“Modern Mirasa Yeni Bakışlar” Sergisi İzmir Mimarlık Merkezi’nde 10 Temmuz’a Kadar Ziyaret Edilebilir!

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Öğrenci Komisyonu Çatıdakiler’in, “Modern Mirasa Yeni Bakışlar” sergisi İzmir Mimarlık Merkezi’nde 10 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir. 


“Modern Mirasa Yeni Bakışlar”
Sergi

Fotoğrafçılar: Aslı Yılmaz, Aylin Akay, Bensu Şengül Azman, Berkin Altınok, İclal Özge Yalçınkaya, Kaan Suna, Mehmet Korkmaz, Merve Nur Türker, Oktay Kanbur, Sezen Zeren, Şükran Erdem
Tarih: 10 Haziran 10 Temmuz 2022
Yer: İzmir Mimarlık Merkezi


Sergi, Mimari Fotoğraf Atölyesi‘nde 11 mimar adayı ile yaklaşık iki ay süren bir dizi çalışma ve fotoğraf üretme sürecinden sonra modern mimarlık mirası ve mimari fotoğraf ilişkisine odaklanırken proje koordinatörlüğünü Mehmet Yasa, proje danışmanlığını ise Prof. Dr. Deniz Güner üstleniyor. Güner sergiyi ve üretim sürecini şöyle açıklıyor:

“Fotoğraf tekniğinin bulunuşundan itibaren mimarlık fotoğrafçılığı, imge üretiminin önemli janrlarından birisi oldu. Mimari imge üretimi ama en çok da mimari fotoğraf, imgelerin hızla küresel dolaşıma girdiği bir çağda günümüz basılı ve dijital medyasının en önemli yakıtlarından birisi haline geldi.

Herkesin cep telefonları ile imge üreticisine dönüştüğü bu zaman diliminde, aynı yapının daha önce çekilmiş binlerce imgesinin arasından farklılaşacak anları veya açıları bulmak, özgün bir dil, atmosfer ve kadraj üretebilmek mimarlık fotoğrafçılarının en temel motivasyonları arasında yer almaya başladı. Bu farklılık ve özgünlük arayışına karşın, mimari fotoğrafın üretim ve kullanım alanlarındaki kodlar ve kanonlar, editörlerin estetik beklentileri ve işverenlerin ‘güzel gösterecek kadraj’ talepleri yani fotoğraf endüstrisinin yerleşik örtük kuralları, daha en başından itibaren mimari fotoğrafa dair beklentileri ve kuralları belirlemiş görünüyor. Suretini çıkarmak yoluyla mekânı temsil etmenin veya anlatmanın aracı olarak görülen mimari fotoğraf, hiçbir zaman tümüyle karşılanamayacak bu beklenti ufkunun içine hapsolmuş görünüyor.

Mimarların kendi tasarım fikirlerini aktaran inşa edilmiş ‘ideal’ imgeler olarak gördükleri mimari fotoğraf, gayrimenkul sektörünün gözünde ise görünenin ötesindekileri arzulamamızı sağlayan kışkırtıcı bir görsel manipülatöre, editörlerin elinde ise çağdaşlığı ve güncel eğilimleri temsil eden estetik ideolojinin “güzelleştirme” (beautification) aparatlarına dönüşmüş durumda. Tasarımcının kafasındaki ideale uygun olarak inşa edilmiş yapının kullanıcılar tarafından dönüştürülmeye başlamadan hemen önce, yani yaşamın izlerinden arındırılarak insansız olarak çekilmiş mimari fotoğrafları, her daim masmavi gözüken gökyüzünün ve hiç batmayan güneşin mutluluk verici atmosferi altında bir anda idealize edilmiş arzu nesnelerine dönüşüverirler.

