(Labirent Sanat)’ta Yeni Sergi: “Şeylerin Kendinde Yaşamı”

Nadide Akdeniz’in “Şeylerin Kendinde Yaşamı” isimli kişisel sergisi, 24 Haziran’a kadar Labirent Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor.


“Şeylerin Kendinde Yaşamı”
Sergi

Sanatçı: Nadide Akdeniz
Tarih: 11 Mayıs – 24 Haziran 2023
Yer: Labirent Sanat, Beyoğlu / İstanbul


Sergi Metninden:

“(…) Şeylerin Kendinde Yaşamı’ isimli sergisinde Nadide Akdeniz, gündelik yaşamda kullandığımız eşyaların bulunduğu odaları, sahibi ve kullanıcılarının yokluğunda, kendi yalnızlıkları içinde resmeder. Bu ıssızlık içinde odanın belli bir noktasına yığılmış, öbeklenmiş sıradan kullanım nesneleri, ehlileştirilmiş bitkiler ‘olağan içi’ olmalarına rağmen, ıssızlığın vermiş olduğu tekinsiz duyguyla fantastik bir yaşam kazanırlar. Nadide Akdeniz insanın konumunun silikleştiği, şeylerin adeta tamamlayanı olduğu, nesne odaklı dünyayı siyah beyaz bir kurgu içinde tasvir eder. Biz eşyalardaki izlerden, yıpranmışlıktan, masanın üzerine az önce bırakılmış bir kek ya da meyve tabağından, bitkilerin canlılığından az sonra kadraja girecek mekanın ‘asıl’ sahibinin varlığını duyumsarız. İnsanı merkeze almadan, sadece varlığını hissettirerek yaptığı resimlerinde, mekan içinde günlük hayatın koşuşturmacasında fon ya da çerçeve gibi algıladığımız, silikleşen şeylerin, kendinde yaşamına kulak vermemize imkan tanır. Hatta daha da ileri giderek, izleyeni odanın köşesinde duran koltuğa gömülerek tefekküre dalmaya davet eder.

Nadide Akdeniz’in iç ve dış mekan resimlerinde; gerçek ve kurgu, görünür ve gizil, nesne ve özne, yapay ve doğal, maskulen ve feminen, kapalılık ve açıklık, noumen ve fenomen, ölüm ve yaşam gibi ikiliklerin yarattığı, ilk bakışta fark edilemeyen ama karşısında zaman geçirdikçe şiddetlenen bir gerilim hissedilir. Bitkilerin ardında durağan denizi izleyen figür bize huzurlu bir ortam gibi sunulurken, detaylara inildikçe fark edilen kamera tüm maddiliğiyle duygularımızı bulandırır ve bizi bir dizi sorgulamanın içine çeker. Başka bir resimde büyük bir kısmı kadrajın dışında kalan helikopter sessizliği yırtarcasına kendini gösterir. Nadide Akdeniz,  konu seçimleriyle yarattığı ikircikli duygu durumu, bakışın resmedilen şeye hiçbir zaman tümüyle hakim olmasına izin vermediği, kadraj tercihleriyle kuvvetlendirir. Çerçevenin dışında kalan, her zaman sizin hayal gücünüzü kullanma maharetinize bırakılmış bir armağan mı, yoksa fenomen ile şey arasındaki Kant yarığının bir başka teyidi mi?”