“Laleli Keşif ve Kentsel İnfografik Atölyesi”ne Katılım için Son Başvuru Tarihi 10 Şubat!

İstanbul’da, Tarihi Yarımada’da Laleli Ordu Caddesi ve çevresinde, sürdürülebilir hareketlilik ve yayalaştırma çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Zemin İstanbul ve Şehrine Ses Ver iş birliğiyle keşif ve kentsel infografik atölyeleri düzenlenecek.


“Laleli Keşif ve Kentsel İnfografik Atölyesi”
Atölye Çalışması

Katılım: Çevrim içi Başvuru Formu
Duyuru ve Başvuruların Toplanması:
7 Şubat 2022 Pazartesi- 10 Şubat 2022 Perşembe
Seçilen Ekiplerin Duyurulması: 14 Şubat 2022 Pazartesi
Çalışma Günleri: 19, 20, 27 Şubat 2022, 5 Mart 2022 Salı
Çalışmaların Bitişi, Sunumlar ve Forum: 6 Mart 2022 Çarşamba
Atölye Çalışma Yeri: Zemin İstanbul, Şişhane


Alanın vizyonunun oluşturulması adına hazırlanan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı‘nda (SUMP) yapılacak çalışmaların kentsel katılımcılığı ve kapsayıcılığı üzerinde duruluyor. Bu çerçevede, alanın karbon salımı düşük ve yaya dostu bir doğrultuda geliştirilmesi planlanıyor.

Kapsayıcı kentsel alanların etkinleştirilmesi bağlamında yapılacak etkinliklerin ilk aşaması, Laleli ve çevresine odaklanıyor. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, Tarihi Yarımada’daki çeşitli kentsel alanlarda, değişen hareketlilik sisteminin beslenmesine yönelik etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Laleli Ordu Caddesi ve çevresinde, alandaki kullanımları ortaya çıkarmak, potansiyelleri görünür kılmak  ve alandaki hareketliliği ilişkilendirmek amaçlarıyla; “alanı ve kullanıcıları anlamak” temalı olarak İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Zemin İstanbul ve Şehrine Ses Ver iş birliği ile keşif ve kentsel infografik atölyeleri düzenleniyor.

Çeşitli deneyim ve uzmanlık alanlarına sahip olan atölye katılımcıları, üniversitelerin yeni mezunları arasından seçilecek. Atölye ekiplerinin, alanda mahalle ve kent dokusu ile etkileşimli şekilde çalışarak araştırmaları ve izlenimleri ile mayalayacakları kentsel infografikler oluşturmaları hedefleniyor. Üç hafta sürecek atölye, hafta sonu yapılacak odak çalışmaları ile yürütücüler ve sunumlar eşliğinde kolaylaştırılacak.

Atölyelerin sonunda alanda kurulacak mekan yaratma/place making uygulamaları ve  etkileşimli paneller ile kentsel mekandaki yaya deneyimlerinin çeşitlendirilmesi ve kullanıcıların bu uygulamalara yaklaşımlarının öğrenilmesini amaçlanıyor. Tasarlanan kentsel infografiklerin, Laleli’de yayınları yapılarak, açık ve taktiksel şehircilik uygulamalarıyla güçlendirilmesi ile Tarihi Yarımada‘da sürdürülebilir, kapsayıcı hareketliliğin oluşturulması yolunun açılması hedefleniyor.

Çalışmanın Ana Konu Başlıkları (Laleli Bölgesi Odağında)

 1. Yapısal Değişim
 • Ekonomik, sosyal dönüşüm
 • Sosyo-kültürel dönüşüm
 1. Kültürel Miras
 • Somut kültürel miras ögeleri 
 • Somut olmayan kültürel miras ögeleri 
 • Kültürel peyzaj
 1. Kentsel Hareketlilik
 • Ulaşım sistemlerinin dönüşümü
 • Yolculuk türleri ve ilişkileri
 • Rotalar ve kesişimler
 • Karşılaşma alanları ve etkileşimler
 1. Erişilebilirlik
 • Mahalledeki kullanıcı profilleri
 • Ulaşımda ve kullanımda çeşitlilik
 • Kamusal alan ve mekanların güncel kullanımı ve erişim
 • Alandaki kapsayıcılık durumu 

Atölye Çalışma Ekiplerinin Belirlenmesi ve Çalışma Şekli:

 • Çalışma yüz yüze olarak Zemin İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 
 • Açık çağrı ile çalışmaya katılmak isteyen kişilerin başvuruları alınacaktır. Atölyeye tekil olarak veya ekip halinde başvurmak için ilgili çevrim içi (online) katılım formu doldurulmalıdır.
 • Başvurulardan yürütücüler tarafından üçer kişilik toplam altı ekip seçilecektir.
 • Disiplinlerarası (farklı meslek altyapılarından oluşan) ekip halinde yapılan başvurulara katılımda öncelik tanınacaktır.
 • Katılan her ekip, tek konu üzerine yoğunlaşarak alandaki kullanıcılar ile yakın etkileşimde çalışacaktır.
 • Atölye sonunda katılımcılara, katılım sertifikası verilecektir.
 • Başvuru ve katılım ücretsizdir, %90 katılım devamlılığı gerekmektedir.

