(TMMOB) “5. Kadın Sempozyumu” 15 Nisan’da Çevrim İçi Gerçekleşecek!

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kadın Çalışma Grubu tarafından her dönem gerçekleştirilmekte olan Kadın Sempozyumu’nun beşincisi, “Var Olmak, Var Etmek” başlığı  15 Nisan 2023 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilecek.


“TMMOB 5. Kadın Sempozyumu”
Var Olmak, Var Etmek

Tarih: 15 Nisan Cumartesi | saat: 11.00
Yer: Çevrim İçi, YouTube 


Sempozyum Programı

11.00-11.30 

Açılış Konuşmaları | Leman Ardoğan (TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı), Esen Leyla İmren (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)

11.30-12.30

1. Oturum
Oturum Başkanı: Ayşe Işık Ezer (TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi)

Kadın Yaşamdır, Yaşatır… | Dilruba Söylemez (TMMOB KÇG Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Temsilcisi), Meltem Çetinman (Peyzaj Mimarları Odası Malatya İl Temsilcisi), Elif Erdem (Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa Temsilciliği), Selda Şengül (Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi)

12.30-13.30 | Ara

13.30-14.30
2. Oturum

Oturum Başkanı: Asiye Ülkü Karaalioğlu (46. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)

Fay Hattındaki Kadınların İsyanı | Selma Aslan (Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Eş Başkanı), Ayten Doğançay (Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi), Nurşen Büyükaşık (Mimarlar Odası Hatay Şubesi), Gülçin Barbaros (İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı)

14:30-14:45 | Ara

Oturum Başkanı: Buket Çelik (İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi)

Kadınız…Varız…Buradayız | Av. Selin Nakıpoğlu (Eşitlik İçin Kadın Platformu), Özlem Akarsu Çelik (Gazeteci), Dr. Gamze Yücesan Özdemir (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)

16.00-16.15 | Sempozyum Sonuç Bildirgesi


Ayrıntılı bilgi: www.tmmob.org.tr/etkinlik/tmmob-5-kadin-sempozyumu