Lal Batman’nın “Exposé” İsimli Kişisel Sergisi (Anna Laudel)de!

Lal Batman, “Instantané”, 2022

Sanatçı Lal Batman’ın dijital ve plastik pratikleri bir arada kullanarak ürettiği yağlı boya çalışmalarından dijital illüstrasyona, hologramdan NFT ve video sanata kadar uzanan geniş bir yelpazede üretilmiş çalışmalarını içeren Exposé isimli kişisel sergisi 10 Şubat – 27 Mart 2022 tarihleri arasında Anna Laudel’de sanatseverlerle buluşuyor.


Exposé
Sergi

Sanatçı: Lal Batman
Küratör: Ebru Yetişkin
Tarih: 10 Şubat – 27 Mart 2022
Konum: Anna Laudel, Beyoğlu, İstanbul


“Metaverse” kavramının hayatımıza girdiği günümüzde, sanatçı Lal Batman dijital iletişim teknolojilerinin gündelik hayatın içinde nasıl kullanıldığını inceliyor. Sanatçının bu incelemelerinden, sorgulamalarından ve güncel görsel kültürden esinlenerek yarattığı çalışmalarının her biri, iç içe geçen bedenlerimizi, suretlerimizi ve zihinlerimizi yansıtıyor. Doç. Dr. Ebru Yetişkin‘in küratörlüğünü üstlendiği sergi, sosyo-kültürel değişimin dijital platformlar aracılığıyla nasıl gerçekleştiğini sanatsal araştırma yoluyla izleyiciye sunuyor.

This slideshow requires JavaScript.

 

Sanatçı, aynı zamanda, dijital kültürün etkisiyle giderek daha çok sergilenen ve teşhir edilen pırıltılı yaşamların büyüsünü bozmaktansa, günümüzde teşhir etme, ifşa etme, izle(n)me, dikizle(n)me ve gözetle(n)me arzularının erotik oluşuyla bağlar kuruyor ve bu olgulara kendi yorumlarını ekliyor. “Sergilemek, gözler önüne sermek” anlamlarına gelen “Exposé”,  bu arzuların güncel versiyonlarına odaklanan seçkisiyle, hem kendimizi hem de birbirimizi nasıl yansıttığımızı mercek altına alıyor. 

Sergi, 10 Şubat – 27 Mart 2022 tarihleri arasında Anna Laudel’in Kazancı Yokuşu’nda yer alan galeri mekanında ziyaret edilebilir. Sergi hakkında daha ayrıntılı bilgi içinse Anna Laudel’in web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Lal Batman
Lal Batman 2001 yılında Bursa’da doğdu. Güzel Sanatlar lisesini tamamladıktan sonra  2019 yılında Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar bölümünde lisans programına başladı. Akademik yıllarını plastik sanatın dallarını inceleyerek ve aktif olarak üretim yaparak geçirdi. 2017 yılında Şumen’de düzenlenen uluslarsa arası kısa film festivalinde “Strange Man” adlı  kısa filmi ödül almıştır. Bu dönemde, Atina, Miami, Paris, Tokyo ve Varna olmak üzere, Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinde küratöryel projelere, çalıştaylara, sempozyum ve panellere katıldı. Türkiye’de aktif olarak proje ve sergilerini sürdürmektedir. Üretimlerinde disipliner arası pratikleri iç içe kurgularken, sanat ve tasarım anlayışının zaman içerisinde biçimsellikten zihinselliğe evrilmesi üzerine odaklandı. Bu düşünce ve anlayış beraberinde, Üretimlerinde  mekan, izleyici ve eser ekseninde gelişen diyaloğa odaklandı. Batman, 2019 yılından itibaren, izleyici ve eser arasındaki diyaloğu anlamak ve deneyimlemek hedefiyle çeşitli kuruluşlar, insiyatifler, ve ajanslarda bağımsız olarak sanat ve tasarım odaklı projeler üretiyor. 2020 yılında ise Anna Laudel Galeri’de gerçekleşen Love Over Entropy başlıklı serginin koordinatörü olarak rol aldı. Aynı zamanda Milano’da bulunan bir tasarım ajansında  bağımsız tasarımcı olarak çalışmaktadır. Dijital ve plastik araçları, teknikleri  harmanlayarak çizgsini oluşturan sanatçı, video art, dijital manipülasyon, dijital illüstrasyon, heykel, ve yağlı boya üretimleriyle konsept odaklı projeler üzerine çalışmaktadır. Çok yönlü üretimleriyle kurguladığı dünyasını izleyiciye eklektif formatlarda deneyimleten Batman, üretimlerini güncel olarak İstanbul ve Belgrad, Sırbistan’da sürdürmektedir.

Ebru Yetişkin
İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde ders veren Doç.Dr. Ebru Yetişkin dijital kültür alanında uzmanlaşan bir sosyolog, sanat eleştirmeni ve bağımsız küratördür. Ulusal ve uluslararası ölçekteki küratöryal araştırmaları arasında Kakofoni (2013), Bilinmeyen Kod (2014), Dalgalar(2015) sergileri ile X-CHANGE (2015) temalı Contemporary İstanbul – Plugin Yeni Medya Bölümü’nün direktörlüğü, Distopya Ses Sanatı Festivali / Berlin (2018) ve “Post-Dijital Cehalet” temalı a’21 amber Network Festivali (2021) bulunuyor. Kamuoyunun tekno-bilimsel ve sanatsal çalışmalara angaje olmasına katkıda bulunmak amacıyla Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti (2015-2016), Günümüz Sanatı // Bir Başka (2017-2018), Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri (2018 – 2020) ve Günümüz Sanatı // Bir Muamma (2019 – 2020) başlıklı panel serileri de düzenlemiştir. Editörlüğünü yaptığı yayınlar arasındaToplumbilim: Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı (2010) ve şair robot Deniz Yılmaz’ın Diğerleri Gibi (2016) kitabı bulunmaktadır.