(İstanbulSMD) S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Öğrenci Yarışması’nın BİRİNCİ AŞAMA Sonuçları Açıklandı!

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği tarafından bu yıl Petra The Flooring Co. sponsorluğunda, Binat Mimarlık Medya Grubu ile Arkitera’nın iletişim desteğiyle dokuzuncusu düzenlenen “D-100’den Öğrenmek” başlıklı, S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Öğrenci Yarışması’nın birinci aşama sonuçları açıklandı. Hibrit bir ortamda yapılan değerlendirmede teslim edilen 38 proje arasından 8’i ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı.


S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Öğrenci Yarışması 2022
“D-100’den Öğrenmek”

Jüri: Arzu Erdem (Jüri Başkanı), Çiğdem Eren, Birge Yıldırım, Gökhan Kodalak, Nilüfer Kozikoğlu, Sinan Logie, Zuhal Kol
Yanıtların Duyurulması: 24 Şubat 2022, Perşembe
Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 30 Mart 2022, Çarşamba
Birinci Aşama Sonuçlarının Açıklanması: 15 Nisan 2022, Cuma
İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 16 Mayıs 2022, Pazartesi


İstanbulSMD, 2005 yılından bu yana S.O.S. İstanbul Fikir Projesi aracılığı ile kentin “sorunlu alanları” için öğrencileri “alternatif projeler” üretmeye teşvik ediyor.  Kent ve kentli yararına “alternatif projeler” üreterek toplumun karşısına çıkmanın önemine inanan İstanbulSMD, mimarlık öğrencilerini tartışmaya, düşünce üretmeye ve bu süreçlerde etkin rol almaya davet ediyor. İstanbul’un sorunlu alanları üzerine fikirler üretilmesini amaçlayan ve kentin öncelikli konuları üzerine düşünmek için platform açan S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması bu sene konu olarak D-100 karayolunu ele alıyor.

Yarışmanın birinci aşaması için teslim tarihi 30 Mart 2022 idi. Yarışma raportörlüğüne iletilen 38 proje tüm jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleşen hibrit bir toplantıda değerlendirildi ve jürinin “D-100’ü Anlamak” teması kapsamında oluşturduğu  ortak kriterler çerçevesinde olumlu görünen 8 proje geliştirilmek üzere ikinci aşama için  seçildi. İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan proje rumuzları;

 

07143 Rumuzlu Proje

10596 Rumuzlu Proje

53432 Rumuzlu Proje

59062 Rumuzlu Proje

71496 Rumuzlu Proje

72859 Rumuzlu Proje

77530 Rumuzlu Proje

83572 Rumuzlu Proje

 

İkinci aşama teslim tarihi 16 Mayıs 2022 olan S.O.S. İstanbul 2022’in birinci aşama jüri raporunu www.ismd.org.tr adresinden veya bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.


İstanbulSMD
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), Temmuz 2002 tarihinde ülkemizdeki mimarlık kültürüne katkı sunmak, mimarlık mesleğinin toplumdaki saygınlığını ve etkinliğini artırmak, kentsel planlama kararlarının/kente müdahalenin topluma karşı sorumluluk anlayışı ile yapılmasını sağlamak ve yapılı çevrenin niteliğini yükseltmek amacıyla kurulmuştur.| www.isd.org.tr

S.O.S İstanbul
İstanbul SMD, 2005 yılından bu yana S.O.S. İstanbul Fikir Projesi aracılığı ile kentin “sorunlu alanları” için öğrencileri “alternatif projeler” üretmeye teşvik ediyor. Aradan geçen on dört yılda, İstanbul’da kentleşme ve mimarlık üretimi ve özellikle kamusal alanda farklı kırılmalar yaşandı. Bu durum kentlinin yaşadıkları yere dair deneyim ve farkındalıklarını kökten değiştirdi. Şehir bir anlamda tüm imgesinin, ölçeğinin, doğasının ve değerlerinin iç içe geçtiği bir girdap alanına dönüştü. Bu kaotik durumu yeni fikirler, yeni üretimler ve yeni başlangıçlar için potansiyelleri ile düşünmek de değerli. | www.ismd.org.tr/mimarligi-kesfet/sos-istanbul

Instagram: https://www.instagram.com/istanbulsmd
Twitter: https://twitter.com/Istanbul_SMD
Facebook: https://www.facebook.com/IstanbulSMD
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/istanbul-serbest-mimarlar-derneği