[Proje]: Ayka & Özkal Apartmanları

Proje Adı: AYKA & ÖZKAL APARTMANLARI
İSTANBUL, 2021, 2018
Mimari: AYŞE NİLÜFER AĞAÇCI
İşveren: AYKA İNŞAAT TAŞIMACILIK VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fotoğrafçı: HACER BOZKURT

Ayşe Nilüfer Ağaçcı’nın mimari projesini üstlendiği bitişik yapılardan Ayka Apartmanı 2021, Özkal Apartmanı ise 2018 yılında tamamlandı. Silivri, İstanbul’da konumlanan konutların tasarımını, mimar şöyle anlatıyor:

Ayka Apartmanı

İstanbul Silivri ilçesi, Alibey Mahallesi 1741 ada 6 parsel Alibey Çeşme Caddesi ve Göksel Sokak’ta yer alan yapı, 835 m² arsa üzerine inşa edilmiştir. 

24’ü mesken ve 4’ü ticari olmak üzere 28 bağımsız bölümden oluşan yapının 2. bodrum katı otopark, 1. bodrum ve zemin katları ticari olarak kullanılırken diğer 4 kat mesken olarak işlevlendirilmiştir.  

Bitişik nizam olarak tasarlanan yapının parsel derinliğinin 33 m olması ve iki sokaktan da cephe alması sebebiyle; yapı bloğu sokaklara paralel bir eksen üzerinde ikiye ayrılmıştır. Bloğun ikiye ayrılması ile komşu parsellerin mevcut arka bahçe izleri devam ettirilmesi ile birlikte, yapının ihtiyacı olan ışık ve hava koridoru da elde edilmiştir.

Koridorun merkezide her iki bloğa eklemlenen çekirdek yer almaktadır. Mevcut dokudaki arka bahçe sürekliliği blok içlerine kadar ilerleyerek çekirdek bağlantısına ulaşmaktadır. İç bahçe olarak kullanılan boşluklardan tüm katların iç kısma bakan odalarının ışık ve hava alması sağlanmaktadır.

Yapı cephesinin 26 m uzunlukta olması ile mevcut sokak dokusunda oluşabilecek masif görüntüyü engellemek amacı ile Asal Fonksiyonlardan Tümevarım (ASTV) yöntemi kullanılarak yapı cephesi yatayda parçalanmıştır. Asal foksiyonlar planametrik düzlemde cephede geri çekilme ve ileri taşıma hareketleri ile vurgulanmıştır. Yatayda parçalanan cepheler ise her biri farklı renk ve malzeme kullanılarak düşeyde belirginleştirilmiştir. Böylece yapı bloğunun insan ölçeğinde olması sağlanmakla birlikte cepheye dinamik bir görünüm kazandırılmıştır. Pencere ebatlarındaki farklılaşma ve cephenin dinamik etkisi sayesinde  tüm asal parçacıkların cephe olarak tek bir yapıya ait olduğu vurgulanmıştır. Yapının mevcut komşu ilişkisinde renk geçişleri ile kontrast sağlanarak yapının kimliğinin ön plana çıkarılması hedeflenmiştir.

Yapının tasarım ve uygulama sürecinde sokak bağlantısı, komşu yapılarla ilişki, ASTV yöntemi ve gün ışığından en fazla düzeyde yararlanma tasarımın temel ilkelerini oluşturmuştur.”

Ayka Apartmanı | Çizimler: Ayşe Nilüfer Ağaçcı

Özkal Apartmanı

İstanbul Silivri  ilçesi, Alibey Mahallesi 1741 ada 5 parsel Alibey Çeşme Caddesi’nde yer alan yapı, 315 m² arsa alanı üzerine inşa edilmiştir. Bitişik nizam olarak inşa edilmiş olan yapının zemin ve asma kattan oluşan kısmı ticari kullanıma yönelik olarak tasarlanmışken, üst katlara konut kullanımına ayrılmıştır. 

8 daireden oluşan yapının ana tasarım kararlarından en önemlilerinden biri gün ışığından en fazla düzeyde yararlanmak olmuştur. Yapının tasarımında bulunduğu yapılı ve doğal çevresi ile ilişkisinin kurulması sağlanmaya çabalanırken cephenin ölçeği de düşünülmüştür. Cephenin tasarımda, yapının hemen önünde yer alan tescilli çınar ağacının iklime göre değişken olan durumu da düşünülmüştür.

Yapı cephesinin mevcut dokuya uyum sağlaması amaçlanarak Asal Fonksiyonlardan Tümevarım (ASTV) yöntemi kullanılarak parçacıl cephe yaklaşım öngörülmüş ve uygulanmıştır.

Parçalanan cephede renk ve malzeme geçişleri ile yapı cephesinin tekrar bütünleşmesi tümevarımı sağlanmıştır. 

Klinker tuğla malzemenin tercih edildiği cephede, pencere ebatları; yapıdan sokağı ve tescilli çınar ağacını algılatabilmek, yeterli gün ışığını dairelerin içine alabilmek amacı ile şeffaflık güçlendirilmiştir. Standart dışı düzenlenen parapet yükseklikleri ve seçilen cephe malzemesi ile yapının kimliği farklılaştırılmış olup mevcut yapılardan kendi kimliği ile plana çıkması hedeflenmiştir.”


Cephe

  • Işıklar Tuğla [İzoklinker Isı Yalıtım Sistemi]
  • Filli Boya [Dalmaçyalı Mantolama Sistemi ve Dış Cephe Boyası]
  • Saray Alüminyum [Alüminyum Kompozit Pencere Söve ve Denizlik
  • Pimapen [PVC Doğrama]

Bitirme İşleri

  • VitrA [Apartman Giriş Hol Seramik]