(Kadir Has Üniversitesi)’den CONSIDER Projesi

Kadir Has Üniversitesi endüstri mirasının korunmasını amaçlayan, bu alanda bilgi, deneyim ve yenilikçi fikirlerin paylaşımını teşvik eden uluslararası bir projenin öncülüğünü üstlendi. “Kentsel Gelişme için Bir Kaynak Olarak Endüstri Mirasının Sürdürülebilir Yönetimi” başlıklı ve kısaca CONSIDER olarak adlandırılan proje Avrupa Birliği Ufuk 2020 RISE Programından 1,2 milyon tutarında fon sağladı.

Projenin ortakları arasında Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinden üniversiteler, belediyeler, kent konseyleri, miras alanları ve sivil toplum örgütleri bulunuyor. Ekim ayında başlayacak olan “Kentsel Gelişme için Bir Kaynak Olarak Endüstri Mirasının Sürdürülebilir Yönetimi” (CONSIDER) proje çalışmalarının dört yıl sürmesi bekleniyor. CONSIDER projesi ile Avrupa Birliği içindeki ve Birliğin dışındaki ülkelerde kazanılan deneyimleri araştırmak, mirasın korunması için yenilikçi fikirler geliştirip paylaşmak, endüstri mirasının sürdürülebilir yönetimini ve modern kent yaşamına kazandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında Avrupa’dan İngiltere, Almanya, Avusturya, Türkiye, İsrail ve Çin’e uzanan bir coğrafyadaki örnekler ve deneyimler üzerinde çalışmalar sürdürülecek.

 

CONSIDER projesi bir bölgenin kültürel mirasının bir parçası olan ve o bölgenin kimliğini oluşturan endüstri mirasının bir daha yerine koyulamayacak şekilde kaybedilmemesi için bu değeri yenilikçi çözümlerle kent yaşamına kazandırmanın önemine değiniyor.

Projeye dair ayrıntılar için: https://considerproject.eu