“5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” için Son Başvuru Tarihi 15 Haziran!

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Cumhuriyet’in 100. yılında, 21. yüzyılda Ege’nin mimarlık kültürünün çok boyutlu bir seçkisini oluşturmak için mimarları, tasarımcıları ve öğrencileri “5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” programına katılmaya davet ediyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 15 Haziran 2023 Perşembe. 


“5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri”

Seçici Kurul: Halit Coza, Özen Eyüce, Aslı Özbay, Dürrin Süer, Tevfik Tozkoparan, Sedef Tunçağ, Gamze Türk, Zuhal Ulusoy, Ayhan Usta
Teslim İçin Son Tarih: 15 Haziran 2023 Perşembe | saat: 16.00


“5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” Tanıtım Metninden:

“İzmir’in mimarlık kültüründe önemli yeri olan bu programı, oluşturduğu arşive ve geleneğe saygıyla; Cumhuriyet’in 100. yılında içeriğini geliştirerek ve güncel hâle getirerek ‘Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’ başlığıyla sürdürüyoruz. Programın kapsamını ve yöntemlerini yeniden ele alırken; amaçlarını ve temel kurgusunu koruyarak, yeni kategorilerle detaylı bir envanter üretmeyi, bölgenin mimari değerlerini tartışmayı hedefliyoruz. Programın ölçeğini, Mimarlar Odası Denizli ve Muğla Şubeleri ile işbirliği içinde genişleterek ve mekânsal kültürü oluşturan bu önemli bölgenin çeşitliliğini kapsayarak Egeli bir içerik kurguluyoruz. Yerelin mekânsal bilgisini geçmiş ve güncel üretimleri gözeterek değerlendiren, bu birikim üzerinden gelecek tahayyüllerini ve zamansız fikirleri disiplinlerötesi şekilde arayan; mekânı etkileyen küresel ölçekteki sorunsalları önemseyen, bu sorgulamalar ve hassasiyetler üzerinden çeşitli ölçeklerde çalışmaları kapsayan; yapıların yanında mimarları ve geleceğin mimarları olarak öğrencileri programa dahil eden bir Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kurgusu ile karşınızdayız. Bu amaçla, programı 2023 yılı için dört kategoride oluşturduk: Yapı, Proje, Tematik Arayışlar, Usta Mimarlar ve Hafızada Kalanlar. Yapı, Proje, Tematik Arayışlar ve Usta Mimarlar kategorilerinde verilecek ödüller ve kategoriler dahilinde yapılan başvurulardan oluşturulacak olan sergi ile birlikte programın mimarlığa çeşitli bakış açılarını kapsamasını amaçlıyoruz.

Programı, Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin benzer hassasiyetlerle Ege’nin mekânsal ve kültürel konularını güncel ve küresel mesleki tartışmalarla birlikte ele alan, 33 yıllık geçmişiyle önemli bir arşiv oluşturmaya devam eden Ege Mimarlık dergisi ile ortak bir şekilde ele alıyoruz. Ege’nin mimarlık kültürünü oluşturan ortak değerleri, çeşitlilikleri ve bunlara dair tartışma düzlemini katılımcı bir şekilde çoğaltabilmek amacıyla; Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin çatısı altındaki bu iki önemli organı iletişim ağını, tecrübesini ve bilgi birikimini paylaşmak amacıyla ortaklaştırarak sürdürüyoruz.

Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programını, geçmiş kurgusuna sadık kalarak 4 yılda bir kez düzenlenecek şekilde kurguluyoruz. Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin geçmişinden alınan bu değerli kültürel mirası geleceğe taşırken 2023 yılı program çağrısını, genişletilmiş coğrafi içeriği kapsamlı bir şekilde derlemek amacıyla 21. yüzyılın başından bu yana gerçekleştirilen mimari üretimleri kapsayacak şekilde oluşturuyoruz.”

Seçici Kurul

 • Halit Coza
 • Özen Eyüce
 • Aslı Özbay
 • Dürrin Süer
 • Tevfik Tozkoparan
 • Sedef Tunçağ
 • Gamze Türk
 • Zuhal Ulusoy
 • Ayhan Usta

Düzenleme Komitesi

 • Güler Ertan
 • Melis Kırbız
 • Yelda Tuna
 • Engin Yavuz
 • Çiçek Ş. Tezer Yıldız

Ege Bölgesinde Kurumsal Ortaklar

 • Mimarlar Odası Denizli Şubesi
 • Mimarlar Odası Muğla Şubesi

2010 yılından bu yana sürdürülen İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin devamı niteliğinde, yeniden kurgulanmış bir program olan Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, kategoriler ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgi için şartnameye www.izmimod.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri
Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin 2010 yılında başlattığı ve dört kere düzenlediği İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin devamı niteliğinde, yeniden kurgulanmış bir programdır.

İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, “İzmir’de son yıllarda yaratılmış olan başarılı mimarlık uygulamalarının derlenmesi, belgelenmesi ve kentte mimarlık eyleminin tanıtılması, özendirilmesi ve ödüllendirilmesi, yerel, ulusal ve uluslararası kurumsal ilişkilerimizde İzmir’in güncel mimarlığının tanıtılması” amacıyla bugüne kadar dört kez düzenlendi. Bu kapsamda, hem sergilemelerde Şubenin etkinlik alanında yapılan çağrıya yanıt veren mimarların yapılarının bir seçkisi ve ödüller sunuldu hem de programa dair basılı yayınlar üretildi; kentin mimarlık kültürüne önemli bir katkı sağlandı.