Çeşitli tasarım ve sosyal bilimler disiplinlerinden (kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı, arkeolog, grafik tasarımcı, mimar, sosyolog, psikolog, tarihçi, iletişim tasarımcısı vb.) başvuru ve katılım beklenmektedir. Üniversitelerde mezuniyet durumundaki veya mezuniyetlerinin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş kişiler atölyeye başvuru yapabilir.

Atölye Yürütücüleri

 • Merve Akdağ | İBB EuroVelo Koordinatörü, Şehrine Ses Ver Kurucusu, Mimar, Sosyal Girişimci
 • Kemal Şahin | MSGSÜ Enformatik Bölümü, İnfografik Tasarımcısı
 • Dilek Yördem | MSGSÜ Uzem, İnteraktif Medya Tasarımcısı, İllüstrator
 • Ersan Avcı | Antropolog, Tarih Bilimci, Stratejist
 • Engin Aktürk | İBB EuroVelo Koordinatörü, Yüksek Mimar, Tarihi Çevre Koruma Uzmanı
 • Levent Ören | Şehir Plancısı, Kentsel Strateji Danışmanı

Atölye Yaratıcı Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu | İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
 • Prof. Dr. Salih Ofluoğlu | MSGSÜ Enformatik Bölümü Başkanı
 • Doç. Dr. Eda Beyazıt İnce | İTÜ, Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı, İstanbulON
 • Doç. Dr. Kevser Üstündağ | MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Doç. Dr. Zeynep Yazıcıoğlu Halu | İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
 • Alexis Şanal | SANALarc, Open Urban Practices, Kentsel Tasarımcı, Mimar
 • Dr. Ayşe Ege Yıldırım | Tarihi Çevre Koruma Plancısı

Detaylı Çalışma Programı:
(Şehrine Ses Ver tarafından kurgulanmış olan atölye programıdır.)

 1. Çalışma Günü 19 Şubat 2022

10.30 – 11.30 | Tanışma, atölye ana konu tanıtımları
11.30 – 12.15 | Laleli üzerine tartışmalar
12.15 – 13.30 | Alan gezisi (İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü işbirliği ile)
13.30 – 14.00 | Mola
14.00 – 14.45 | Veri kavramları ve analizi sunumu
14.45 – 15.30 | İnfografik, bilgi görselleştirme ve yeni medya sunumu
15.45 – 17.00 | Ekiplerin oluşturulması, konu seçimleri, beyin fırtınası

 1. Çalışma Günü  20 Şubat 2022 

10.30 – 11.30 | Senaryo, hikayelendirme, veri toplama araçları sunumu
11.30 – 12.45 | Eskiz çalışmaları
12.45 – 13.30 | Mola
13.30 – 14.30 | Alanda etnografik araştırma yöntemleri sunumu
14.30 – 15.30 | Tarihi Yarımada, SUMP, hareketlilik ve tasarım ilişkisi sunusu (İBB)
14.30 – 15.30 | Ekiplerin çalışmaları
15.30 – 17.00 | Ekiplerin sunumları

 1. Çalışma Günü 27 Şubat 2022

10.30 – 11.30 | Veri değerlendirmeleri (birebir çalışmalar)
11.30 – 12.45 | Kültürel peyzaj ve hareketlilik sunumu (yürütücü+ İBB Kültür Varlıkları)
12.45 – 13.30 | Mola
13.30 – 14.30 | Çoklu ortam ve görsel iletişim teknikleri sunumu
14.30 – 15.30 | Konuk sunuş (kente ve kapsayıcılığa dair konuk sunum)
14.30 – 15.30 | Ekiplerin çalışmaları, iş planı çıkarma
15.30 – 16.30 | Ekiplerin sunumları
16.30 – 17.30 Ekiplerle birebir çalışmalar 

 1. Çalışma Günü 5 Mart 2022

10.30 – 11.30 | Veri ve görselleştirme değerlendirmeleri
11.30 – 12.45 | Grafik ve kentsel anlatı çalışmaları sunuşu
12.45 – 13.30 | Mola
13.30 – 15.30 | Ekiplerle birebir çalışmalar
14.30 – 15.30 | Ekiplerin sunumları
15.30 – 17.00 | Ekiplerin çalışmaları 

Sunumlar ve Forum 6 Mart 2022

14.30 -16.30 |  Ürünlerin tartışılması ve forum (Tüm çalışmaların gerekli baskıları ile)

Laleli Keşif ve Kentsel İnfografik Atölyesi hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.