(Bozlu Art Project)’te Yeni Sergi: “Cumhuriyet Kızları”

Gamze Taşdan, Renkli Bir Sabah, 2022

Gamze Taşdan’ın “Cumhuriyet Kızları” isimli sergisi, 20 Aralık 2022 – 18 Şubat 2023 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izleyiciyle buluşuyor. Sanatçı, resimlerinde Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bilinçli bir modernleşme ülküsünün simgesi haline gelen genç kızları konu edinerek, kolektif hafızamızda yer eden ulusal bir imgeye odaklanıyor.


“Cumhuriyet Kızları”
Sergi

Sanatçı: Gamze Taşdan
Tarih: 20 Aralık 2022 – 18 Şubat 2023
Yer: Bozlu Art Project, Mongeri Binası, Şişli / İstanbul


Toplumsal cinsiyet ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi özellikle Yeşilçam bağlamında irdelediği resimleriyle tanınan Taşdan’ın bu yeni serisinde, kadınların kamusal bir görünürlük kazanma süreci; özel ile kamusal ayrımının mekânları; genç kızların kendi bireysel özlemleriyle toplumsal modernleşme ideolojisi arasında kendi kimliklerini, kendi benliklerini arayışları süreçleri, sanatçının kendine has üslubunun duyarlı, renkli, neşeli ama aynı zamanda düşündürücü aynasında ifade buluyor.

Kadınsılıktan uzak, “masum ve romantik” bir beden diliyle yeni ulusun inşa sürecinde önemli bir konumda yer alan genç kızlar, Taşdan’ın resimlerinin temel kaynağını teşkil ediyorlar. Kız Enstitüleri’nden biçki dikiş kurslarına, Köy Enstitüleri’nden dans salonlarına her alanda eğitim gören ve modernleşen bir Türkiye imgesinin başlıca simgesi haline gelen kızlar, zaman zaman da kolektif hafızalarımızdaki bayram ritüelleriyle karşımıza çıkıyorlar. Cumhuriyet rejiminin ilk evresinden başlayarak genç kızların stereotipik özelliklerini ön plana çıkaran Taşdan’ın amacı nostaljik bir özlemi yansıtmak değil, nostaljinin ulusal bağlamdaki anlamını sorgulamak: Cumhuriyet ülküsünün gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş hayallerine bakarken, geçmişin umutlarını günümüzün penceresinden yeniden değerlendirmek.

Gamze Taşdan, resimlerinde film afişleri, film kareleri, plak kapakları, reklam imgeleri ve belgesel fotoğraflardan yola çıkarak tüm bu tarihsel verilerin kurgusal boyutlarını irdeliyor. Sanatçı, “Cumhuriyet Kızları” isimli sergisinde, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde kadın imgesinin neden ve nasıl başat bir rol oynadığını da sorguluyor.

Sergi hakkında gelişmeleri takip etmek için Bozlu Art Project‘in web sitesi ve sosyal medya sayfaları (FacebookInstagramTwitter) takip edilebilir.


Gamze Taşdan
1986’da İstanbul’da doğan Gamze Taşdan, 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi, Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı’ndan mezun olur. Aynı yıl başladığı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalındaki yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamlar. 2016 yılında aynı bölümde başladığı Sanatta Yeterlik Programını 2021 yılında tamamlar. Sanatçı 2014 yılında “Mesele Yok!” isimli ilk kişisel sergisini Galeri Apel’de açar. “Çık Dediler Sahneye” isimli ikinci kişisel sergisinde günümüz sahne ve eğlence anlayışının temelini oluşturan gazino kültürünü ve görsel dünyasını ele alır. 2012 Siemens Sınırlar-Yörüngeler, 2013 Akbank Günümüz Sanatçıları, 2015 Hollanda Concordia Museum, Avusturya ESSL Awards gibi önemli sergilere katılan sanatçının resim ve yerleştirmelerinin çıkış noktasını toplumsal cinsiyet, geleneksel ve popüler kültür ve Türk sinemasındaki kadınlık halleri oluşturmaktadır. İşlerinde zaman zaman kendi yüzünü ve bedenini de birer imge olarak kullanan sanatçı, eleştirirken sergilediği eğlenceli tavrıyla dikkati çekmektedir.

2018 yılından bu yana Bozlu Art Project’in temsil ettiği sanatçılar arasında yer alan Gamze Taşdan “Tuhaf Şeyler Ormanı” başlıklı kişisel sergisini 29 Ocak – 9 Mart 2019 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda açar. Taşdan, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.