Öte taraftan, modern mimarlığın 20.yy. başından itibaren medya ile olan ilişkisinin dolanık tarihi, modern görme rejiminin avangartlar ve Bauhaus tarafından nasıl yaratıldığını ve yaygınlaştırıldığını detaylıca gözler önüne sermektedir. Mekânları hiç eskimeyecekmiş gibi şimdiki zamanın içine hapseden, yapıyı yersiz ve zamansız gösteren bu soyutlaştırıcı modernist görsel rejim, Balthazar Korab, Ezra Stoller, Julius Schulman gibi duayenlerin etkisi altında 1980’lere kadar kabul gördü. Buna karşın, Gabriele Basilico, Luigi Ghiri, Marcel Gautherot gibi fotoğrafçıların eleştirel ve yenilikçi bakışları sayesinde kentsellik, kentsel yaşam ve bağlam, mimari fotoğrafın alımlanışını ve içeriğini genişleterek, dönüşümünü de tetikledi.

Fotoğraf endüstrisinin imgenin anlamını, üretimini ve tüketimini belirlediği bu süreçlere ek olarak modern görme rejiminin oluşmasında modern mimarlığın etkilerini hatırlatmak, mimari fotoğrafın değer yaratmadaki önemine dikkat çekmek ve modern mirası belgelemedeki katkısına vurgu yapmak üzere düzenlediğimiz ‘Modern Mirasa Yeni Bakışlar’ başlıklı bu fotoğraf sergisi, mimarlık fotoğrafçılarının modern mimarlığı görme ve temsil etme biçimleri üzerine sizlere yeniden düşünme fırsatı vermesini ümit ediyoruz.

Görsel rejimleri yıkan yenilikçi bakışların, geçmişe bakarken de eleştirel ve taze bakışlar üretebileceği inancı ile günümüzde modern miras niteliği kazanmış İzmir’deki modern mimarlığın önemli 12 yapısı, bahsedilen görme rejimlerinin yarattığı estetik kalıplardan ve işveren beklentilerinden bağımsız olarak genç mimar adayları tarafından Ege ışığı altında yeniden fotoğraflandılar. İzmir Mimarlık Merkezi’nde kendi inisiyatifleri ile buluşan, mimari fotoğrafa meraklı 11 gencin modern mimarlık mirasının özgün niteliklerini açığa çıkaran çalışmalarının modern mirasa hak ettiği değeri yeniden kazandırması dileğiyle…”

Serginin proje koordinatörlüğünü üstlenen Fotoğrafçı, Restoratör Mehmet Yasa ise şöyle konuştu:

“İzmir’deki üniversitelerin mimarlık fakültelerinde eğitim gören öğrencilerle Nisan 2022’de yapılan teorik eğitimde mimari fotoğrafın tarihsel gelişiminin yanı sıra çekim teknikleri üzerine konuşuldu. Proje konusu olarak İzmir’in modern mimarlık mirası belirlendikten sonra her öğrenci bu yapılar içinden bazılarını fotoğraflamak üzere işe koyuldu. Yaklaşık iki ay boyunca, farklı günlerde ve günün farklı saatlerinde, farklı ışık koşullarında, yapıyı bağlamıyla ele alan, üslubuyla, detaylarıyla, kent ve toplumsal bellekte önemli yer tutan bu yapılar fotoğraflandı. Çekilen yüzlerce fotoğraf içinden bu sergide yer alan fotoğrafları seçmek pek kolay olmadı. Ortaya çıkan sonucun takdiri de izleyenlere kaldı.”

Fotoğrafçılar

 • Aslı Yılmaz
 • Aylin Akay
 • Bensu Şengül Azman
 • Berkin Altınok
 • İclal Özge Yalçınkaya
 • Kaan Suna
 • Mehmet Korkmaz
 • Merve Nur Türker
 • Oktay Kanbur
 • Sezen Zeren
 • Şükran Erdem

Ayrıntılı bilgi için: https://www.izmirmimarlikmerkezi.com/yayinlar/sergi/modern-mirasa-yeni-bakislar-fotograf-sergisi