Mimar Ahmet Zekai Görgülü Yaşamını Yitirdi…

Mimar, şehir plancısı ve akademisyen Ahmet Zekai Görgülü, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Görgülü’nün cenazesi, 16 Haziran 2022 Perşembe saat 11.30’da Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü Oditoryumu’nda düzenlenecek törenin ardından öğle namazında Yıldız Hamidiye Camii’nden kaldırılacak ve Nakkaştepe Aile Kabristanı’na defnedilecek.


Ahmet Zekai Görgülü*
1974 yılında lisans (mimar), 1978 yılında (kent plancı) yüksek lisans derecesini alarak, aynı yıl İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) Mimarlık Fakültesi, Şehircilik ve Proje Kürsüsü’nde “Asistan” olarak akademik yaşamına başlamıştır. 1983 yılında “Doktor”, 1993 yılında “Doçent” ve 1999 yılında “Profesör” unvanlarını almış olup; 1989-1990 ve 1992 yıllarında Almanya-Hamburg Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Coğrafya Kürsüsü’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Ağırlıkla kent planlama, tasarım, konut ve koruma ile bu alanların politikaları üzerine yoğunlaşan birçok ulusal / uluslararası yayın ile çalışmaları bulunmaktadır. 

2001-2007 yılları arasında YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında ise YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın yanı sıra; Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Dekan Vekilliği ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Üniversite dışında da Mimarlık Fakültesi Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Başkanlığı, ÜAK / Mimarlık Temel Alan Komisyonu üyeliği ve başkanlığı, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu-Danışma Kurulu, Onur Kurulu üyelikleri yapmıştır. Ayrıca Koruma Kurulları’nda üyelik, başkan yardımcılığı ve başkanlık görevleri üstlenmiş, UIA (Ulusal Mimarlık Birliği) Türkiye 2005 toplantısı Bilim Kurulu ve Ulusal Eşgüdüm Toplantısı Tematik Danışma Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Öte yandan ülkemizde Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından ilk kez düzenlenen IABA (Antalya Uluslar arası Mimarlık Bienali) 2011’in başkanlığını yürütmüş, IABA 2013’ün danışma kurulunda yer almıştır. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası üyelikleri ile birlikte ISOCARP (Uluslararası Plancılar Birliği) üyesi, ICOMOS (Uluslar arası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Türkiye Ulusal Komitesi ve Yönetim Kurulu üyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Danışma Kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

*Kaynak: https://konkur.istanbul/juri/ahmet-zekai-gorgulu/