İstanbul Tasarım Bienali’nin Konuk Tasarımcı Programı “Camekân” Sona Erdi!

Elif Sarigüzmen, Aliyy-Ül A'lâ, Camekan, Fotoğraf Sahir Ugur Eren

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali’nin, Avrupa Birliği Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı desteğiyle yürütüldü. Bienalin, Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi (Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG) ortaklığında gerçekleştirdiği dört haftalık konuk tasarımcı programı “Camekân”, 31 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. 

Farklı uygulamaların denendiği, karşılıklı tartışmaya ve öğrenmeye dayanan, özgün üretimlere ev sahipliği yapan yeni bir öğrenme platformu olan “Camekân”, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Avrupa’dan dörder genç tasarımcıyı İstanbul’da ağırladı. Açık çağrı yoluyla belirlenen katılımcılar, kentle ve kentin yaratıcı mirasıyla bağlantı kurabilecek, çok disiplinli bir ortamda çalışmaya ve iş birliği yapmaya açık adaylar arasından seçildi.
“Camekân”a katılan tasarımcılar; Clemens Lauer, Elif Sarıgüzmen, Hanieh Fatouraee, Jannik Lang, Kathrin Rüll, Kusay Tatlı, Pia Matthes ve Yılmaz Şahser oldu.

“Camekân”, program boyunca yine Türkiye ve Avrupa’dan, farklı tasarım alanlarında uzman sekiz mentoru ağırladı. Tasarım, mimari ve çağdaş sanat alanlarında çalışan küratör ve Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi (HfG) Rektörü Jan Boelen ile FIELDS’ın ortağı ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi, tasarımcı Mevce Çıracı’nın danışmanlığında şekillenen programın diğer mentorları tasarımcı ve tasarım eğitmeni Ayşenaz Toker; sanatçı, Nohlab ve NOS’un kurucularından Candaş Şişman; tasarımcı ve öğretim görevlisi Meriç Kara; sanatçı, sinemacı ve HfG öğretim görevlisi Mustafa Emin Büyükcoşkun; konsept geliştiricisi, sanat yöneticisi ve sanat araştırmacısı Norina Quinte ile tasarımcı Katharina Wall, küratör Jules van den Langenberg ve stratejist Willem Schenk’ten oluşan Ornamenta 2024 küratoryal ekibiydi.

Mentorlar, katılımcılarla düzenli aralıklarla buluşarak araştırma ve üretim süreçlerinde eşlik ettiler ve program boyunca halka açık ücretsiz dersler verdiler. Tasarım meraklılarının da büyük ilgi gösterdiği bu açık dersler, kimi zaman Barın Han’da düzenlenen bir konuşma, kimi zaman da İstanbul’da belirli bir rota izleyerek yapılan yürüyüşler ya da mekân ziyaretleri olarak gerçekleşti.

Programa Türkiye’nin önde gelen hat ve cilt sanatçılarından Prof. Emin Barın’ın uzun yıllar atölye ve ciltevi olarak kullandığı Barın Han ev sahipliği yaptı. Kendilerine ayrılan stüdyoda tasarımcılar, bir ay boyunca bireysel ve kolektif çalışmalarını yürüttüler.

İstanbul’dan ilham Alan, Disiplinlerarası Projeler
“Camekân”, katılımcılarını yaratıcı üretim için çeşitli, verimli ve dinamik bir zemin sunan, gelenekten ve yenilikten beslenen İstanbul’da bir araya getirerek, kültürlerarası alışverişin ve disiplinlerarası diyaloğun önünü açtı. “Camekân”a katılan genç tasarımcılar, İstanbul Tasarım Bienali tarafından düzenlenen turlara katılarak şehri ziyaret ettiler; mentorların verdiği açık derslere katıldılar ve yerel bilgilerden, zanaatlardan, hem doğal hem de insan yapımı malzemelerden, seslerden, kokulardan ve görüntülerden aldıkları ilhamla bir anlatı yarattılar.

Katılımcıların program boyunca ürettikleri projeler, 26 Şubat – 6 Mart tarihleri arasında Barın Han’da sergilendi. “Camekân”a katılan genç tasarımcı ve mentorlar, farklı araç ve teknikler kullanarak, program sürecindeki deneyim ve izlenimlerini belgelediler. Bu kayıtlar, mart ayı sonunda, İstanbul Tasarım Bienali’nin web sitesinde incelenebilir.


Camekân 
Kültürel İşbirliği için Çokdisiplinli Platformlar (CO-LAB) – Camekân, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.