(İstanbul Araştırmaları Enstitüsü) Bursları Başvuruya AÇILDI!

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşımlar ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul’a dair öncü çalışmalar yürüten araştırmacıları burs programıyla desteklemeyi sürdürüyor. Dört farklı kategoride maddi destek sağlayan bursların 2022–2023 dönemi başvuruları için son tarih 17 Temmuz.


 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Bursları
2022 – 2023 Dönemi

Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar


Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bünyesindeki Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na (İMAP) ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara burs desteği sağlamaya devam ediyor. Enstitü, 2022-2023 döneminde “Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma”, “Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma”, “Seyahat” ve “Akademik Etkinlik” kategorilerinde başvuruları bekliyor. Yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmalarına katkıda bulunacak araştırmaların değerlendirmeye alındığı programa 17 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulabilir.

Yüksek lisans öğrencilerinden doktorasını tamamlamış araştırmacılara uzanan geniş bir kitleyi hedefleyen burslar, 4 farklı kategoride veriliyor. Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, doktorasını en fazla beş sene önce tamamlamış 1 araştırmacının çalışmalarına 40 bin TL, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu ise 1 doktora adayının doktora tezi için gereken saha veya arşiv çalışmalarına 30 bin TL finansman sağlıyor. Arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek amacıyla verilen Seyahat Bursları ve yurt dışındaki konferans, sempozyum, atölye çalışmalarında tebliğ sunmak ya da panel düzenlemek için verilen Akademik Etkinlik Bursları ise her iki kategoriden 5’er araştırmacıya 5 bin TL’lik destek sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl, Bizans döneminden günümüze uzanan bir tarih aralığında, İstanbul’u mimarlık kültürü, kentsel altyapı, salgınlar ve sağlık sistemi, dini inanışlar, ideolojik hareketler ve müzik gibi farklı başlıklarda mercek altına alan özgün araştırmalar İAE burslarıyla desteklendi. Jessica Varsallona Birmingham Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği “Konstantinopolis ve ‘Palaiologos Rönesansı’ (1261-1453): Mimarlık, İdeoloji ve Patronaj” başlıklı doktora tezinden yola çıkan araştırmasıyla Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu’na layık görülürken, Yasemin Akçagüner “Semavi Cisimler: Osmanlı İstanbul’unda Hayatın Devri, 1774-1856” çalışmasıyla Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu’nun sahibi oldu.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burs programına katılmaya hak kazanan araştırmacılar, ayrıca Enstitü tarafından düzenlenen Bursiyer Konuşmaları ile çalışmalarını daha geniş bir kitleyle paylaşma imkânı buluyor. Enstitü’nün YouTube kanalında yayımlanan konuşmalar buradan izlenebilir.

Detaylı bilgi ve başvuru için web sayfası ziyaret edilebilir.