(TMMOB)’den XI. MİMARLIK ve EĞİTİM KURULTAYI

XI. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

TMMOB’nin mimarlık ve mimarlık eğitimini tüm bileşenleriyle tartışmaya açmak amacıyla ilkini 2001 yılında gerçekleştirdiği “Mimarlık ve Eğitim Kurultayı” toplantılarının on birincisi, “Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim/Dayanışma” teması çerçevesinde 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Öğrenci Merkezi’nde düzenleniyor.


XI. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı
Tema: Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim/Dayanışma
Tarih: 26-27 Kasım 2021
Konum: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Öğrenci Merkezi

Mobbig Toplantısı
Tarih:
25 Kasım 2021 
Yer:
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü Kongre Salonu


Demokratik yaşam alanlarının giderek daralması ve çevre bilincini göz ardı eden ulusal ve uluslararası koşulların yarattığı sorunlar karşında, düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, katılımcılarının deneyim ve birikimlerini birleştireceği, aktaracağı, mesleki ve akademik alanda yeni çözümler önerebileceği bir fırsat oluşturmayı amaçlıyor. Kurultay etkinliği aracılığıyla Türkiye mimarlığının ve mimarlık eğitiminin tüm boyutlarıyla tartışmaya açılması, ortak eleştirel bakışlar ve değerlendirmelerle kurumlar arası diyalogun desteklenmesi, Mimarlar Odası ve mimarlık eğitimi aktörlerinin katkılarıyla sürdürülmesi hedefleniyor.

Kurultay hakkında daha ayrıntılı bilgi için Mimarlar Odası’nın web sitesinde yer alan çağrı sayfasını inceleyebilirsiniz.


Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan etkinlikte yapılan yer değişikliği nedeniyle haber 23 Kasım 2021 tarihinde güncellenmiştir.