(İBB) Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri TASARIMI YARIŞMASI’nı İlan Etti…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusundaki kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünleri tasarımı yarışması ilan edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında katılımcı sürecin bir parçası olacak şekilde iki kategori olarak düzenlenmiştir.

Yarışma ile öncelikli olarak İstanbul’un daha nitelikli kentsel açık alanlara kavuşması hedeflenmektedir. Söz konusu hedef doğrultusunda çok daha geniş bir yelpazede sıralanabilecek kentlerin açık alanlarındaki donatılardan kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur. Söz konusu donatılar tek yarışma sürecinde ama iki kategoride ele alınmıştır.

Yarışmanın Amacı

“İstanbul Senin Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş̧ bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren tasarım ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest, ulusal ve ortakçıl bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

İstanbul başta olmak üzere kentlerin açık alanlarındaki kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur. Yarışma “Kent Mobilyaları” ve “Oyun-Rekreasyon Ürünleri” olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Yarışmacılar bu kategorilerden birine veya her ikisine birden katılabilirler.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Bu yarışmaya endüstri ürünleri tasarımcıları ve TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri bireysel veya ekip halinde katılabilirler.

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

 • TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İBB Kent Mobilyaları Yarışması” açıklaması ile idareye ait aşağıda yer alan banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Banka hesap bilgisi:  VakıfBank TR83 0001 5001 5800 7294 5440 45

Yarışmacılar iki kategoriden birine ya da ikisine birden proje teslim edebilir, her iki kategoride de ayrı ayrı ödül alabilirler. Bu durumda yarışma kaydı ve ödemenin bir defa yapılması yeterlidir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi 

Yarışmanın İlanı:                                              20 Ocak 2020, Pazartesi
Son Soru Sorma Tarihi:                                   14 Şubat 2020, Cuma
Soruların Yanıtlarının İlanı:                           17 Şubat 2020, Pazartesi
Projelerin Son Teslim Tarihi:                          8 Nisan 2020, Çarşamba
Posta ile Teslim Alım için Son Gün:              10 Nisan 2020, Cuma
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi:         15 Nisan 2020, Çarşamba
Kolokyum:  25 Nisan 2020, Cumartesi saat 14:00

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Yasin Çağatay Seçkin, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
 • Ziya Gökmen Togay, İSTON A.Ş. Genel Müdürü
 • Elif Doğan, İçerik Üreticisi, Yazar
 • Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Ümit Altun, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
 • İlke Barka, Mimar
 • Gülay Gamze Güven, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
 • Murat Z. Memlük, Peyzaj Mimarı
 • Ece Yalım, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Eda Ekim, Peyzaj Mimarı
 • Mehmet Erkök, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
 • İnci Olgun, Mimar

Raportörler

 • Damla Ergan, Peyzaj Mimarı 
 • Kübra Elif Durgun, Mimar
 • Elif Korkmaz, Şehir Plancısı
 • Başak Çelik, Mimar

Raportör Yardımcısı

 • Ece Yurtaçan, Mimar
 • Erhan Tomar, Peyzaj Mimarı

Yarışma Ödülleri ve Ödeme Şekli:

Her iki kategori için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir.  Ayrıca satın almalar için her iki kategori için ayrı ayrı kullanılmak üzere 20.000’er TL ayrılmıştır.

1.lik Ödülü:            80.000 TL
2.lik Ödülü:            50.000 TL
3.lük Ödülü:           30.000 TL
4.lük Ödülü:           25.000 TL
5.lik Ödülü:            20.000 TL
1. Mansiyon:          15.000 TL
2. Mansiyon:          15.000 TL
3. Mansiyon:          15.000 TL
4. Mansiyon:          15.000 TL
5. Mansiyon:          15.000 TL

ri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler

Yarışmayı Açan Kurum: İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
Adres: İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Silahtarağa Mah. Silahtarağa Cad. Tekke Parkı İçi No:71 Eyüpsultan / İstanbul
E-posta: kentmobilyalari@ibb.gov.tr
Web adresi: yesil.istanbul/kentmobilyalari

Yarışma şartnamesi ve ekleri için tıklayın.