(VEKAM)’dan Şubat – Mart Döneminde “Yerel Bellek Sertifika Programı”

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Şubat – Mart 2022 bahar döneminde çevrim içi olarak “Yerel Bellek Sertifika Programı” düzenleyecek. Alanlarında uzman akademisyenlerin bilgi ve birikimlerinin paylaşılacağı program; disiplinlerarası konu, yöntem ve uygulamaları ele alarak, Türkiye’deki bellek çalışmalarında uzmanlaşmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.


VEKAM
“Yerel Bellek Sertifika Programı”

Eğitim Dönemi: Şubat – Mart 2022
Mecra: Çevrim içi, Zoom
Katılım: Sınırlı, Ücretli


VEKAM tarafından çevrim içi olarak düzenlenen “Yerel Bellek Sertifika Programı” kapsamında; toplumsal, kültürel ve mekânsal değerlerin araştırılması, belgelenmesi, korunması, paylaşılması, gelecek kuşaklara aktarımı ve bu yönde toplumda farkındalık oluşturulması, sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yürüten katılımcıların bilimsel ve yenilikçi yöntemler üzerine donanım ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Açılış konuşmasını 2020 Vehbi Koç Ödülü sahibi ve kent çalışmaları alanının duayenlerinden Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin yapacağı program, “Bellek”, “Yerel Tarih”, “Mekân ve Bellek”, “Yerel Belleğin Bilgi Kaynakları”, “Yerel Kültürel Bellek Merkezleri” ve “Uygulama Süreçleri” ve “İyi Uygulama Örnekleri” olmak üzere 6 modül ve 33 oturumdan oluşacak.

“Yerel Kimlik ve Aidiyet”, “Aile Tarihi”, “Medya ve Bellek”, “Göç ve Bellek”, “Sözlü ve Yazılı Kültür”, “Küratör Olmak İstiyorum”, “Fotoğraf ve Bellek”, “Kent Arşivleri ve Kütüphaneler” gibi birçok güncel konu akademisyen ve sektörde uzman olan yetkin isimlerin anlatımlarıyla gerçekleştirilecek.

Toplam 10 hafta sürecek program; uzmanlık dersleri, atölyeler, çerçeve sunuşlar ve kaynak paylaşımlarından oluşan zengin bir içerikle katılımcılar yetkinlik kazanacak. Katılımcılar “İnsan nasıl hatırlar?” teması ile programa başlayıp, bellek merkezlerindeki uygulamalara değin çeşitli konu başlıklarında bilgilenme olanağı bulacak.

50 kişiyle sınırlı kontenjana sahip programa; yerel yönetimlerde ve STK’larda, kent bellekleri, araştırma merkezleri, kent müzeleri, arşivleri ve kütüphanelerinde çalışan uzmanlar, sahada yerel çalışmalar yürüten ya da bu alanlarda çalışmalar yapmak isteyenler ile üniversitelerde ilgili konularda lisansüstü çalışmalar yürüten araştırmacılar katılacak.

Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi için daha önce bi-özet‘in yapmış olduğu haber incelenebilir. Ayrıntılı bilgi için VEKAM İnternet sayfası ziyaret edilebilir.


Koç Üniversitesi
1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda ülkemize, insanlığa ve Türkiye’ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 42 yüksek lisans ve 29 doktora programı bulunan Koç Üniversitesi’nde lisans programındaki öğrencilerin yüzde 49’u burslu olarak eğitim görmektedir. Koç Üniversitesi’nde öğrenim gören 8.820 öğrenci bulunuyor. Koç Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans programlarından bugüne değin 17.000’den fazla öğrenci mezun oldu. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısında Türkiye’deki eğitim kurumlarının arasında en üst sıralarda yer alır.

VEKAM
Başkent Ankara ve çevresiyle ilgili araştırmalar yapan Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), bilim, kültür ve sanat dünyasına hizmet amacıyla 1994 yılında kuruldu. VEKAM bünyesinde, Vehbi Koç’un hayatına ait belgelere dayanarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Ankara ve çevresinin kültürel mirasının, tarihinin ve ekonomisinin araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik akademik çalışmalar yürütülmektedir.

VEKAM ayrıca Ankara ve çevresi ile ilgili kitap, tez, makale ve süreli yayınlardan oluşan kapsamlı uzmanlık kütüphanesi ve zengin arşiviyle her yaştan araştırmacıya hizmet sunmaktadır. Ankara konusunda dünya çapında bir başvuru kaynağı olmak VEKAM’ın öncelikli hedefleri arasında yer alırken, VEKAM Yayınları da her geçen gün gelişen bir kaynak haline gelmektedir.