(Yaşar Üniversitesi) MİMARLIK, TEKNOLOJİ ve YENİLİK SEMPOZYUMU için Açık Çağrı…

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün düzenlediği “Mimarlık, Teknoloji ve Yenilik Sempozyumu” (Architecture, Technology and Innovation / ATI) bu sene, “Akıllı Binalar, Akıllı Kentler” başlığı altında, 27-30 Nisan 2020 tarihlerinde İzmir, Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Teknoloji, her zaman toplumu biçimlendiren temel öğelerden birisi olmuştur. Yirmi birinci yüzyıl boyunca bilişim teknolojilerinde ve malzeme bilimlerinde kaydedilen ilerlemeler, yalnızca bireylerin günlük yaşamlarını ve bu yolla da toplumların yapısal ilkelerini değil aynı zamanda mimari, mühendislik ve kentsel uygulamalardaki tasarım, inşaat ve yönetim yöntemlerini geri dönülemez bir biçimde değiştirdi.

Bu değişikliklerin ötesinde, Nesnelerin İnterneti (Internet of Things / IoT) ve/veya Makine Öğrenimi gibi yeni teknolojilerdeki son gelişmeler, yapılı çevreler için benzersiz ihtiyaçları ve gereksinimleri tanımlamaya başladı. Ayrıca, kirlilik, kaynak kısıtlamaları, kalabalık kentler, iklim değişikliği, zorlayıcı hava şartları ve yaklaşan sosyal krizler gibi çevresel sorunlar her mesleğin, günümüzün dinamik siyasi ve ekonomik gündeminin değişen koşullarındaki rolünü yeniden düşünmesini, kendisini yeniden tanımlamak ve acil eylemlerde bulunmak için doğrudan kararlar almasını gerektirmeye başladı.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü, çağdaş mimarlığın uygulama alanları ve eleştirel kuramdaki teknoloji ve yeniliğe dair rolü hakkında farkındalık yaratmak için senede bir düzenlenmesi planlanan Uluslararası “Mimarlık, Teknoloji ve Yenilik Sempozyumu”nu (Architecture, Technology and Innovation / ATI) başlatmıştır. ATI Sempozyumu geniş çerçevede, bilim insanlarına, her sene farklı bir tema ile planlanan kuramsal, teknik ve/veya uygulamaya dayalı son teknoloji araştırma bulgularının karşılıklı olarak tartışılabileceği bir disiplinler ötesi platform sunmayı amaçlamaktadır.

Günümüzde akıllı kentler, kentsel ortamı daha akıllı hale getirmek için tasarlanmış çeşitli ağların ekosistemleri olarak kabul edilmekte ve akıllı binalar da bu ekosistemin en vazgeçilmez bileşenlerinden birine karşılık gelmektedir. Yapılı çevredeki akıllı sistemleri belirlemenin önemine odaklanan farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirecek Sempozyum aracılığıyla, mevcut ve gelecekteki potansiyel ekosistemlerin olanakları, gereklilikleri ve sürdürülebilirliği konularının yanı sıra örtük etkilerinin tartışılması için akademik ve bilimsel bir temel atılması amaçlanmaktadır.

25 Kasım 2019’da özet metin çağrısına çıkılan Sempozyumda bu seneki alt başlıklar şu şekildedir:

 • Biçim Değiştirebilen Strüktürler,
 • Hesaplamalı Tasarım ve Üretim,
 • Sürdürülebilirlik ve Yapı Tasarımı,
 • Tepkisel Cepheler,
 • BIM Teknolojileri,
 • Origami Tabanlı Strüktürler,
 • Akıllı ve Biyo-Esaslı Malzemeler,
 • Dijital Beşeri Bilimler,
 • Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) Teknolojileri,
 • Enerji Verimli Tasarım, Akıllı Enerji Şebekesi,
 • Akıllı Ulaşım ve Otopark,
 • Nesnelerin İnterneti Uygulamaları,
 • Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi,
 • CBS, Akıllı Topluluklar ve Kentsel Hareketlilik,
 • Büyük Veri ve Veri analizi.

Sempozyum dili İngilizcedir.

Özetler 24 Ocak 2020’ye dek aşağıdaki link üzerinden gönderilebilir: https://ati.yasar.edu.tr/submission/

Sempozyuma sunulan bildiriler bildiri kitabında basılacak, ayrıca seçilen bildiriler “Digital Innovation in the Built Environment” dergisinde özel sayı olarak yayınlanacaktır.

Dergi hakkında daha fazla bilgi için: https://www.igi-global.com/journal/international-journal-digital-innovation-built/224363