(TMMOB)’den XI. MİMARLIK ve EĞİTİM KURULTAYI

XI. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

TMMOB’nin mimarlık ve mimarlık eğitimini tüm bileşenleriyle tartışmaya açmak amacıyla ilkini 2001 yılında gerçekleştirdiği “Mimarlık ve Eğitim Kurultayı” toplantılarının on birincisi, “Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim/Dayanışma” teması çerçevesinde 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenleniyor.


XI. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı
Tema: Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim/Dayanışma
Tarih: 26-27 Kasım 2021
Konum: Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi


Demokratik yaşam alanlarının giderek daralması ve çevre bilincini göz ardı eden ulusal ve uluslararası koşulların yarattığı sorunlar karşında, düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, katılımcılarının deneyim ve birikimlerini birleştireceği, aktaracağı, mesleki ve akademik alanda yeni çözümler önerebileceği bir fırsat oluşturmayı amaçlıyor. Kurultay etkinliği aracılığıyla Türkiye mimarlığının ve mimarlık eğitiminin tüm boyutlarıyla tartışmaya açılması, ortak eleştirel bakışlar ve değerlendirmelerle kurumlar arası diyalogun desteklenmesi, Mimarlar Odası ve mimarlık eğitimi aktörlerinin katkılarıyla sürdürülmesi hedefleniyor.

Kurultay hakkında daha ayrıntılı bilgi için Mimarlar Odası’nın web sitesinde yer alan çağrı sayfasını inceleyebilirsiniz.