(beyond.istanbul)’un 11. Sayısı Çıktı: Mekânda Adalet ve Edebiyat

Mekânda Adalet Derneği’nin basılı ve süreli yayını beyond.istanbul’un, “Mekânda Adalet ve Edebiyat” başlığını taşıyan on birinci sayısı, Pınar Öğünç konuk editörlüğünde hazırlandı.

Bugüne kadarkilerden farklı olarak bir temaya değil, bir ifade sanatına odak vermeyi seçen yeni sayı, bu ifade sanatı içinde mekânın ve mekânda adaletin farklı yansımalarına bakarken, hayal gücüyle yakın ilişkisi üzerinde duruyor. Bu anlamda, Mekânda Adalet Derneği’nin mekânı ve kenti toplumsal ilişkilerin merkezine konumlandıran pratiği içinde yeni ve bilinmeyen bir alan açmayı amaçlıyor.

Konuk editör Pınar Öğünç, yeni sayının temasını şöyle açıklıyor:

(…) Yaşadığımız “sonsuz nüanslar” çağında ise yüzleri, duvarları, şehirlerin sokaklarını hiç durmadan aydınlatan, karartan, yeni renkler ve gölgeler oluşturan farklı bir ışık var. Anlamak ve anlatmak, sınıfların, sınırların, dillerin aldığı yeni hâllere bakmayı, çatlaklara, sıkışmış anlara, içerisiyle dışarısı arasındaki belirsizlik alanlarına inmeyi gerektiriyor.

Pencerenin diğer tarafı, dışarısı, gezegenin büyük kısmı için kent demek artık. Tahminlere göre on yıla kalmadan dünya nüfusunun üçte ikisi kentlerde yaşıyor olacak. Bu zamanların mahsulü olan ve bu zamanı anlatan kurmacanın mekânını bu biçimde işaret etmek, edebiyatla kent arasındaki bağı tarif etmenin sığ bir yolu olur. Hikâyenin mekânı olmaktan mülhem bir ilişki değil bu. Romanlar, öyküler, şiirler sadece bir ayna, bir tablo sunmakla yakınlaşmıyor kentlerin hakikatine. Devinen, dönüşen, muhtelif gayeyle biçim verilen o “canlı”yı, kolay dile dökülmez yanlarıyla anlatıyorlar. (…)

Sayıya katkıda bulunanlar arasında Seval Şahin, Oylum Yılmaz, Hakan Kaynar, Hakan Bıçakcı, Turgut Yüksel, Funda Dörtkaş, Mehmet Fatih Uslu, Tanıl Bora, Ayşe Çavdar, Ahmet Ergenç, M. Cevahir Akbaş, Cem Sorguç, Esra Yalazan, Hilmi Tezgör, Gürsel Korat, Melike Koçak, Burak Kuru yer alıyor.

İçindekiler

 • Editöryel
 • Konuk Editörden: Yazdığımız Kent, Bizi Yazan Kent | Pınar Öğünç
 • Değişen Kentin Değişen Edebiyatı: Seval Şahin ile Söyleşi | Pınar Öğünç
 • İstanbul Bir Roman Kahramanı Olsa… | Oylum Yılmaz
 • Çifte Kurulmuş Başkent: Ankara | Hakan Kaynar
 • Ahmet Rasim’e Mektup: Mahallede Bir Gezinti | Hakan Bıçakcı
 • İstanbul Ansiklopedisi’ne Bugünden Ek Madde: AVM | Turgut Yüksel
 • “İstanbul Şehri Granitten Yekpare Bir Kaya Gibi Hissizdi Bu Gece!” | Funda Dörtkaş
 • Zabel Yesayan’ın İstanbul’u | Mehmet Fatih Uslu
 • Mavera-yı Kadıköy | Tanıl Bora
 • Fatihsoylular, Metropol Mücahitleri, Nerimanlar, Elifler, Nisalar… | Ayşe Çavdar
 • Toplu Konutlarda Hayat, Can Sıkıntısı ve Ölüm | Ahmet Ergenç
 • Edebiyat, Hatıra ve Kenti İzleme Üzerine |M. Cevahir Akbaş
 • Şehrin Kalbindeki Sapa, Göbeğindeki Periferi | Cem Sorguç
 • Bir Edebi Metamorfoz Olarak Yürümek | Esra Yalazan
 • Füruzan’ın Öykülerinde Değişen Evler, Değişen Hayatlar | Hilmi Tezgör
 • Sokakların Ölümü’nden Şehirlerin Ölümüne | Gürsel Korat
 • Kent Mültecilerin Neyi Olur? | Melike Koçak
 • Taşı Toprağı Edebiyat | Burak Kuru
 • Biyografiler

Sayı, Postane Dükkân’dan ve Pandora Kitabevi’nden temin edilebilir. Yayın hakkında daha ayrıntılı bilgi için bağlantı ziyaret edilebilir.