı ve dünyadaki benzerleri arasında örnek olabilecek “İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi” iki yıllık bir çalışmanın ardından tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. İstanbul Vizyon 2050 çalışmaları devam ederken, afetler ve deprem, iklim krizi ve diğer birçok konuda bilim insanları ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmektedir.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul Uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekân üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.