[Yarışma]: Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması ilan edildi. Proje teslim tarihi: 18 Ocak 2019.

Yarışma Şatnamesi

Kırklareli ili, Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Belediyesi Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi “ Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları doğrultusunda Lüleburgaz Belediyesince serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmaya konu alan, Lüleburgaz’ın kuzey girişinde, Pınarhisar Yolu ile Hamitabat Yolu kesişiminde bulunan ve kuzeyde Lüleburgaz Deresi yatağı (çatak) ile sınırlı, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli, 11.143 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazdır.

Yarışmanın Şekli

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda; sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluş ve yöntemler ile yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek amacı ile mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında, daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile açılan tek aşamalı, ulusal ve mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Lüleburgaz Belediyesi, son 5 yıldır tüm önemli projelerini yarışmalar yoluyla elde etmektedir. Bütün bu yarışmalar aynı zamanda Lüleburgaz Belediyesi’nin kentin gelişimine ve geleceğine dair kararlar alırken, bunu gerekli uzmanlık alanları ile birlikte çalışarak yapma kararlılığının bir parçasıdır. Yerel yönetimin istek ve iradesi ile yarışmaya açılan bu projeler özgün yapıları korunarak hayata hızla geçirilmekte ve mimarlık ortamına yaptıkları katkı önemsenmektedir.

Lüleburgaz’da bulunan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 1950 ile 1953 yılları arasında Kore’de görev yapan 241’inci Piyade Alayı’nın anısına, ‘Kore Müzesi’ kurulmuştur. Kurulan müzede, 241’inci Piyade Alay Komutanlığı’na görev döneminde derlenen fotoğraflar, haritalar, kişisel eşyalar, anı nesneleri (memorabilia), madalyalar, filmler, seyir defteri, 50’li yıllara ait gazeteler, flama ve bayraklar bulunmaktadır.

Müzenin; Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı yerleşkesi içinde bulunması nedeni ile ziyaretlerin kolaylıkla yapılamadığı değerlendirilmiştir. Bu sebeple, yarışmaya çıkarılan Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi projesinin amacı; mevcut imar planlarına uygun olarak, kent merkezi ile ilişkileri kurulmuş, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenmiş açık ve yeşil alanları insan-doğa ilişkilerini ön plana çıkaran, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden ve özgün öneriler geliştiren fikirlerin elde edilmesidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,
 • Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen mimar bir ekip başı belirlemiş olmak,
 • Ekip içerisinde peyzaj mimarı bulundurmak
 • Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile Belediye personeli ve Belediye adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi birine katılmamış olmak,
 • Şartname alıp isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan İdare’de, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00  TL (Elli Türk Lirası) karşılığında Lüleburgaz Belediyesi Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması   şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Belediyesi Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait  Ziraat  Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no’lu TR hesabına  yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta-faks (0288 417 47 79) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı 08.11.2018
Son Soru Sorma Tarihi 16.11.2018
Cevapların Gönderilme Tarihi 23.11.2018
Proje Teslim Tarihi 18.01.2019
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi 26.01.2019
Yarışma Sonucu İlan Tarihi ve Sergi Başlangıcı 04.02.2019
Sergi Bitiş Tarihi 10.02.2019
Kolokyum Tarihi İlan edilecektir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Danışman Jüri Üyeleri

 • Keewon HONG, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
 • Tuğgeneral Tevfik Erkan OLGAY, 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Garnizon Komutanı
 • Murat GERENLİ, Belediye Başkanı
 • Rasim ASLAN, Başkan Yardımcısı
 • Gökhan Kaya ATAY, Başkan Yardımcısı
 • Mehmet İBRİKÇİ, Fen İşleri Müdürü

Asli Jüri Üyeleri

 • Aydan BALAMİR, Mimar
 • Ayşen SAVAŞ, Mimar
 • Boğaçhan DÜNDARALP, Mimar
 • Feride ÖNAL, Mimar
 • Yıldırım GİGİ, Mimar
 • Sunay ERDEM, Peyzaj Mimarı
 • Erdinç KESKİN, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Gülnaz GÜZELOĞLU YILDIRIM, Mimar
 • Pınar GÖKBAYRAK, Mimar
 • Alper TÜFEKÇİOĞLU, Peyzaj Mimarı
 • Kadir KILINÇ, İnşaat Mühendisi

Raportörler

 • Burcu BAĞCI UÇAR, Mimar
 • Emre DÜLGER, Mimar
 • Zeynep ALTAN, Endüstri Mühendisi

Yarışma Ödülleri ve Ödeme Şekli:

1. ÖDÜL 50.000 TL
2. ÖDÜL 40.000 TL
3. ÖDÜL 30.000 TL
MANSİYON 15.000 TL
MANSİYON 15.000 TL
MANSİYON 15.000 TL
MANSİYON 15.000 TL
MANSİYON 15.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

Yarışma şartname ve eklerine, aşağıda iletişim bilgileri yer alan idare ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

 • Adı: Lüleburgaz Belediyesi
 • Adresi: Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
 • Telefon numarası: (0288) 417 10 12
 • Faks: (0288) 417 47 79
 • İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr
 • Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr