(Galeri Işık – Teşvikiye)’de Yeni Sergi: “Boşlukta”

Metin Ünsal’ın “Hasar” ile başlayan, “Bedel” sergisiyle süren sergi serisinin devamı niteliğinde olan “Boşlukta” sergisi, 6 Ocak tarihinde Galeri Işık Teşvikiye’de sanatseverlerle buluşacak. Rafet Arslan’ın küratörlüğünde gerçekleşecek sergi, tüm canlılara, özellikle kadına yönelen eril şiddetin ruhlarda yarattığı hasarı odağına alacak. 


“Boşlukta”
Sergi

Küratör: Rafet Arslan
Sanatçı: Metin Ünsal
Tarih: 6 Ocak – 3 Şubat 2022
Yer: Galeri Işık, Teşvikiye


Sanatçı Metin Ünsal “Boşlukta” isimli sergisi ile, imge dünyasında başlangıçta saf ve muntazam formlara sahip olan ruhların maruz kaldıkları şiddetin etkisiyle uğradıkları deformasyonu klasik güzellik normları dışında, şiddetin etkilerini belirgin kılan bir görsellik üzerinden aktarılacak.

Tepkisini üretimine yansıtan Ünsal, sanatıyla yarattığı katılımcı ortamda ziyaretçileri buluşturarak, olaylara şiddete uğrayan tarafın perspektifinden bakmaya davet ediyor. Sanatçının temel meselesi fiziksel ve ruhsal şiddet olmasına karşın, sanatı üzerinden tartışmaya açtığı kavramlarla bu bağlamın ötesine geçiyor.

Kimliksiz, biçimsiz, boşlukta asılı kalmış formlar üzerinden yokluk, hiçlik, boşluk temaları etrafında şekillenecek sergide, sanatçının heykel ve resmi aynı düzlemde buluşturduğu çalışmaları yer alacak. Uğur Engin Deniz iş birliğinde hazırlanan 3D animasyon yapıt ise serginin duyusal çeşitliliğini arttırarak ve boşlukta salınan ruhları tıpkı bir hologram etkisiyle izleyiciye sunacak.

Serginin küratörü Rafet Arslan, sergi metninde sanatçı için düşüncelerini şöyle aktarıyor:

“Ünsal, resim, heykel ve 3D animasyon gibi farklı teknikleri iç içe ve yan yana kullanarak anlatmaya soyunduğu hikâyeler için yeni ve yetkin görsel ifade biçimleri aramaktan çekinmez. Ve bunu yaparken benimsediği tavır, deneye ve farklı iş birliklerine açık bir kontrol halidir. Resimlerinde güçlü fırça darbeleri, renk seçimi ve yaratıcı imgelem ile birleşerek olgun bir plastik derinlik yaratır. Heykellerinde form, kütle, ölçek gibi temel meseleleri, boşlukta olmaya dair gerek kavramsal, gerekse de pratik çaba ile birleştirir. Sanatçı, yeni sergisinde resim ve heykelin bir araya geldiği melez formlar da yaratarak malzeme ve deney ile olan serüvenini bir üst aşamaya taşır. Metin Ünsal’ın ‘Boşlukta’ sergisinde; eril şiddetin boşluğa itmeye çalıştığı ruhlar en kötü koşullarda bile direnmeye, var olmaya, var etmeye devam ederler. Onların boşluğun sancısını aşacak güç ve iradeleri, dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesinin de anahtarıdır.”

Ünsal’ın birçok farklı tekniği bir arada kullandığı “Boşlukta” sergisi için detaylara, sanatçının İnternet sayfasından ulaşılabilir. Sergiye ev sahipliği yapacak Galeri Işık Teşvikiye, pazar ve resmi tatil günleri hariç, her gün 10:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.