(AURA İstanbul)(Arketon) İş Birliği ile Exlibris AURA Kitap Söyleşileri

Mimarlık, kent ve tasarım alanında yayımlanan; biri yeni yayın, biri Arketon Yayınları’ndan ve biri sahaftan olmak üzere, üç kitabın ele alındığı “Exlibris AURA” etkinlik dizisinin dördüncüsü, 22 Aralık Çarşamba günü saat 20:00’de gerçekleşecek. 

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – (AURA İstanbul), “Exlibris AURA” etkinliğinde Aykut Köksal ve Yılmaz Değer’e Pelin Derviş konuşmacı olarak, “Mekân ve Yer” kitabının editörlerinden Gülşen Özaydın ve “Mimarlıkta İçeriğin Beş Görünümü” kitabının çevirmeni Orhun Alkan ise konuk olarak eşlik edecek.

Söyleşide ele alınacak kitaplar:

Mekân ve Yer, İstanbul 2021, Yeni İnsan Yayınevi
Yazarlar: Atilla Yücel, Aydan Balamir, Aykut Köksal, Ayşe Derin Öncel, Emre Zeytinoğlu, Gülşen Özaydın, Günkut Akın, İlhan Tekeli, Jean François Pérouse, Merve Akı, Önay Sözer
Editörler: Gülşen Özaydın, Merve Akı

Mimarlıkta İçeriğin Beş Görünümü, İstanbul 2021, Arketon Yayınları
Yazar: Ricardo Porro

Türk Mimari Eserleri, İstanbul 1974, Yapı Kredi Yayınları
Yazar: Sedad Hakkı Eldem

Exlibris AURA, çevrim içi platformlarda, herkese açık ve ücretsiz gerçekleşiyor. Eventbrite kaydı ile etkinliğe Zoom üzerinden katılım sağlanabilir.


İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – (AURA İstanbul)
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi-AURA İstanbul, uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekân üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.