(Adas)’ta “Olay Mahalli” Sergisi Devam Ediyor!

Murat Germen ve Mehmet Ali Boran’ın şehir “suçlarına” odaklandıkları çalışmaları “Olay Mahalli” isimli sergiyle bir araya geliyor. Ahmet Ergenç’in küratörlüğünde hazırlanan sergiye Begüm Çalımlı da ses tasarımıyla eşlik ederek, şehirdeki suç unsurlarının işitsel karşılığını yaratıyor. Sergi, 21 Ocak tarihine kadar Adas’ta ziyaret edilebilir.  


“Olay Mahalli”
Sergi

Küratör: Ahmet Ergenç
Sanatçılar: Murat Germen, Mehmet Ali Boran
Ses Tasarımı: Begüm Çalımlı
Tarih: 21 Kasım 2021 – 21 Ocak 2022
Ziyaret: Salı – Cumartesi | Saat: 11.00 – 18.00
Yer: Adas, Seyrantepe / İstanbul


“Olay Mahalli”; şehir, politika, kültür, denetim sistemler, hegemonya, aciliyet, suç, inşaat, gürültü, OHAL ve telaş üzerine düşünen Murat Germen ve Mehmet Ali Boran’ı bir araya getiriyor. Biri İstanbul’dan diğeri Mardin’den dünyaya bakan iki sanatçının “suç ve şehir” ya da şehirlerdeki “suç unsurları” üzerine çalışmaları sergide karşılıklı yer alıyor. Sergi temelde iki kanalı takip ediyor; kapitalizmin şehir suçları ile devlet, iktidarın şehir suçları.

Murat Germen “forensic photography” bakışıyla bir inşaat alanı olarak şehirdeki suç unsurlarını belgelediği fotoğraf ve videolarla İstanbul’u bir “Olay Mahalli” olarak betimliyor. İnşaat, kapital, kentsel dönüşüm, soylulaştırma, yoksullaştırma ve diğer beton-suçlarına dair bir arşiv çıkaran sanatçı, şehri özellikle yoksullar için yaşanmaz hale getiren görsel-gürültü, yığılma ve ayrımcılığı kayda geçiriyor.

Sergi kapsamında ilk defa göstereceği iki ayrı seriden oluşan eserlerin üretiminde oyun tasarımcısı Haluk Diriker ve arayüz tasarımcısı Emrah Kavlak ile işbirliği yapan Germen’in takip ettiği bir diğer odak da gözetim sistemleri: “panoptikon” bir gözün şehri kuşatmasının ve bunun sonucunda şehrin bir “esaret yeri”ne dönüşmesinin görsel kayıtlarını tutuyor.

Mehmet Ali Boran ise kültür ve doğaya müdahale faaliyetlerini belgeleyerek, devletin ve politikanın manzarada bıraktığı suç izlerini araştırıyor. Siyasi baskılar nedeniyle terk edilen evler, güvenlik mekanizmalarıyla donatılmış korkulu manzaralar, taşa sinen tarih ve şiddet, aciliyet sesleri, uyarılar, soyu tükenen türler, ekolojik krizler, arkeolojik araştırmalar, güvenlik mekanizmaları ve yeni denetim sistemleri Boran’ın çalışmalarının temel hattını oluşturuyor.

Sanatçı işlerinde küçük ikaz, uyarı ve işaretlerden hareketle devasa denetim, gözetim ve güvenlik ağlarına işaret ediyor. Mehmet Said Aydın ve Hüseyin Aksoy’la sergideki bazı çalışmaları için iş birliği yapan sanatçı; sesler, görüntüler ve hikayeler aracılığıyla suçların, ekolojik ve sosyolojik şiddetlerin kaydını tutuyor. Sanatçı bu çalışmaları ile kültürel manzarayı sömürgesizleştirme ve krizleri “iyileştirme” arzusunu taşıyor.

Sergi hem sermaye hem de siyaset (devlet) yönünden işlenen suçlara ve şehre yapılan müdahalelere dair bir “suç hattı” ya da olay yeri incelemesi çıkarıyor.

Begüm Çalımlı, ses tasarımı ve kolaj çalışmalarıyla bu suç hatlarının çıkardığı ya da gizlediği sesleri bir araya getirerek, suçun ve gündelik şiddetin işitsel kaydını alıyor.

Sergi 21 Ocak 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Sergi hakkında ayrıntılı bilgi almak için Adas web sayfası veya Facebook, Instagram sayfaları takip edilebilir.