(Sakıp Sabancı Müzesi)’nde (İstanbul Üniversitesi) İş Birliğiyle SANAT SEMİNERLERİ Başlıyor!

Sanat Tarihi Disiplininin Oluşumu

Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM) İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle sanat tarihinin başlangıcından Batı sanatı tarihindeki üslup değişimlerine, erken Ortaçağ döneminden 20. yüzyıla uzanan sürecin kronolojik olarak ele alınacağı bir sanat tarihi programı düzenliyor. Seminerin ilk programı,  Prof. Dr. Uşun Tükel’in “Sanat Tarihi Disiplininin Oluşumu” konusu ile 19 Mart Cumartesi günü başlayacak.


“Sanat Tarihi” Seminer Programı

Mecra: Çevrim İçi, Zoom
Katılım: Kayıt Gerekli, Ücretli


SSM Öğrenme Programları kapsamında cumartesi günleri çevrim içi olarak devam edecek program; sanat tarihi disiplininin oluşumundan başlayarak Ortaçağ, Rönesans, Barok Çağı, 17. Yüzyıl Hollanda Sanatı, Aydınlanma Çağı, İzlenimcilik ve Dışavurumculuk, Kübizm – Fütürizm, Gerçeküstücülük ve Modernizm konularını kapsayacak. Dersler, her biri konusunun uzmanı akademisyenler Prof. Dr. Uşun Tükel, Doç. Dr. Serap Yüzgüller, Doç. Dr. Seda Yavuz, Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı ve Araştırma Görevlisi Gül C. Altun tarafından verilecek.

Seminer dizisi, Prof. Dr. Uşun Tükel’in İlkçağdan başlayarak 20. yüzyıla sanat tarihinin oluşumu ve disiplin haline gelişinin kilometre taşlarını tüm yönleriyle anlatacağı “Sanat Tarihi Disiplininin Oluşumu” başlıklı semineriyle başlayacak ve 25 Haziran Cumartesi günü “Öfke, Dram ve Yaratıcılık: Weimar Almanya’sında Sanat” semineriyle tamamlanacak.

Her bir seminerden sonra katılımcılara Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi tarafından katılımcı belgesi verilecek. Her hafta farklı bir konunun ele alınacağı seminerlere SSM’nin web sitesi üzerinden kayıt yapılabilir.


Prof. Dr. Uşun Tükel
1960 yılında İstanbul’da doğdu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nden “Modern Heykel Sanatında Brancusi’nin Yeri” başlıklı lisans tezini vererek mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Avrupa Sanatında Rengin Yeri ve Önemi” adlı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. 1990 yılında aynı bölümdeki doktora çalışmasını, “Beyân-ı Menâzil’in Resim Dili. Bir Yapısal Çözümleme” başlıklı tezini vererek tamamladı. 2006’dan bu yana İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. “AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) Türkiye” üyesi olan Tükel, araştırma ve yayınlarını çağdaş sanat,  ikonografi ve görsel göstergebilim alanlarında sürdürmektedir. Uşun Tükel’e TÜYAP Artist Sanat Fuarı tarafından 2011’de “Eleştirmen Onur Ödülü” verilmiştir.

Doç. Dr. Serap Yüzgüller
1977 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde lisansını, 2002 yılında ise yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında aynı bölümde, Prof. Dr. Uşun Tükel danışmanlığında gerçekleştirdiği Batı Sanatında İsa’nın Mucizelerinin İkonografisi: Başlangıcından Karşı-Reformasyon’a Kadar başlıklı teziyle doktora ünvanı aldı. Doktora çalışması sırasında TÜBİTAK bursuyla gittiği Londra Warburg Institute’de araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmakta olan Yüzgüller, Uşun Tükel ile birlikte Sözden İmgeye: Batı Sanatında İkonografi başlıklı kitabın yazarı, Resim Nasıl Okunur (N.K. Gökçe ile) ve Sanatı Büyük Yapan Nedir (G.C. Altun ile) kitaplarının çevirmenidir. Editörlüğünü yaptığı yayınlar arasında Hollanda Grup Portreciliği, İzlenimcilik Nasıl Okunur kitapları da bulunmakta ve Batı sanatı üzerine çalışmalarını özellikle ikonografi ve mitoloji alanlarında sürdürmektedir.

Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı
Simge Özer Pınarbaşı, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında Kadıköy Kız Lisesi’nden, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un danışmanlığında “Türkiye’de Naive Resim” konulu yüksek lisans tezini ve Prof. Dr. Ayla Ödekan’ın danışmanlığında “Türk Tahtları” adlı doktora tezini tamamladı. Halen aynı üniversitenin Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çağlar Boyu Tahtın Simgesel Anlamları Işığında Türk Tahtları, Kemal Özer İçin Anı Fotoğrafları, Dante’yi Betimlemek, Dante Gabriel Rossetti Yeryüzüne İndirilmiş Gölgeler adlı kitapların yazarıdır.

Doç. Dr. Seda Yavuz
Lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Yüksek Lisans öğrenimine, aynı yıl aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisans tez konusu; ‘Yapı-bozum Bağlamında Fluxus Hareketi’, Doktora tez konusu; ‘Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası’dır. 2013 yılında Yard. Doç., 2017 yılında Doçent ünvanını almıştır. Verdiği dersler; Batı Sanatının Kaynakları, Heykel Sanatı Tarihi, Sanat Felsefesi, Osmanlı Resminde Batılılaşma, çağdaş Türk Resim Sanatı,  Güncel Sanat Araştırmaları, (Y.L.). Heykel Tarihi Araştırmaları (Doktora) ve Türk Resim- Heykel Sanatıdır (Doktora).

Çalışma alanları;  Modernizm, sanatta feminist teoriler, heykel tarihi, çağdaş ve güncel sanattır. Çeşitli dergi ve gazetelerde eleştiri ve çözümleme yazıları yayımlanmış, küratörlük ve sergi organizasyonu yapmıştır. 2007 yılından beri çeşitli galeri ve sanat kurumlarında seminerler vermektedir. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA-TR) yönetim kurulu üyesidir.

Araştırma Görevlisi Gül Cevahir Altun
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu, 2011’de Sanat Tarihi Bölümü’nde sürdürdüğü çift anadal programını tamamladı. 2015’te “Batı Sanatında Bir Modernite Olgusu Olarak Hızın Gösterimi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2018’de Doç. Dr. Serap Yüzgüller ile “Sanatı Büyük Yapan Nedir” adıyla yayınlanan kitabın çevirisini gerçekleştirdi. 2014 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde  Sanat Tarihi Yıllığı’nın editör kurulunda yer almakta ve Prof. Dr. Uşun Tükel’in danışmanlığında sanatçı stüdyosu odağında üretim mekanlarının dönüşümü üzerine doktora tezine devam etmektedir.