(VEKAM) “Yerel Bellek Sertifika Programı” Başvuruları 15 OCAK’a Kadar Devam Ediyor!

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (VEKAM), Şubat-Mart 2022 bahar dönemi için çevrim içi olarak düzenlediği “Yerel Bellek Sertifika Programı” başvuruları 15 Ocak tarihine kadar devam ediyor. Alanında uzman akademisyenlerin bilgi birikimlerinin paylaşıldığı program; disiplinlerarası konu, yöntem ve uygulamaları ele alarak Türkiye’deki bellek çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.


VEKAM
“Yerel Bellek Sertifika Programı”

Başvuru Tarihleri: 27 Aralık 2021 – 15 Ocak 2022
Eğitim Dönemi: Şubat – Nisan 2022
Mecra: Çevrim İçi
Katılım: Sınırlı, Ücretli


VEKAM “Yerel Bellek Sertifika Programı”; toplumsal, kültürel ve mekânsal değerlerin araştırılması, belgelenmesi, korunması, paylaşılması, gelecek kuşaklara aktarımı ve bu yönde toplumda farkındalık oluşturulması, sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yürüten katılımcıların bilimsel ve yenilikçi yöntemler üzerine donanım ve becerilerinin artırılmasını hedefliyor.

31 Ocak’ta ilk oturumu başlayacak olan sertifika programının açılışı Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu‘nun konuşmasıyla gerçekleşecek ve ardından Prof. Dr. İlhan Tekeli sözü alarak “Yerelin Kimliğine Sahip Çıkmasının Değişik Yolları” isimli sunumunu katılımcılarla paylaşacak. Program; “Bellek”, “Yerel Tarih ve Bellek”, “Mekân ve Bellek”, “Yerel Belleğin Bilgi Kaynakları”, “Yerel Kültürel Bellek Merkezleri ve Uygulama Süreçleri” ve “İyi Uygulama Örnekleri” olmak üzere 6 modül ve 33 oturumdan oluşacak.

Farklı disiplinlerden akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleşecek olan programın konukları ve konu başlıkları şöyle:

Birinci Modül: “Bellek”

 • Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Berivan Ece Usta | “Bireysel Bellek”
 • Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Göze Orhon |“Toplumsal Bellek”
 • Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Gülsüm Depeli | “Kültürel Bellek”

İkinci Modül: “Yerel Tarih ve Bellek”

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Dr. Besim Can Zırh | “Yerel Kimlik ve Aidiyet”,
 • İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Prof. Dr. Emine Zeynep Suda | “Aile Tarihi”
 • İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi
  ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Prof. Dr. Emine Zeynep Suda | “Göç ve Bellek”
 • Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Doç. Dr. Yunus Uğur |“Yerel ve Kent Tarihi: Yaklaşımlar, Yöntemler ve Dijitalleşme”

Üçüncü Modül: “Mekân ve Bellek”

 • İD Bilkent Üniversitesi GSTMF, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Doç. Dr. (YÖK) Serpil Özaloğlu|“Hatırlamanın Yapıtaşı Mekânın Bellek ile İlişkisi”
 • Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Zeynep Yasa Yaman|“Bellek ve Kent imgeleri”
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Elvan Altan|“Mimarlık Tarihi ve Mekânsal Bellek”
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı Pınar Aykaç |“Belleğin Taşıyıcısı Olarak Kültürel Mirasın Korunması ve Yorumlanması”
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Melih Birik |“Kentsel Mekânı Katmanlar Üzerinden Okumak”|“Kent Formu ve Bellek”

Dördüncü Modül: “Yerel Belleğin Bilgi Kaynakları”

 • İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Prof. Dr. Emine Zeynep Suda|“Anılar”
 • Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü Prof. Dr. Arzu Öztürkmen|“Yerel Hafıza Çalışmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımı”
 • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan|“Sözlü ve Yazılı Kültür / Edebiyat ve Bellek”
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Dr. Sinan Niyazioğlu|“Efemera, Görsel Kültür, Kolektif Bellek”
 • Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Arş. Gör. Gülay Acar Göktepe|“Fotoğraf ve Bellek”
 • Stockholm University Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Doç. Dr. Ahmet Gürata|“Medya ve Bellek”
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel|“Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM): Aktarım, Koruma, Sürdürülebilirlik”

