(ZeroBuild Summit’22)’ten Net Sıfır Hedefinde “Sıfır Enerji Binalar” Vurgusu!

Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması ve 2053 yılına kadar karbon emisyonlarında net sıfır taahhüdünü vermesi bu hedefe ulaşmak için çalışmaları da hızlandırdı. ZeroBuild Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil; küresel ısınmayı yavaşlatmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve dışa bağımlı enerji tedariğinden kaynaklı milli güvenlik risklerini azaltmak için Sıfır Enerji Binalara yönelmenin gerekli olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye de dahil olmak üzere Paris Anlaşması’na imza veren ülkeler, çoğunluğu 2050 yılında olmak üzere Net Sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Avrupa Birliği, 1990’a kıyasla 2030 yılına kadar net emisyonlarını en az yüzde 55 azaltmak ve 2050 yılına kadar “ilk iklim nötr kıta” olmak için çalışmalarını başlatmış durumda.

ZeroBuild Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil

Peki, emisyonlar azalmazsa ne olacak? Bu sorunun cevabını ZeroBuild Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil, “Küresel ısınmayı 1,5-2 derece arasında tutmak üzere politika ve stratejiler geliştiriliyor. Küresel ısınma 2 dereceyi geçerse, dünya üzerinde büyük bir oranda çölleşme, mercanların yok olması, aşırı sıcakların yarım milyara yakın insanı etkilemesi, yüz milyonlarca insanın yoksulluk sınırının altına düşmesi gibi sonuçlar ortaya çıkacak” diyerek açıklıyor. Bunlara gıda güvenliği, biyoçeşitlilik ve ormanların büyük risk altında olacağını da ekleyen Karanfil, “Ayrıca bu etkiler büyük göç dalgalarına neden olacak. Ekonomiler bozulacak ve yaşam zorlaşacak” uyarısında bulunuyor.

Hem dünyada hem de Türkiye’de sera gazı emisyonlarında en büyük etkenin enerji olduğunu hatırlatan Dr. Gamze Karanfil, enerji tüketiminde en büyük paya sahip olan binalarda gerçekleşecek bir dönüşümün aciliyetine vurgu yapıyor. Türkiye’de enerji kaynaklı emisyonların yaklaşık ¼’ünün binalar kaynaklı olduğunu belirterek, bu oranın bile iklim değişikliğiyle mücadelede Sıfır Enerji Binaların önemini açık bir biçimde ortaya koyduğunu söylüyor. Dr. Gamze Karanfil, enerji tüketiminin sadece çevreye değil ekonomiye de olumsuz etkilerine değinerek, “Ülkemizdeki cari açığın yüzde 70’i enerjiden kaynaklanıyor. Bu oran 2021 yılında daha da büyümüş durumda. TÜİK verilerine göre 2021 yılı toplam ithalatımız 271,4 milyar dolar, toplam ihracatımız ise 225,3 milyar dolar. Aradaki basit anlamdaki fark 46,1 milyar dolar. Sadece enerji ithalatı ve arasındaki fark ise 42,1 milyar dolara ulaşmış görünüyor. Aradaki farkın neredeyse yüzde 90’ı enerji kaynaklı. Yani Sıfır Enerji Binalar ile enerji tüketimini düşürmek demek ülke ekonomimize de katkı sağlamak demektir” diyor.

Enerjinin aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğuna da vurgu yapan Karanfil, “Doğalgazı ağırlıklı olarak Rusya, İran ve Azerbaycan’dan, kömürü ise ağırlıklı olarak Rusya ve Kolombiya’dan ithal ediyoruz. Yani enerjide dışa bağımlıyız. Sıfır Enerji Binalar ile enerji tüketimini düşürmek ve dışa bağımlılığı azaltmak da mümkün” ifadelerini kullanıyor.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca dijitalde gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez fiziksel olarak 44. Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası ZeroBuild Summit’22’de konu tüm boyutlarıyla 16 oturumda 100’e yakın yerli ve yabancı konuşmacı ile ele alınacak. Bu yıl tüm paydaşlara Change Starts Here! – Değişim Burada Başlıyor!” diyecek olan ZeroBuild Summit’22’ye dair tüm bilgilere ZeroBuildSummit ve ZeroBuildTürkiye sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Zirvenin bi_özet‘te yer alan önceki haberlerini incelemek için:

(ZeroBuild Summit’22) “Sıfır” Hedefi için Yol Haritasını İstanbul’da Çizecek!