(TürkSMD) ve (Mimarlar Odası)’ndan Mimarlık Öğrencileri YAZ STAJI Programı!

Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi işbirliğinde mimarlık bölümü öğrencilerinin pandemi ve artan kontenjan sayıları nedeniyle bulmakta zorluk yaşadıkları yaz stajlarına yönelik bir program düzenlenmektedir.

Mimarlık Bölümü öğrencilerinin mezun olmadan önce yapmakla yükümlü oldukları ofis stajı içeriğine uygun şekilde planlanan programda “Güncel İhtiyaçlar Çerçevesinde Mekansal Adaptasyon” teması belirlenmiştir. Başta pandemide yoğun şekilde farklı amaçlarla kullanılmaya başlanan konutlara yeni bir gözle bakılması ve zamana ve koşullara bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçların, güncel mevzuatların ve erişilebilirlik, açık alan, otopark, asansör vb. mekansal gerekliliklerin mevcut yapılara adaptasyonunun nasıl yapılabileceği hakkında fikir üretilerek uygulanması konusunda çalışmalara yer verilecektir. Ankara’da oldukça nitelikli konut stoku bulunmasına rağmen kentsel dönüşüm adı altında yıkıp yeniden yapma yönteminin uygulanmasına alternatif olarak, staj süresince yapıların güncel ihtiyaçlara uyumunu sağlamak üzere projeler üretilecektir.

Yüz yüze ve çevrimiçi olanakların bir arada kullanılacağı programda, akademi ve uygulama alanlarından yürütücüler ile teorik ve pratik dersler yer alacaktır. 26 Temmuz – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında uygulanacak staj programının kontenjanı sınırlı olup, daha önce ofis stajını gerçekleştirmemiş başvuranlara öncelik tanınacaktır. Yüz yüze ve çevrimiçi derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Yararlanmak isteyen mimarlık bölümü öğrencilerinin üniversitelerinden kabul onayını alarak 18 Haziran 2021 tarihine kadar linkte yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapmaları ve formun bir kopyasını info@mimarlarodasiankara.org
adresine iletmeleri beklenmektedir.

Başvuru Formu için: https://forms.gle/nMVGFjYFnuT8sJFf6