Beşinci Modül: “Yerel Kültürel Bellek Merkezleri ve Uygulama Süreçleri”

 • Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doç. Dr. Tülin Selvi Ünlü|“Kent Araştırmaları ve Kent Araştırma Merkezleri”
 • Koç Üniversitesi VEKAM Arzu Beril Kırcı|“Kent Araştırma Projeleri ve Uygulama Süreçleri”
 • Tarih Vakfı Eski Başkanı, Avrupa Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonu (Europa Nostra) Eski Yürütme Kurulu Üyesi, Europa Nostra – Türkiye Kurucu Başkanı Orhan Silier|“Kent Müzeleri ve Yerel Tarihi Yerelle Birlikte Araştırmak”
 • BM Çağdaş Sanat Merkezi Kurucusu, Küratör ve Sanat Eleştirmeni Beral Madra|“Küratör Olmak İstiyorum!”
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya|“Kent Arşivleri ve Kütüphaneler”
 • Koç Üniversitesi VEKAM Konservasyon Birimi Ceyda Cüceloğlu|“Uluslararası İlkeler Işığında Koruma Uygulamaları”
 • Koç Üniversitesi VEKAM, Kütüphane ve Arşiv Birimi Duygu Kevser Karadağ |“Kültürel Bellek Merkezlerinde Bilginin Düzenlenmesi”
 • Koç Üniversitesi VEKAM, Kütüphane ve Arşiv Birimi Nalan Aslıhan Tarakçı |“Yerel Kültürel Bellek Merkezleri / Dijitalleştirme”
 • Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Doç. Dr. Tolga Çakmak|“Yerel Bellek Ürünlerinin Erişimi ve Hizmete Sunulması”
 • İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Murat Yılmaz |“Kültürel Bellek Merkezlerinde Telif Hakları Sorunları”|“Kültürel Bellek Merkezlerinin Dijital Süreçlerinde Telif Hakları Sorunları”|“Elektronik Kültürel Bellek Merkezi Kurma”

Programda; uzmanlık dersleri, atölyeler, çerçeve sunuşlar ve kaynak paylaşımlarından oluşan zengin bir içerikle yetkinlik kazanacak katılımcılar “İnsan nasıl hatırlar?” teması ile başlayıp bellek merkezlerindeki uygulamalara değin çeşitli konu başlıklarında bilgilenme olanağı bulacaklar.

50 kişilik sınırlı kontenjana sahip programa; yerel yönetimlerde ve STK’larda, kent bellekleri, araştırma merkezleri, kent müzeleri, arşivleri ve kütüphanelerinde çalışan uzmanların, sahada yerel çalışmalar yürüten ya da bu alanlarda çalışmalar yapmak isteyenler ile üniversitelerde ilgili konularda lisansüstü çalışmalar yürüten araştırmacıların katılımı bekleniyor.

Sertifika Programı şartları hakkında detaylı bilgi almak veya başvuruda bulunmak için VEKAM web sayfası incelenebilir.

Program takvimi için: www.vekam.ku.edu.tr

Program kitapçığı için: www.vekam.ku.edu.tr


VEKAM
Başkent Ankara ve çevresiyle ilgili araştırmalar yapan Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), bilim, kültür ve sanat dünyasına hizmet amacıyla 1994 yılında kuruldu. VEKAM bünyesinde, Vehbi Koç’un hayatına ait belgelere dayanarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Ankara ve çevresinin kültürel mirasının, tarihinin ve ekonomisinin araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik akademik çalışmalar yürütülmektedir. VEKAM ayrıca Ankara ve çevresi ile ilgili kitap, tez, makale ve süreli yayınlardan oluşan kapsamlı uzmanlık kütüphanesi ve zengin arşiviyle her yaştan araştırmacıya hizmet sunmaktadır. Ankara konusunda dünya çapında bir başvuru kaynağı olmak VEKAM’ın öncelikli hedefleri arasında yer alırken, VEKAM Yayınları da her geçen gün gelişen bir kaynak haline gelmektedir.