(UP Art Project)’in İlk Sergi Projesi: “Evet canlı, Hayır değil”

Merve Morkoç’un Up Art Project bünyesindeki “Evet canlı, Hayır değil” isimli kişisel sergisi, 15 Ocak tarihine kadar Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda sanatseverlerle buluşuyor. 


“Evet canlı, Hayır değil.”
Sergi

Sanatçı: Merve Morkoç
Tarih: 09 Aralık 2021- 15 Ocak 2022
Ziyaret: Salı – Cumartesi 11.00 – 18.30
Yer: Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Cibali / İstanbul


Çalışmalarını çok boyutlu zemine taşıyan Merve Morkoç, “Evet canlı, Hayır değil” isimli kişisel sergisinde resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf, video ve performansı içeren çok disiplinli üretim sürecini yansıtıyor.

Canlı ve cansız ayrımının bulanık olduğunu ve canlılığın cansızlıktan meydana geldiğini söylemek mümkün mü?

Yapay nesnelerle doğal nesneler arasındaki ayrım herkesçe çok açık ve belirli görülür. Ancak bu yargılar kesinlikle nesnel değildir. Fiziksel güçlerin amaçsız etkileri sonucunda ortaya çıkan doğal nesnelere karşılık, tasarılı ve bilinçli bir eylemin ürünü olan yapay nesnelerin özellikleri, nesnel ve genel ölçütlere göre gerçekten tanımlanabilir mi? Canlı ve cansız ayrımının bulanık olduğunu ve canlılığın cansızlıktan meydana geldiğini söylemek mümkün mü? (Merve Morkoç)

Sanatçı, bu özgür ve çok disiplinli üretim sürecinde heykel ve enstalasyon hazırlıklarına ileri-dönüşüm ve malzeme deneylerini de aktarıyor. Sanatçının 5. kişisel sergisi, UP Art Project’in ise ilk sergi projesi olan “Evet canlı, Hayır değil”, izleyiciyi öğrenilmiş ve ezberlenmiş kavramları form ve madde ilişkisi içerisinde sorgulamaya davet ediyor.

Mermeriş‘in mekan sponsorluğunda Tarihi Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda yer alan sergi, 15 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir.

Sergi hakkında ayrıntılı bilgi almak  için UP Art Project’in Instagram sayfası takip edilebilir.


Küçük Mustafa Paşa Hamamı
Geçmişi 15. yüzyıla uzanan Küçük Mustafa Paşa Hamamı, özgün plan kurgusu, korunmuşluğu ve büyüklüğü ile döneminin en önemli çifte hamam örneklerinden sayılmaktadır. Kadınlar ve erkekler hamamı olarak iki ayrı sokaktan girişi olan ve 2.000 m2’lik bir alan üzerinde, yaklaşık 1256 m2 bir zemine oturan özgün yapı, uzun yıllar kullanım dışı kaldıktan sonra Mermeriş tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmıştır.

Türk hamamlarının geleneksel yerleşim düzeni ve mekân çözümlemeleri görülen tarihi hamamın yaklaşık 3 yıl süren restorasyon sürecinde öncelik yapının kimliğine ve özgün şemasına sadık kalınması olurken; mekân kültür-sanat etkinliklerinin izleyici ile buluştuğu alternatif bir adres olarak paylaşıma açılmıştır.

UP ART PROJECT
UP Art Project, kültür ve sanat ortamında özgür üretim biçimlerini desteklemeyi hedefleyerek, sanatçıların bağımsız sanat projelerini ve sergi, panel, konuşma gibi farklı içeriklerin gerçekleştirilmesini sağlamak adına Gözde Ulusoy ve Zeynep Pakel tarafından 2021 yılında kurulmuştur.