YAVUZ SEZER ANMA KONUŞMALARI’nın İlki Roger Chartier’in Katılımıyla Çevrimiçi Gerçekleşiyor!

Yavuz Sezer Anma Konuşmaları

Geçtiğimiz Mart ayında vefat eden mimarlık tarihçisi, akademisyen Yavuz Sezer anısına düzenlenmeye başlayan, Yavuz Sezer Anma Konuşmaları’nın ilki Roger Chartier’ın katılımıyla 06 Ekim, Çarşamba günü çevrimiçi olarak gerçekleşecek.


Biçim Manayı Etkiler: Metnin Maddesel Bağlamı ve Okuma Beklentileri
Konuşmacı: Roger Chartier
Moderatör: Aslıhan Gürbüzel
Tarih: 06 Ekim 2021
Saat: 18:00
Mecra: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü YouTube Kanalı


İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ve Sezer’in arkadaşları tarafından gerçekleştirilen Yavuz Sezer Anma Konuşmaları, Sezer’in mekanlar, insanlar ve düşünceleri bir araya getiren çok katmanlı bakışını sürdürme amacını taşıyor. Konuşmalar bu amaç doğrultusunda, her yıl mimarlık tarihi, şehir tarihi veya kitap tarihi alanlarında önemli katkılar yapmış bir tarihçiyi konuk etmeyi ve Dr. Yavuz Sezer’in kültür tarihine bütüncül yaklaşımını sürdürecek bu tartışmalar ve karşılaşmalar ile düşünsel mirasını yaşatmayı amaçlıyor.

Roger Chartier’in katılımıyla gerçekleşecek ilk oturum iki soruya odaklanacak. İlk olarak, okumanın edebi eleştiri, pratiklerin sosyolojisi ve kültür tarihi tarafından nasıl tasavvur edildiği analiz edilecek. İkinci olarak, okumanın tarihinden, şimdiki zamanların okuma pratiklerine dair bir şeyler söyleyebilecek bazı sorular hatırlatılacaktır.

Konuşmanın içeriği hakkında daha ayrıntılı bilgi için İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün web sitesini inceleyebilir, yayını izlemek içinse etkinlik tarihinde bağlantıya tıklayarak İAE’nin YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.


Roger ChartierRoger Chartier
Roger Chartier, Collège de France ve Ecole des hautes études en siences sociale’de emeritus profesör, University of Pennyslvania’da ise Annenberg misafir öğretim üyesidir. Araştırmaları erken modern Avrupa’da yazılı kültür, kitap ve okuma tarihleri üzerine yoğunlaşır. Kitapları arasında Won in Translation. Textual Mobility in Early Modern Europe (University of Pennsylvania Press, 2022); Editer et traduire (XVIe-XVIIIe siècles) (Ecole des hautes études en sciences sociales, Gallimard, 2021); The Autor’s Hand and the Printer’s Mind (Polity Press, 2014); Cardenio between Cervantes and Shakespeare: The Story of a Lost Play (Polity Press, 2013); Inscription and Erasure. Literature and Written Culture from the Eleventh to the Eighteenth Century (University of Pennsylvania Press, 2007); Publishing Drama in Early Modern Europe (The British Library, 1999); On the Edge of the Cliff. History, Language, and Practices (The Johns Hopkins University Press, 1997); Forms and Meanings. Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer (University of Pennsylvania Press, 1995); The Order of Books. Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eigteenth Centuries (Stanford University Press, 1994); The Cultural Origins of the French Revolution (Duke University Press, 1991); Cultural History. Between Practices and Representations (Cornell University Press, 1988); The Cultural Uses of Print in Early Modern France (Princeton University Press, 1987) sayılabilir. Yeniden Geçmiş: Tarih, Yazılı Kültür, Toplum (Dost, 1998, çev. Lale Arslan); Sosyolog ve Tarihçi (Pierre Bourdieu ile, Açılım Kitap, 2014, çev. Zuhal Karaca) yapıtları Türkçeye çevrilmiştir.
Yavuz SezerYavuz Sezer
Yavuz Sezer, 13 Eylül 1979’da Bakırköy’de doğdu. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde geçiren Sezer, 1997 yılında Vefa Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yaptı, 2005 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmalarına 2008 yılında MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) “Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Eleştirisi” (The History, Theory and Criticism of Architecture and Art Group) programında başladı. Bu programı 2016 yılında, “The Architecture of Bibliophilia: Eighteenth-Century Ottoman Libraries [Kitapseverliğin Mimarisi: Onsekizinci Yüzyıl Osmanlı Kütüphaneleri] ” başlıklı teziyle tamamladı. Son derecede başarılı olan bu tezin kitap olarak yayınlanması yönündeki hazırlıklar halen devam etmektedir. 
Yavuz Sezer, 2013 yılından 2021 yılına kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin öğretim kadrosunda yer almış, burada şehir, kültür, ve mimarlık tarihi alanlarında binlerce öğrenciye eğitim vermiştir. Yavuz Sezer’in Covid-19 salgını nedeniyle 24 Mart 2021 günü aramızdan erken ayrılması şüphesiz yalnızca yakınları için değil, öğrencileri, meslektaşları, ve tarih disiplini için büyük bir kayıp olmuştur. Sezer’in ilgi alanları, doktora tezini yazdığı Osmanlı mimarisi alanıyla sınırlı değildi, kendisi okuma tarihi ve düşünce tarihi, şehir tarihi (özellikle İstanbul tarihi) alanlarındaki yazı ve konuşmalarıyla da bilinmekteydi.