[Kitap]: Yeni Materyalizm: Görüşmeler ve Kartografiler

Rick Dolphijn ve Iris van der Tuin’in Yeni Materyalizm: Görüşmeler ve Kartografiler kitabı, Yort Kitap’tan çıktı.

Yeni materyalizmin önde gelen düşünürleri Rosi Braidotti, Karen Barad, Quentin Meillassoux ve Manuel DeLanda ile yapılmış hacimli söyleşiler, son yıllarda gündemden düşmeyen nesne yönelimli ontolojiyi daha iyi kavramanın yolunu açıyor; toplumsal cinsiyet kuramına da yeni bir ontolojik bakış öneriyor.

Bizim dünyamızda yaşam ve düşünce, sonunda yine ona dönüşecekleri cansız bir maddeye dayalı olarak oluşturulur.” Quentin Meillassoux

‘Geçmiş’ değişime açıktır. Geçmiş telafi edilebilir; uzay-zaman-maddenin tekrar tekrar açılımında verimli bir biçimde yeniden şekillenebilir. Ancak arkada kalan tortu etkisi, izi silinemez. Maddeleştirici etkilerinin hafızası dünyaya kazınmıştır. Bu nedenle, geçmiş hiçbir zaman bedelsiz ya da mesuliyetten bağımsız olamaz.Karen Barad

Arzu asla verili değildir. Aksine, geçmişten yansıyan uzun bir gölge gibi, hareket ettikçe önümüzde ilerleyen hızla hareket eden bir ufuktur. ‘Bundan böyle’ ile ‘henüz değil’ arasında gidip gelen arzu, varoluşun olası biçimlerini arar. Bu biçimler, cinsellikle kesişir ve cinselliği seferber eder; ancak bunu sadece, günümüzde geçmişe oranla en yoğun şekilde şiddet yanlısı askeri baskıyı kurtarıcı ve özgürleştirici faydayla birlikte Batılı neo-imparatorluk projesiyle birleştiren toplumsal cinsiyet sistemi parametrelerini yerinden etmek için yapar.Rosi Braidotti

Materyalist bir felsefe, zihnimizden bağımsız bir materyal dünyanın varlığını kendisine çıkış noktası olarak belirler. Ancak, bu durumda da o dünyanın yerlilerinin süreklilik arz eden kimlik kökenleri sorunuyla karşılaşılacaktır: dağlara, nehirlere, bitkilere ve hayvanlara kimliğini veren şey zihin değilse, nedir?Manuel DeLanda


Künye

Yeni Materyalizm: Görüşmeler ve Kartografiler
Rick Dolphijn, Iris van der Tuin (der.)
Çeviri:
Esra Erdoğan
Kitap Tasarımı: Levent Şentürk
255 sayfa
Yort Kitap, Kasım 2019

Kitabı satın almak için: www.yortkitap.com/shop