“İç Mimarlık ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar” Eğitim Çalıştayı için Son Başvuru Tarihi 31 Mart!

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 4 Nisan 2023 tarihinde “İç Mimarlık ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar: Afet Öncesi Önlemler Kapsamında Yaşam Alanlarının Mekânsal Düzeni, Oluşumu ve Afet Sonrası Barınma Mekânları Önerileri Geliştirme – Eğitim Çalıştayı”nı düzenliyor.

“İç Mimarlık ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar”
Afet Öncesi Önlemler Kapsamında Yaşam Alanlarının Mekânsal Düzeni, Oluşumu ve Afet Sonrası Barınma Mekânları Önerileri Geliştirme – Eğitim Çalıştayı

Başvuru: Katılımcı Başvuru Formu
Çalıştay Katılımı için son başvuru tarihi:
31 Mart 2023 Cuma
Çalıştay Gruplarının belirlenmesi ve ilanı: 3 Nisan 2023 Cuma
Çalıştay Tarihi: 4 Nisan 2023 Cumartesi
Yer: Çevrim İçi


Çalıştay Tanıtım Metninden: 

Çevre koşulları; iklim, mevsimsel etkiler, afetler gibi birçok doğa olayını kapsamaktadır ve bu koşullar bağlamında gelişen gereksinimler ve gereklilikler de kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek olan eylemlerin özelliklerine, insanların fiziksel, sosyolojik ve psikolojik gereksinmelerine, enerji ve kaynakların sınır değerlerine bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

İç mimarlık disiplininin sosyal, kültürel, estetik, işlevsel vb çok yönlü yapısı; bu bağlamda günümüzde yeni olanakların ve güncel gereksinimlerin de ortaya çıkmasıyla; diğer disiplinlerle etkileşim, ortak üretim ve kolektif çalışma gerektirir hale gelmiştir.

Fiziksel çevrenin karmaşıklığının artışı, bu çevreyi yaratacak veya geliştirecek tasarımcının diğer alanlardaki uzmanlarla doğru bir bilgi alışverişinde bulunması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bilgi alışverişi özellikle günümüzde tasarımcıların en önemli görevlerinden biri olan sürdürülebilir ve yaşamsal bir çevrenin sağlanması için zorunludur.

İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında, mekân tasarımı, tasarımın ilk aşamalarından itibaren alınan her karar ve yaklaşımla, enerji ve maliyet etkin çözümler üretebilmek amacıyla, disiplinler arası bir ekip çalışması ile mekânın tüm sistemlerinin ele alınması ve çözümler bulunması yönünde ortak bir bakış gerektirmektedir.

Tüm bu yaklaşımlar ışığında, mekan tasarımı ile doğrudan ilişkili görülen geçici veya kalıcı barınma konusunun öncelikli olarak ele alındığı; disiplinler arası ilişkilerin öncelik sıralamaları ile saptanacağı, geliştirileceği ve ileriye dönük hedeflerin belirginleştirileceği ortak bir çalışma ve fikir üretme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Öncelikli olarak ele alınması planlanan konu özeline inildiğinde, toplantının amacı; afet öncesi mekânsal önlemler, afet koşullarında ve afet sonrası süreçlerde mekan gereksinimleri, bu mekânların üretimi, çeşitleri, bu konuda araştırmalar ve barınmaya yönelik geçici veya kalıcı kullanım üzerine öneri ve fikirler geliştirmek olarak netleşmektedir.

Bu konularda, ilgili sektörün ve akademinin değerli temsilcilerinden oluşan Davetli Konuşmacılar ile başlayacak ve zenginleşecek olan Çalıştay, aşağıda belirtilen temalar üzerinden Yürütücü başvurusu kabul edecektir. Değerlendirme sürecinin sonunda kabul edilen başvurular, temalara göre gruplar altına alınacak ve katılımcı kabul edecektir. Çalışma grupların hazırladıkları çalışmalar, sonuç bildirgesinin hazırlanmasından önce paylaşılacak ve sonuç bildirgesi bu doğrultuda hazırlanıp sunulacaktır.

Temalar

Tema 1 | Konu Özelinde Disiplinlerarası ve Multidisipliner Çalışmalar
Tema 2 | İç Mimarlık Eğitiminde Disiplinerarası ve Multidisipliner Yaklaşımlar
Tema 3 | Uygulama ve Geleceğe Dönük Projeler

Çalıştay katılımcısı olmak için katılımcı başvuru formunun doldurulup 28-31 Mart 2023 tarihleri arasında  huictetkinlik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekiyor. Etkinlik çevrim içi gerçekleştirilecek.

Organizasyon Komitesi

 • Prof. Pelin Yıldız
 • Prof. M. Hakan Ertek
 • Prof. Bilge SAYIL Onaran
 • Doç. Dr. E. Nur Ozanözgü
 • Doç. Selin Mutdoğan
 • Doç. Dr. Ayşen Özkan
 • Doç. Dr. Duygu Koca
 • Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol
 • Doç. Dr. Emre Demirel
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Mesut Çelik
 • Dr. Öğr. Üyesi Pelin Koçkan Özyıldız
 • Öğr. Gör. Esen Kaleli
 • Öğr. Gör. Cemali Güllü
 • Ek Öğr. Gör. Ece Esen
 • Arş. Gör. Dr. Günce Eşingen Kınayoğlu
 • Arş. Gör. İsmail Bezci
 • Arş. Gör. Tuğçe Kalaycı
 • Arş. Gör. Vildan Dündar Türkkan

Ayrıntılı bilgi: www.ict.hacettepe.edu.tr/