(PİLEVNELİ-Dolapdere)’de “Duygusal Sermaye” Sergisi Devam Ediyor!

Arik Levy, Ghost 214 Facet

PİLEVNELİ- Dolapdere, İsrail doğumlu Fransız multi-disipliner sanatçı Arik Levy’nin ikinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. “Duygusal Sermaye” başlıklı sergi, 16 Ocak 2022 tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.


“Duygusal Sermaye”
Sergi

Sanatçı: Arik Levy
Ziyaret: 9 Aralık 2021 – 16 Ocak 2022
Yer: PİLEVNELİ, Dolapdere


Doğanın kendi içerisindeki etkileşimlerini görsel tasarımcı kimliğiyle yorumlayan Arik Levy’in “Duygusal Sermaye” isimli sergi çalışması, doğal form ve şekillerden faydalanıyor. Öte yandan Levly’nin çalışması, sosyal normlar ve insanlar arasındaki ilişkileri de mercek altına alıyor. Levy sergisinde; mineraller, kayalar, kristaller, taşlar ve doğanın birçok başka formlarından esinlenen heykelleri üzerinden, insanın içsel yolculuğuna odaklanıyor.

Bir finans terimi olan “sermaye” kelimesi, duyuların ve duygusal bir canlı olmanın, insanın varoluşunun temelinde bulunduğuna gönderme yapıyor. Sanatçı, duygusal sermayeyi her insanın bedensel ve duysal yolculuğunun, dengesinin ve dengesizliğinin üzerinde bulunduğu platform olarak belirliyor.

Doğanın içinde var olan benzer yolculuk, denge ve dengesizlik, insanlarda da doğal bir içgüdü olarak kendini gösteriyor. Levy bulunduğu ortama kendini uyarlama, yeni hareket alanları arama, tepki gösterme ve var olma çabalarının insanın içindeki duygusal sermayesinden hareketle meydana geldiğini; yine bu duygusal sermayeye katkıda bulunan, doğal ve içsel düzenin parçası olan olgular olduğunu savunuyor. Sergide yer alan eserlerin yerleşimi ziyaretçilerin içsel benlikleriyle diyalog kurmasına bir alan oluşturmayı amaçlıyor.

“LogFormationDependence 595” isimli dev heykel yerleştirme, bağlılık ve bağımsızlık arasındaki köprüyü simgelerken hem doğa ile ilişki kuruyor, hem de bilimi araştırıyor. İzlediğimiz bu eserlerin benliğimizin bir parçası olduğunu savunan Levy, insanın duygusal sermayesinin parçası olan öğrenme motivasyonunu eserleriyle ortaya çıkarıyor; kişisel ve toplumsal bir anlayışa aracı oluyor.

Arik Levy’nin ikinci kişisel sergisi, salı ile cumartesi günleri 10:00-18:00 arası PİLEVNELİ Dolapdere’de ziyaret edilebilir. PİLEVNELİ’nin İnternet sayfası üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.