(Herkes İçin Mimarlık Derneği)’nden “Afet Sonrası Yeniden İnşa Planı” için Çoklu Destek Çağrısı!

Çizim: Cansu Dinç

Herkes İçin Mimarlık Derneği (HİM), Kahramanmaraş’ta afet sonrası acil durum konutları için belirlenmiş alanlarda, ortak paylaşıma olanak tanıyan geçici bir topluluk merkezi inşa ediyor. Dernek, tüm gönüllüleri çoklu fonlama kampanyasına davet ederek, destek için çağrıda bulunuyor.

Herkes İçin Mimarlık ekibinden Mimar Dr. İbrahim Emre Gündoğdu, Yüksek Mimar Merve Gül Özokcu ve Yüksek Mimar Mehmet Sarper Takkeci‘nin yürütücülüğünü üstlendiği projede, depremden etkilenenlerin bir araya gelebileceği ve normalleşme sürecini destekleyici faaliyetlere aracılık edecek geçici ortak paylaşım alanları oluşturmak amaçlanıyor. Proje kapsamında depremden etkilenen insanların sosyalleşme ihtiyacı; açık, yarı – açık ve kapalı mekânlarla örülmüş yaklaşık 100 m² bir yerleşke içerisinde, esnek bir kullanım programlamasıyla sağlanacak. İki aylık bir inşa sürecinde kapalı alanlarla beraber işleyen sosyalleşme alanları için kent mobilyalarının da tamamlanması hedefleniyor. Yerleşkenin bir kısmı kadın ve çocuklara yönelik çalışmaların yapılabileceği alanlar, yaygın eğitim ve üretime yönelik işlevler başta olmak üzere, belirlenen ihtiyaçlar için programlanacak. Projenin önemli bir bölümü ise daha sonra farklı ve yeni ihtiyaçlara dönük olarak uyarlanabilecek ve genişletilebilecek.

Topluluk merkezinin yeri ise 19 – 23 Şubat 2023 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta Kahramanmaraş Mimarlar Odası, Onikişubat Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen 5 farklı alternatif arasından toprak analizleri sonucuna göre kesinleşecek.

Çizim: Cansu Dinç

Topluluk temelli bir yaklaşım benimsenen projede, alanlardan yararlanacak kişilerin inşa etme sürecine fiziksel olarak dahil olmalarını sağlayan malzeme ve inşaat teknikleri kullanılacak. Ahşap ve Süper Kerpiç (Superadobe) yapım teknikleri ile inşa edilecek topluluk merkezinde, yapım sürecine alandan yararlanacak kişiler de dahil edilerek, mekânı sahiplenmeleri için bir güven unsuru sağlamak ve tüm tarafları güçlendiren bir bilgi paylaşımı ortamı oluşturmak amaçlanıyor. Bu kapsamda proje, sosyal ve psikolojik olarak da fayda sağlayarak, pratik uygulamalarla “topluluğun güvenini geri kazanmasına ve maruz kaldığı travmayı hafifletmesine” yardımcı olabilmeyi umuyor.

Öngörülen projeler HİM‘in iletişim kanallarında yayınlanan “Afet Sonrası Yeniden İnşa Planı” kitapçığından veya himafet.org sayfasından incelenebilir. Projeye Fonzip ve GoFundMe web sitelerinden bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.


Herkes İçin Mimarlık Derneği
Herkes İçin Mimarlık Derneği (HiM), farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke ve dünya genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak için mimarlık ve tasarım alanlarından çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur.

2011 yılında İstanbul’da kurulan HİM’de; mimar, iç mimar, şehir bölge plancısı, inşaat mühendisi, sosyolog gibi farklı meslek gruplarından 105 üye bulunmaktadır. 11 yıllık deneyiminde Türkiye’nin hemen her bölgesinde, kentsel ve kırsal alanlarda toplum yararına projeler geliştirmeyi amaçlayarak ve 1000’in üzerinde katılımcıyla çalışmıştır. Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım, planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek toplum yararına ve toplumla birlikte çalışan bir mimarlık ortamı oluşmasına katkı sağlamak istemektedir. 

HİM’in ağırlıklı olarak üzerine çalıştığı konular arasında atıl köy okullarının dönüşümü, topluluklar için üretim ve paylaşım mekanları, kentsel mekanların ortak kullanıma yönelik tasarlanması, örgün eğitim mekanlarının çağdaş pedagojik uygulamalara uygun dönüştürülmesi bulunmaktadır. Bu projeler hayata geçirilirken yoğun profesyonel gönüllü emeğinin yanı sıra, yıllar içerisinde pek çok devlet kurumu, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası fonlar, sivil toplum kuruluşları ve sponsorlar ile iş birliği yapılmıştır. Projelerin hayata geçirilmesinde mekanın kullanıcıları ile beraber tasarlamak ve uygulamak, atık malzeme ileri dönüşümleri, yeni malzeme / detay deneyleri gibi yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. 

herkesicinmimarlik.org


* Kahramanmaraş Afet Sonrası Topluluk Merkezi Projesi Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle hayata geçirilen Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu desteğiyle gerçekleştirilmektedir.