[Kitap]: “Cami Mimarlığını Yeniden Düşünmek & Düşlemek: Sorunlar, Çözümler, Olanaklar”

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER)’nin, katılımcı ve işbirlikçi bir araştırma metodu izleyerek 2 yılı aşkın bir süre içerisinde hazırlamış olduğu “Cami Mimarlığını Yeniden Düşünmek & Düşlemek: Sorunlar, Çözümler, Olanaklar” başlıklı kitabı İTÜ Yayınevi tarafından yayımlandı.


“Cami Mimarlığını Yeniden Düşünmek & Düşlemek: Sorunlar, Çözümler, Olanaklar”

Yazarlar: Ahmet Gün, Ahmet Selam Küçük, Atakan Çavuş, Burak Ergül, Emre Aydın, Halil Durmuş, Rauf Yasir Geleri, Yasin Bağcı
Yayınevi: İTÜ Yayınevi
Çıkış Tarihi:
2023
Sayfa Sayısı: 
186
Boyut: 
21 x 21 cm


Kitabın Tanıtım Metninden:

Cami tasarımı konusunda ülkemizde uzun süredir süregelen bir tartışma ve gerilim hattı bulunmaktadır. Diğer taraftan bu konuya ilişkin yapılan tartışmaların belirli konulara düğümlendiği ve bu tartışmaların dar bir alana sıkıştığı gözlemlenmektedir. Elinizdeki bu eser cami tasarım tartışmalarında sıkışan alanın bir nebze genişlemesine ve belirli konuların yeniden ‘hatırlatılması’ yoluyla mevcut literatüre ‘mütevazı ölçüde’ katkı sağlama çabasının bir ürünüdür.

Çalışmada cami tasarımında göz önünde bulundurulması gereken karar konularının ve bu karar konularına ilişkin deneyimlenen sorunların ve araştırma sorularının ortaya konulmasını hedeflenmiştir. Çalışmada ortaya konulan meselelerin ve örnek çalışmaların cami tasarım süreçlerindeki mevcut pratiklere ve tartışmalara yeni bir perspektifle bakılması konusunda katkı sunacağına inanıyoruz.

Ayrıntılı bilgi: www.ituyayinevi.itu.edu.tr/